Undersökningsplikt fönster: Vad behöver du veta?

Innan du går på visningen, se till att förbereda dig för undersökningsplikten genom att förstå skillnaden mellan undersökningsplikt och upplysningsplikt samt vikten av att göra en egen checklista.

Läs mer om vad du behöver veta här!

Vad är undersökningsplikt?

Undersökningsplikt är köparens skyldighet att granska bostaden noggrant före köp. Det innebär att du som potentiell köpare av en bostadsrätt eller fastighet måste undersöka fastighetens skick.

Det kan handla om att kontrollera fönstren för eventuella fönsterproblem, se efter tecken på läckage i fasaden eller undersöka om det regnar in genom fönstren. Du måste själv aktivt leta efter fel och inte bara förlita dig på informationen från säljaren eller mäklaren.

Granskningen hjälper dig att identifiera dolda fel som annars kan bli kostsamma att reparera i framtiden. Om du inte uppfyller din undersökningsplikt riskerar du att stå ansvarig för fel som upptäcks efter köpet, eftersom ansvarsfördelningen då skiftar till din nackdel.

Efter att ha förstått vad undersökningsplikt innebär blir det nästa steg att sätta sig in i skillnaden mellan undersökningsplikt och upplysningsplikt.

Undersökningsplikt VS upplysningsplikt

När du nu vet vad undersökningsplikt innebär är det viktigt att förstå skillnaden mellan den och upplysningsplikten.

Undersökningsplikt Upplysningsplikt
Köparen måste själv undersöka fastighetens skick. Säljaren måste informera om kända fel.
Omfattar en aktiv skyldighet att granska. Säljaren ansvarar för att ge korrekt information.
Fel som upptäcks efter köp kan vara köparens ansvar. Utgör en passiv skyldighet att inte dölja fakta.
Grundar sig på principen “köparens undersökningsplikt”. Bygger på principen “säljarens upplysningsplikt”.
Kontroll av fönster ingår i köparens undersökning. Säljaren bör redogöra för eventuella kända fönsterbrister.

Viktigheten av att göra en egen checklista

Efter att ha förstått skillnaden mellan undersökningsplikt och upplysningsplikt är det viktigt att skapa en egen checklista för att säkerställa att inget glöms vid besiktningen av fönster. Här är några viktiga punkter som bör inkluderas i din checklista:

 1. Kontrollera alla fönster noggrant för sprickor och skador.
 2. Se till att tätningslisterna är i gott skick och inte släpper in väta eller kyla.
 3. Kolla efter tecken på fukt eller mögelbildning runt fönstren.
 4. Testa öppna och stänga fönstrena för att se till att de fungerar smidigt.
 5. Granska eventuella tidigare reparationer eller renoveringar av fönsterna.
 6. Undersök ventilationsmöjligheter för optimal luftcirkulation och energieffektivitet.

Vid besiktningen: Gör rätt för undersökningsplikt

Ta hjälp av en professionell besiktningsman som kan utföra en noggrann undersökning av fönstren. Det är viktigt att kontrollera fönstrens skick och eventuella fel eller brister för att undvika obehagliga överraskningar i framtiden.

Ta hjälp av en professionell besiktningsman

När du behöver genomföra en undersökningsplikt för fönster, är det klokt att anlita en kunnig besiktningsman. En professionell kan noggrant inspektera fönstren och identifiera eventuella fel eller brister som kan vara dolda för en otränad ögon.

Genom att ta hjälp av en expert kan du få en noggrann bedömning av fönstrens skick och undvika överraskningar i framtiden. Professionella besiktningsmän har den kunskap och erfarenhet som krävs för att säkerställa att fönstren är i gott skick och fungerar som de ska, vilket kan spara dig tid, pengar och oro i längden när du köper eller säljer en bostad.

Vad ska kontrolleras vid besiktning av fönster?

Efter att ha samarbetat med en professionell besiktningsman, är det viktigt att känna till vad som behöver kontrolleras vid besiktning av fönster. Här är några nyckelpunkter:

 1. Fysiskt skick: Undersök om fönstren öppnas och stängs smidigt, och om de visar några synliga tecken på skador såsom sprickor eller bucklor.
 2. Täthet: Kontrollera om fönstren förseglar ordentligt för att förhindra läckage av luft och vatten.
 3. Glasskador: Utvärdera om glasen är hela, utan sprickor eller missfärgningar som kan påverka energieffektiviteten eller säkerheten.
 4. Fönstersmygar och tätningar: Se till att fönstersmygarna och tätningarna är i gott skick för att undvika mögel- eller rötskador.
 5. Isolering: Granska isoleringen runt fönstren för att säkerställa optimal energieffektivitet och komfort i bostaden.
 6. Insektsnät: Kontrollera om insektsnät finns installerade korrekt för att skydda mot intrång av skadedjur.
 7. Ventilationssystem: Se över ventilationen kring fönstren för god luftcirkulation och bibehållen inomhusluftkvalitet.
 8. Säkerhetsdetaljer: Bedöm om eventuella säkerhetsdetaljer, såsom barnlås eller säkerhetsglas, är i fungerande skick för att garantera boendesäkerhet.

