Upphandling undersökningsplikt: Förståelse av undersökningsplikt inom upphandling – En komplett guide

Att förstå upphandlingsregler kan kännas krångligt, framförallt när det gäller undersökningsplikten. I Sverige är undersökningsplikten ett viktigt juridiskt begrepp som påverkar både köpare och säljare.

Den här artikeln guidar dig genom reglerna för undersökningsplikt och visar hur du kan hantera dem i praktiken. Läs vidare för att bli expert på området!

Undersökningsplikt för entreprenören

Enligt AB 04 och ABT 06 har entreprenören en omfattande undersökningsplikt vid upphandling, vilket innebär att de har ett ansvar att noggrant undersöka förhållandena innan de lämnar anbud.

Det finns tydliga krav på undersökning vid upphandling, och det är viktigt att entreprenören förstår och följer dessa regler för att undvika eventuella konsekvenser.

Enligt AB 04 och ABT 06

I AB 04 och ABT 06 står det klart att entreprenören har en skyldighet att utföra noggranna undersökningar före ett entreprenadavtal. Detta innebär att de måste kontrollera förutsättningarna på byggplatsen, granska ritningar och tekniska specifikationer noggrant.

Om något är oklart ska entreprenören fråga och få förtydliganden.

Dessa standardavtal betonar vikten av att eventuella risker och problem upptäcks i tid. Det kan handla om allt från markförhållanden till felaktiga uppgifter i anbudsinfordran.

Tack vare denna undersökningsplikt kan dyra missförstånd och konflikter undvikas senare i upphandlingsprocessen. Nu går vi vidare och utforskar köparens undersökningsplikt inom samma område.

Omfattning och ansvar

Entreprenörens undersökningsplikt enligt AB 04 och ABT 06 omfattar ansvaret att noggrant undersöka upphandlingsunderlaget. Det är viktigt att förstå att det ligger på entreprenören att aktivt granska och fatta beslut baserat på den information som tillhandahålls.

Ansvar för undersökningsplikten innebär att entreprenören måste vara noggrann och proaktiv i att skaffa all relevant information för att kunna fullgöra sitt åtagande enligt upphandlingsavtalet.

Köparens undersökningsplikt inom upphandling är tydligt definierad i lagen och innebär att köparen har ansvaret att aktivt undersöka objektet eller tjänsten. Det krävs noggrannhet från köparens sida för att säkerställa att den information som tillhandahålls är tillräcklig för att fatta välgrundade beslut.

Krav på undersökning vid upphandling

Vid upphandling är kraven på undersökning av stor vikt för entreprenören. Enligt AB 04 och ABT 06 måste entreprenören uppfylla de angivna kraven för att säkerställa en korrekt bedömning av omfattningen och ansvaret vid upphandling.

Det är nödvändigt att ha en klar förståelse av dessa krav för att kunna navigera genom upphandlingsprocessen på ett framgångsrikt sätt och undvika eventuella tvister eller komplikationer.

Det är därför av yttersta vikt att förstå och efterleva dessa krav för att säkerställa en smidig och effektiv upphandlingsprocess inom ramen för lagens ramar.

Köparens undersökningsplikt

Köpare har en undersökningsplikt enligt lag, vilket innebär att de måste undersöka varan eller fastigheten innan de köper den. Mäklaren spelar också en viktig roll i köparens undersökningsplikt genom att ge korrekt information om fastigheten eller varan.

Vad säger lagen?

Enligt lagstiftningen har köparen en skyldighet att undersöka det som säljs vid fastighetsköp. Enligt 4 kap. 19 § Jordabalken, JB, har köparen en egen undersökningsplikt vad gäller fastigheten.

Detta innebär att köparen inte endast kan förlita sig på vad säljaren upplyser om, utan måste själv undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick. Vid köp av bostadsrätt gäller 4 kap.

16 § andra stycket bostadsrättslagen, BRL, med liknande regler om undersökningsplikt för köparen. Det är viktigt att köparen noga utför sina egna undersökningar för att undvika framtida tvister eller problem med fastigheten.

Lagen ställer även krav på säljaren att lämna korrekta och fullständiga uppgifter om fastigheten, enligt 4 kap. 19 § JB och 7 kap. 23 § BRL. Detta innebär att säljaren har en upplysningsplikt gentemot köparen och måste redogöra för eventuella fel eller brister som denne känner till.

Mäklarens roll i undersökningsplikten

När det gäller upphandlingar spelar mäklaren en viktig roll i att säkerställa att undersökningsplikten följs. Mäklaren har ansvaret att informera både säljare och köpare om deras skyldigheter för att säkerställa en korrekt och transparent process.

Genom att tydligt kommunicera kraven för undersökningsplikten och se till att båda parter är medvetna om sina roller, bidrar mäklaren till en smidig och rättvis upphandlingsprocess.

Detta inkluderar att se till att eventuella tvetydigheter eller oklarheter kring undersökningspliktens omfattning och genomförande tydligt förstås av alla inblandade parter.

Vanliga frågor och svar om undersökningsplikten

Mäklaren har en viktig roll när det gäller undersökningsplikten. Här är några vanliga frågor och svar om undersökningsplikten:

 1. Vad är syftet med undersökningsplikt inom upphandling?
 2. Vilka konsekvenser kan det få om man inte uppfyller sin undersökningsplikt vid upphandling?
 3. Hur kan man säkerställa att man uppfyller sin undersökningsplikt som entreprenör eller köpare?
 4. Vilka specifika regler gäller för olika typer av upphandling, t.ex. offentlig upphandling och husköp?
 5. Vilken roll spelar leverantörsutvärdering i förhållande till undersökningsplikten?
 6. Hur påverkar undersökningsplikten avtalsuppföljning och konkurrensutsättning?

Vanliga Frågor

1. Vad innebär undersökningsplikten i upphandling?

Undersökningsplikten i upphandling är ett ansvar att noga granska varor eller tjänster innan köp, vilket inkluderar att följa besiktningsregler och använda en undersökningsplikt checklista för att göra korrekta bedömningar.

2. Hur används undersökningsplikten i olika lagar som köplagen och konsumentköplagen?

Undersökningsplikten finns beskriven i lagar som köplagen och konsumentköplagen, vilket kräver att både säljare och köpare granskar varan noggrant; för husköp refereras ofta till undersökningsplikt jordabalken.

3. Vilken roll spelar undersökningsplikten vid köp av bostadsrätt eller när man anlitar en mäklare?

När man köper en bostadsrätt eller använder sig av en mäklare, är det viktigt att känna till båda parters undersökningsplikt, där både köparen måste inspektera bostaden och mäklaren måste informera om alla kända fel.

4. Vad bör inkluderas i en kravspecifikation vid upphandling för att säkerställa att undersökningsplikten följs?

I en kravspecifikation bör man ange tydliga och exakta krav för den vara eller tjänst som upphandlas så att anbudsutvärderingen och upphandlingsdokumenten reflekterar de standarder och förväntningar som satts upp i enlighet med upphandlingslag.

5. Hur påverkar undersökningsplikten arbetet med ABT och upphandlingsprocessen?

Undersökningsplikten inom ABT (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader) ställer höga krav på noggrann kontroll och dokumentation under upphandlingsprocessen, vilket är avgörande för en framgångsrik anbudsutvärdering och juridiskt säker affär.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om upphandling undersökningsplikt: förståelse av undersökningsplikt inom upphandling – en komplett guide

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.