Vad är dispositiva tvistemål och dess skillnad från indispositiva tvistemål?

Att förstå skillnaden mellan dispositiva och indispositiva tvistemål kan verka svårt, men det är viktigt för alla som står inför en rättslig konflikt. Dispositiva tvistemål ger parterna större frihet att styra processen, till skillnad från indispositiva mål där domstolen har en mer framträdande roll.

Den här artikeln kommer att klargöra dessa begrepp och visa dig hur du kan undvika onödiga tvister. Fortsätt läsa för att lära dig mer!

Dispositiva och Indispositiva Tvistemål

Dispositiva tvistemål är tvistemål där parterna har möjlighet att påverka processen och utfallet, medan indispositiva tvistemål är tvistemål där det är domstolen som tar beslut om processen och utfallet.

Det finns skillnader i hur dessa tvistemål hanteras och det är viktigt att förstå dessa skillnader för att kunna navigera genom rättsliga processer på ett effektivt sätt.

Definition och förklaring

Dispositiva tvistemål involverar konflikter där parterna själva kan bestämma utfallet genom förlikning eller annan överenskommelse. Dispositionsprincipen styr dessa mål, vilket innebär att de som är inblandade har rätt att styra processen, göra upp utanför domstol eller dra tillbaka stämningen om de önskar.

I dessa tvistemål har parterna stor frihet att påverka rättegången och dess slutresultat.

Indispositiva tvistemål handlar om frågor där parternas möjlighet att avtala om utfallet är begränsad eller obefintlig på grund av att det rör sig om viktiga allmänna eller privata intressen som inte kan överlåtas till individerna att disponera över.

Exempel på sådana mål kan inkludera skulder, fördelning av arv och familjerättsliga ärenden där lagens regler måste följas för att skydda parternas eller tredje parts intressen.

Skillnader mellan dispositiva och indispositiva tvistemål

Dispositiva tvistemål innebär att parterna har rätt att själva bestämma över processen och kan dra tillbaka målet när de vill. Indispositiva tvistemål å andra sidan ger domstolen befogenhet att styra processen och avgöra om parterna kan dra tillbaka målet.

Exempel på tvistemål som är dispositiva och indispositiva

Dispositiva tvistemål kan inkludera mål som rör förvaltning av dödsbo och upprättande av testamente. Domstolen kan även avgöra tvistemål gällande fastighetsförvärv eller bodelning vid skilsmässa. Indispositiva tvistemål omfattar bland annat brottmål, där åklagaren leder målet och den tilltalade har begränsade möjligheter att påverka processen. Även mål som rör tvister kring avtalsbrott och skadeståndsanspråk kan vara indispositiva. Vidare kan arvsskiften och konkursförvaltning vara exempel på indispositiva tvistemål.

Vägledning för att undvika tvistemål

Undvik kostsamma och långdragna tvister genom att nå en förlikning istället för att gå till domstol. Genom att använda skiljeförfarande istället för tvistemål i allmän domstol kan man också undvika onödiga rättegångskostnader.

Skiljeförfarande istället för tvistemål i allmän domstol

I stället för att gå till allmän domstol kan tvister lösas genom skiljeförfarande, som är en alternativ tvistlösningsmetod.

 • Skiljeförfarande innebär att parterna kommer överens om att en tredje part, kallad skiljemannen, fattar beslut i tvisten istället för att gå till domstol.
 • Detta kan vara en effektivare och snabbare metod för att lösa vissa tvistemål jämfört med att föra dem till allmän domstol.
 • Genom skiljeförfarande kan parterna också ha större kontroll över processen och utfallet av tvisten.
 • Denna metod kan vara särskilt användbar för komplicerade ärenden där parterna vill undvika den mer formella processen vid allmän domstol.

Undvik kostsamma och långdragna tvister genom att nå en förlikning

Genom att nå en förlikning kan parterna undvika kostsamma och långdragna tvistemål i allmän domstol. Det innebär att de kommer överens om en lösning på sin tvist istället för att låta domstolen avgöra den.

Genom förlikning kan parterna spara både tid och pengar samtidigt som de behåller kontrollen över utfallet.

Förlikning kan vara särskilt fördelaktigt i dispositiva tvistemål, där parterna har större möjlighet att nå en överenskommelse utanför domstolsförfarandet. Genom att aktivt sträva efter förlikning kan parterna undvika den osäkerhet och risk som är förknippad med att låta domstolen avgöra tvisten.

Översiktsbild av hur tvistemål går till i allmän domstol

I allmän domstol går tvistemål till på följande sätt:

 1. Parterna inleder processen genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.
 2. Tingsrätten kallar parterna till förberedande sammanträde för att diskutera och planera rättegången.
 3. Under huvudförhandlingen presenterar parterna sina argument och bevisning inför domstolen.
 4. Domstolen avkunnar sedan sin dom eller beslut, vilket kan innefatta olika typer av rättsliga påföljder eller ersättningar.
 5. Om parterna inte är nöjda med domen kan de överklaga avgörandet till nästa instans, exempelvis hovrätten.

Vanliga Frågor

1. Vad menas med dispositiva tvistemål?

Dispositiva tvistemål är tvister enligt rättegångsbalken där parterna har möjlighet att förlikas eller komma överens utanför domstol, exempelvis vid tvister om testamenten.

2. Hur skiljer sig dispositiva från indispositiva tvistemål?

Skillnaden ligger i att i indispositiva mål kan parterna inte själva avgöra utfallet genom förlikning eller avtal; domstolen måste besluta baserat på juridik och lagar.

3. Kan man alltid förlikas i dispositiva tvistemål?

Ja, i dispositiva mål har parterna friheten att välja att förlikas och lösa tvisten utanför domstol, vilket är en del av processrätten.

4. Vad är viktigt att veta om dispositiva och indispositiva mål inom juridiken?

Det är viktigt att veta att dispositiva mål ger möjlighet till tvistelösning genom överenskommelse, medan indispositiva mål kräver en domstolsbeslut enligt svensk rätt.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad är dispositiva tvistemål och dess skillnad från indispositiva tvistemål?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.