Vad innebär en utförandeentreprenad projektering?

I en utförandeentreprenad tar entreprenören på sig ansvaret att bygga projektet enligt de instruktioner och ritningar som beställaren, ofta byggherren, redan har tagit fram. Projekteringsfasen är redan avslutad och det är entreprenörens jobb att tolka och genomföra konstruktionen baserad på dessa förutsättningar.

Entreprenadavtalet mellan beställare och entreprenör specificerar alla detaljer och krav som måste uppfyllas under byggprocessen.

Denna upphandlingsform skiljer sig från exempelvis generalentreprenad eller totalentreprenad där projekteringsansvaret oftast ligger på entreprenören. I en utförandeentreprenad ligger fokus på själva byggandet, medan ritningar, byggplanering och specifikationer för konstruktionstjänster redan är bestämda av beställaren.

Det är väsentligt att entreprenören noggrant följer de fastställda planerna för att säkerställa att byggprojektet färdigställs korrekt och enligt överenskommen tidsplan.

Utförandeentreprenad – vad det är?

Utförandeentreprenad är en entreprenadform där byggprojektets genomförande är i fokus. Kunden eller beställaren ansvarar för själva projekteringen och levererar färdiga handlingar.

Det kan inkludera arkitekttjänster och byggkonstruktion. Sedan tar en entreprenör på sig ansvaret att utföra själva byggarbetet enligt de riktlinjer och ritningar som tagits fram.

Det handlar alltså om att bygga det som ritats och planerats.

Denna typ av upphandlingsform kallas också för delad entreprenad eftersom projektet delas upp i två huvuddelar: projektering och utförande. Entreprenören får tydliga instruktioner om hur arbetet ska ske och använder sin expertis för att se till att allt blir korrekt gjort.

På så sätt blir entreprenören specialisten på att bygga, medan beställaren behåller kontrollen över projektets design och detaljer genom sina projekteringstjänster.

Ansvarsfördelning i en utförandeentreprenad

Beställaren har ansvaret för projekteringen, medan entreprenören har ansvaret för utförandet av projektet. Detta skiljer sig från totalentreprenad där entreprenören har ansvar för hela processen från projektering till utförande.

Beställaren ansvarar för projekteringen

Projekteringen är beställarens ansvar inom en utförandeentreprenad. Detta innebär att beställaren har ansvaret för att ta fram de tekniska specifikationerna och andra dokument som krävs för att definiera projektet.

Beställaren måste också se till att nödvändiga tillstånd och godkännanden är på plats innan arbetet påbörjas. Genom att ta detta ansvar säkerställer beställaren att projekteringen är i linje med sina behov och önskemål, vilket skapar en tydlig grund för den kommande byggprocessen.

Entreprenören ansvarar för utförandet

När projekteringen är klar tar entreprenören över ansvaret för själva utförandet av byggprojektet. Entreprenören ansvarar för att genomföra arbetet enligt de specifikationer och krav som fastställts under projekteringsfasen.

Det innebär att entreprenören ska säkerställa att alla moment i byggentreprenaden genomförs enligt planerna, och att arbetet uppfyller kvalitets- och säkerhetskraven. Denna typ av ansvarsskyldighet ger entreprenören möjlighet att ta kontroll över genomförandet och se till att projektet slutförs på ett framgångsrikt sätt.

Genom att förstå skillnaden mellan beställarens ansvar för projekteringen och entreprenörens ansvar för utförandet, kan man se hur olika aktörer i byggentreprenadsprocessen har specifika roller och skyldigheter som samverkar för att driva projektet framåt.

Skillnad från totalentreprenad

I en utförandeentreprenad är det beställaren som ansvarar för projekteringen medan entreprenören tar ansvar för själva utförandet. Detta skiljer sig från totalentreprenad där entreprenören ansvarar för hela processen, inklusive projektering och utförande.

I en utförandeentreprenad är det vanligt att entreprenören är mer involverad i byggprocessen och har större inflytande över materialval och utförande, eftersom denne ansvarar för att genomföra arbetet enligt beställarens specifikationer.

Vanliga Frågor

1. Vad är utförandeentreprenad projektering?

Utförandeentreprenad projektering är en process där byggprojektering sker efter att en entreprenör får kontraktet, ofta genom olika upphandlingsformer.

2. Hur skiljer sig utförandeentreprenad från andra upphandlingsformer?

I utförandeentreprenad ansvarar entreprenören för själva byggandet baserat på färdiga ritningar, till skillnad från andra former där entreprenören även kan stå för design och projektering.

3. Vilka är de viktigaste stegen i en utförandeentreprenad projektering?

De viktigaste stegen är att först upphandla entreprenören och sedan börja med den detaljerade byggprojekteringen som omfattar allt från ritningar till materialval.

4. Vem utför själva byggprojekteringen i en utförandeentreprenad?

I en utförandeentreprenad är det vanligtvis entreprenören som står för själva byggprojekteringen, men de kan också anlita underkonsulter för specifika delar av arbetet.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad innebär en utförandeentreprenad projektering?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.