Hantera upptäckta fel eller brister korrekt

När fel eller brister upptäcks vid fönsterbesiktningen är det viktigt att agera korrekt. Kommunicera tydligt med säljaren om eventuella fel och brister och begär åtgärder för att dessa ska åtgärdas.

Dokumentera noggrant vad som har upptäckts och följ upp med säljaren för att säkerställa att åtgärder vidtas enligt avtalet. Om inte, överväg att ta juridisk hjälp för att skydda dina intressen, och se till att alla kommunikation och överenskommelser även dokumenteras skriftligt.

Vid hanteringen av upptäckta fel eller brister är det också klokt att bevaka tidsfristerna för eventuella reklamationer för att inte förlora rätten till anspråk. Var noga med att följa de juridiska processerna som styr fastighetsköp, och var beredd på att förhandla för en rimlig lösning om problem uppstår.

Efter besiktningen: Ansvar och påföljder vid undersökningsplikt

Säljaren har ett ansvar att informera om eventuella fel eller brister som upptäckts vid undersökningsplikten. Om fel eller brister inte rapporteras kan det leda till påföljder och reklamation.

Fastighetsmäklaren har också ett ansvar att säkerställa att köparen informeras om eventuella fel eller brister som upptäckts vid undersökningsplikten.

Säljarens ansvar vid undersökningsplikt

Vid undersökningsplikt har säljaren ansvar för att tillhandahålla korrekt information om fönstrens skick. Det innebär att säljaren måste vara ärlig om eventuella fel eller brister i fönstren och ge tydlig dokumentation om tidigare reparationer eller underhåll.

Säljaren är också ansvarig för att svara ärligt på köparens frågor angående fönstrens skick och eventuella problem. Om det upptäcks fel i fönstren efter köpet kan säljaren bli ansvarig för att ersätta köparen för kostnaderna med att åtgärda dessa fel.

Som en del av undersökningsplikten ska säljaren informera tydligt om fönstrens skick och eventuella fel eller brister. Detta innebär att säljaren inte får dölja känt eller uppenbart förekommande fel vid försäljning av bostaden.

Fastighetsmäklarens ansvar

Fastighetsmäklaren har ansvaret att informera köparen om undersökningsplikten av fönster och andra fastighetsrelaterade aspekter. Det är viktigt att fastighetsmäklaren ger tydlig vägledning angående besiktningar och eventuella fel eller brister i fönster.

Mäklaren bör också se till att köparen förstår deras rättigheter vid upptäckta fel samt att nödvändig dokumentation erhålles.

Vidare bör fastighetsmäklaren ge korrekt och relevant information kring eventuella upplysningar eller historik angående fönstren i fastigheten. Detta säkerställer en transparent och pålitlig transaktionsprocess för både säljare och köpare.

Reklamation och preskription vid fel eller brister i fönster.

När du upptäcker fel eller brister i dina fönster är det viktigt att agera snabbt. Du har rätt att reklamera vid fel och brister och bör göra det så fort som möjligt. Genom att reklamera i tid kan du undvika preskription och säkerställa att eventuella problem med fönstren åtgärdas enligt avtalet.

Du bör informera säljaren eller fastighetsmäklaren skriftligen om eventuella fel eller brister i fönstren. I reklamationen ska du tydligt beskriva problemet och ange att du vill ha en åtgärd inom rimlig tid.

Notera att preskriptionstiden för att reklamera fel i fönster vanligtvis ligger inom tre år från köptillfället. Därför är det viktigt att agera snabbt för att undvika preskription och säkerställa att du får rättvisa åtgärder för eventuella fel eller brister i dina fönster.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär undersökningsplikt för fönster när man köper bostadsrätt?

Undersökningsplikten för fönster betyder att köparen måste kontrollera fönstrens skick innan köp av bostadsrätten för att upptäcka eventuella fel.

2. Måste jag anlita någon för besiktning av lägenheten eller kan jag göra det själv?

Du kan utföra en fönsterundersökning själv, men det är rekommenderat att anlita en expert för en grundlig byggnadsinspektion och läckagekontroll, särskilt om du misstänker fönsterfel.

3. Vem är ansvarig för fönsterreparation om det regnar in genom fönstret?

Fastighetsägaren har underhållsplikt och är ofta ansvarig för större fönsterreparationer, medan bostadsrättsinnehavaren kan behöva åtgärda mindre skador i lägenheten.

4. Kan byte av fönster leda till energibesparingar?

Ja, ett fönsterbyte kan ge energibesparing då nya fönster ofta är mer energieffektiva och minskar värmeförlusten i lägenheten.

5. Behöver jag bygglov för att utföra en fönsterrenovering i min bostadsrätt?

För vissa typer av fönsterrenoveringar kan du behöva bygglov, så det är viktigt att kontrollera med din kommun innan du påbörjar renoveringen.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om undersökningsplikt fönster: vad behöver du veta?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.