Skillnaden mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad: En jämförelse av totalentreprenad och utförandeentreprenad

Att välja rätt entreprenadform kan vara avgörande för ett lyckat byggprojekt. Totalentreprenad och utförandeentreprenad är två skilda upplägg som starkt påverkar projektets gång.

I denna artikel jämför vi de båda för att ge dig en klarare bild av vad som passar just ditt byggäventyr bäst. Läs vidare för att enklare kunna styra mot framgång i ditt byggprojekt!

Totalentreprenad och utförandeentreprenad

Skillnader i ansvarsfördelning och arbetsområden, samt fördelar och nackdelar med båda formerna kommer att diskuteras i denna del av bloggen.

Skillnader i ansvarsfördelning och arbetsområden

I totalentreprenad tar en entreprenör på sig hela ansvaret för både projekteringen och utförandet av byggprojektet. Kunden ger sina önskemål och krav, men det är entreprenören som ser till att allt från ritningar till färdigt bygge blir som det ska.

Denna entreprenadform betyder också att entreprenören väljer underentreprenörer och konsulter, vilket kan avlasta beställaren rejält.

Utförandeentreprenad innebär däremot att beställaren står för projekteringen genom att anlita egna konsulter eller arkitekter. Här har byggherren ett mer direkt ansvar och kontroll över arbetets olika skeden.

Entreprenören fokuserar på själva byggprocessen enligt de anvisningar och ritningar som beställaren försett. Arbetsområdena blir mer uppdelade, och ansvaret för slutresultatet fördelas tydligare mellan de olika parterna.

Fördelar och nackdelar med båda formerna

Att förstå fördelar och nackdelar med totalentreprenad och utförandeentreprenad är viktigt för att kunna göra ett informerat val för ditt projekt. Här är en jämförelse presenterad i tabellformat:

Totalentreprenad Utförandeentreprenad
Fördelar
 • Entreprenören har helhetsansvar för både konstruktion och genomförande.
 • Kunden har en kontaktpunkt, vilket förenklar kommunikationen.
 • Risken för kunden minskar eftersom entreprenören ansvarar för slutresultatet.
 • Kunden har större kontroll över projektets olika faser och beslut.
 • Möjlighet att delaktigt välja underentreprenörer och material.
 • Flexibilitet att göra ändringar under projektets gång.
Nackdelar
 • Ökad kostnad då entreprenören tar en större risk.
 • Mindre kontroll för kunden över detaljerna i projektet.
 • Svårare för kunden att påverka lösningar under projektets gång.
 • Kunden bär en större risk och ansvar för projektet.
 • Kräver mer tid och kunskap av kunden för att hantera projektet.
 • Större risk för oklarheter och tvister om ansvarsfördelningen inte är tydlig.

Vilken entreprenadform är bäst för ditt byggprojekt?

När du väljer entreprenadform för ditt byggprojekt är det viktigt att överväga faktorer som ansvarsfördelning, kostnader och projektets omfattning. Att undvika vanliga problem och tvister är också avgörande för att säkerställa en smidig genomförande av projektet.

Viktiga faktorer att överväga vid val av entreprenadform

Vid val av entreprenadform är det viktigt att överväga några centrala faktorer för att säkerställa en smidig process.

 1. Tydliga kravspecifikationer och mål för projektet måste fastställas.
 2. Kompetensen och kapaciteten hos entreprenören bör utvärderas noggrant.
 3. Kostnadsfaktorer, inklusive budget och betalningsvillkor, måste beaktas.
 4. Kommunikation och samarbete mellan parterna bör vara tydligt definierade och hanterade.
 5. Eventuella lagliga aspekter och juridiska konsekvenser av entreprenadformen behöver granskas.
 6. Tidslinjer och deadlines för genomförandet av projektet är avgörande faktorer som påverkar valet av entreprenadform.
 7. Kvalitetssäkringssystem och kvalitetskontroller i samband med byggprocessen bör analyseras noga.
 8. Eventuella risker och hur de ska hanteras bör identifieras och utvärderas noggrant.

Hur man undviker vanliga problem och tvister inom respektive form

Vid val av totalentreprenad är det viktigt att tydligt specificera kraven och förväntningarna i entreprenadavtalet. Därigenom kan potentiella problem undvikas genom att fastställa klara mål och kvalitetsstandarder.

Genom att regelbundet kommunicera och hålla en öppen dialog med entreprenören kan man identifiera och åtgärda eventuella problem redan i ett tidigt skede, vilket minskar risken för större tvister senare under projektets gång.

För utförandeentreprenader är det avgörande att noggrant övervaka arbetets framsteg och kvalitet för att undvika tvister. Tydliga regelbundna inspektioner och uppföljningar kan bidra till att identifiera eventuella avvikelser eller brister i tid, vilket gör det möjligt att korrigera dem innan de utvecklas till större problem.

Vanliga Frågor

1. Vad är huvudskillnaden mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad?

Huvudskillnaden är att med totalentreprenad tar byggföretaget fullt ansvar för både konstruktion och utförande, medan vid utförandeentreprenad ansvarar byggföretaget enbart för själva byggandet efter kundens ritningar.

2. När bör man välja generalentreprenad framför utförandeentreprenad?

Man bör välja generalentreprenad när man vill ha ett helhetsansvar hos en entreprenör för både design och konstruktion, vilket kan förenkla upphandling och byggledning.

3. Hur påverkar val av entreprenadform kvalitetssynpunkten på ett byggprojekt?

Val av entreprenadform kan påverka kvalitetssynpunkten då det i totalentreprenad ligger ett större ansvar hos entreprenören att leverera ett slutresultat som möter kundens förväntningar om kvalitet och funktion.

4. Vilken entreprenadform är bäst för fastighetsutveckling?

För fastighetsutveckling kan totalentreprenad ofta vara fördelaktigt då det ger en tydligare kostnadskontroll och tidsplanering, men valet beror på projektets specifika behov och komplexitet.

5. Vad innebär byggkontrakt i samband med total- och utförandeentreprenad?

Byggkontraktet reglerar villkoren mellan beställaren och byggföretaget, inklusive omfattningen av arbetet, priset, tidsplanen och andra viktiga detaljer för genomförandet av byggprojektet, oavsett om det är total- eller utförandeentreprenad.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om skillnaden mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad: en jämförelse av totalentreprenad och utförandeentreprenad

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.