Tredskodom överklaga: Hur man överklagar en tredskodom i Sverige

Att mötas av en tredskodom kan kännas orättvist och överväldigande. I Sverige utfärdas en tredskodom när någon inte svarar på en stämning eller inte kommer till en rättegång.

I denna artikel guidar vi dig genom processen att överklaga en tredskodom, steg för steg. Läs vidare för att ta reda på hur du kan vända situationen till din fördel.

Hur man överklagar en tredskodom i Sverige

Tredskodom är en dom som föreligger när den svarande inte har svarat på kärares talan eller tvist. Om du inte håller med om tredskodom kan du ansöka om att få den återkallas inom en månad från det att du fick kännedom om domen.

Vad är tredskodom och hur uppstår den?

En tredskodom är en slags dom som tingsrätten utfärdar när någon inte motsätter sig motpartens yrkanden i en rättstvist. Det händer om svaranden, den som blivit stämd, antingen inte svarar på käromålet överhuvudtaget eller inte gör det inom utsatt tid.

Denna typ av dom kan också komma till stånd om svaranden underlåter att komma till en planerad rättegång utan giltig anledning.

Det krävs att käranden, den som stämmer, ändå bevisar sin sak för domstolen. Domstolen måste övertygas om att yrkandena är rimliga och välgrundade, även utan svarandens medverkan.

Beslutet baseras därför fortfarande på de bevis och argument som läggs fram. Efter tredskodom kan nästa steg vara att ansöka om återvinning om man som svarande vill ha en ny chans i tvisten.

När kan en tredskodom återvinnas?

En tredskodom kan återvinnas om det går att visa att den har kommit till under felaktiga omständigheter eller om det finns nya omständigheter som kan påverka utgången av målet.

Om det finns nya omständigheter eller bevis som inte tidigare kunde ha lagts fram i målet, kan det vara möjligt att ansöka om återvinning av tredskodomen. Det är viktigt att snabbt agera och ansöka om återvinning inom en månad från det att du fått kännedom om de nya omständigheterna eller bevisen.

När det gäller en tredskodom kan återvinning övervägas om det finns grund för invändning mot domen eller om det finns skäl att begära omprövning eller resning. Det är avgörande att noga undersöka de lagliga möjligheterna och kraven för att kunna överklaga en tredskodom.

Steg för att överklaga en tredskodom

När man vill överklaga en tredskodom i Sverige måste man ansöka om återvinning inom en månad från det att man fick kännedom om domen. Det krävs även att man har en giltig invändning mot domen för att kunna gå vidare med överklagandet.

Ansöka om återvinning inom en månad

För att överklaga en tredskodom i Sverige, måste ansökan om återvinning göras inom en månad från det att tredskodomen meddelades. Det är viktigt att följa rätt procedur och tidsramar för att säkerställa att ansökan behandlas korrekt. Här är de detaljerade stegen för att ansöka om återvinning inom en månad:

 1. Skriv en formell skriftlig ansökan om återvinning till domstolen som meddelade tredskodomen.
 2. Specificera tydligt grunderna för varför du anser att tredskodomen bör överklagas och vilka omständigheter som motiverar återvinning.
 3. Se till att all nödvändig dokumentation bifogas ansökan för att styrka dina påståenden.
 4. Beakta eventuella krav på avgifter eller kostnader för att lämna in återvinningsansökan.

Krav på invändning

Vid överklagande av en tredskodom i Sverige, är det viktigt att beakta följande krav på invändning:

 1. Invändningen ska vara skriftlig och tydligt specificerad.
 2. Invändningen måste lämnas in inom angiven tidsfrist.
 3. Det är nödvändigt att redogöra för grunderna för invändningen och stödja dem med relevant bevisning.
 4. Invändningen bör vara korrekt motiverad och i enlighet med tillämpliga lagrum.
 5. Eventuella faktiska omständigheter som styrker invändningen bör presenteras utförligt.

Omprövning av tredskodom

Vid överklagande av en tredskodom kan en omprövning begäras enligt följande steg:

 1. Inom en månad efter tredskodomens meddelande kan parterna ansöka om omprövning hos den domstol som meddelade tredskodomen.
 2. För att begära omprövning krävs skriftlig ansökan där parterna tydligt anger skälen för varför tredskodomen bör omprövas.
 3. Om domstolen beviljar ansökan, kommer den att återuppta ärendet och göra en ny bedömning baserad på de skäl som har framförts i ansökan.
 4. En positiv omprövning kan leda till upphävande eller förändring av tredskodomen och starta en ny rättslig process gällande tvisten.

Resning vid tredskodom

Vid överklagande av en tredskodom kan man begära resning om det finns nya omständigheter eller bevis som tidigare inte var kända. Resning kan även begäras om motparten har handlat i strid mot god tro, eller om det föreligger andra synnerliga skäl för att tredskodomen bör undanröjas.

 • För att begära resning, måste en särskild ansökan lämnas till domstolen där man tydligt redogör för de nya omständigheterna eller bevisen som framkommit efter den ursprungliga tredskodomen.
 • Domstolen kommer att pröva ansökan och bedöma om det finns tillräckligt starka skäl för att återuppta fallet och göra en ny bedömning av tvisten.
 • Om resning beviljas, kan en ny rättegång inledas där de nya omständigheterna tas i beaktande och en ny dom kan utfärdas baserat på den uppdaterade informationen.

Avslutning

När du överklagar en tredskodom är det viktigt att följa rätt process. Här är de steg du behöver ta:.

1. Ansök om återvinning inom en månad efter det att tredskodomen meddelats för att få den prövad på nytt.

2. Se till att ditt svaromål innehåller alla relevanta uppgifter och fakta för att styrka din invändning.

3. Beakta de rättegångskostnader som kan uppstå och vara beredd på eventuella ekonomiska konsekvenser av ditt överklagande.

4. Om det blir nödvändigt, överväg att begära resning vid tredskodom om nya omständigheter eller bevis framkommer i ärendet.

Detta är de viktigaste stegen att följa när du överklagar en tredskodom i Sverige.

Vanliga Frågor

1. Vad är en tredskodom och hur påverkar den mig?

En tredskodom är en dom från en domstol som kan utfärdas när någon inte följer rättens anvisningar eller inte dyker upp i rätten. Det kan leda till att Kronofogden tar steg för att driva in skulder.

2. Hur överklagar jag en tredskodom i Sverige?

För att överklaga en tredskodom, måste du skicka in en skriftlig begäran till hovrätten. Det är viktigt att göra det inom den tid som lagen tillåter.

3. Kan jag få hjälp med mitt överklagande av en tredskodom?

Ja, du kan få juridisk hjälp. Kontakta en advokat som kan ge dig råd och hjälpa dig med det juridiska förfarandet för att överklaga din tredskodom.

4. Vilken roll spelar Högsta domstolen i processen att överklaga en tredskodom?

Högsta domstolen är Sveriges högsta rättsliga instans och kan pröva ditt överklagande om det innebär viktiga rättsfall eller om det finns andra särskilda skäl.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om tredskodom överklaga: hur man överklagar en tredskodom i sverige

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.