Vad betyder totalentreprenad och utförandeentreprenad? – Totalentreprenad betyder vad?

Har du någonsin undrat vad totalentreprenad och utförandeentreprenad egentligen betyder?

Totalentreprenad innebär att en ensam aktör ansvarar för hela byggprojektet.

I den här artikeln kommer vi att utforska vad dessa begrepp innebär och hur de kan påverka ditt byggprojekt.

Häng med för att få en bättre förståelse!

Vad är totalentreprenad och utförandeentreprenad?

I totalentreprenad tar en enda entreprenör på sig ansvaret för både projektering och utförande av hela byggprojektet. Kunden lämnar över ritningar och specifikationer, och entreprenören ser till att byggnadsprojektet blir klart.

Detta innefattar allt från design till färdigställande. En sådan upphandling kan vara smidig eftersom beställaren endast behöver ha kontakt med en aktör.

Utförandeentreprenaden är annorlunda då uppdragsgivaren oftast står för projekteringen och entreprenören utför själva byggandet baserat på dessa planer. Detta betyder att entreprenaden styrs av detaljerade instruktioner om hur byggentreprenaden ska genomföras.

Här är det viktigt att tydligt definiera vad som förväntas av entreprenören för att undvika missförstånd under byggprocessen.

Totalentreprenad

Vid totalentreprenad ansvarar en ensam aktör för hela byggprojektet, från planering till färdigställande. Det finns fördelar och nackdelar med denna entreprenadform, och det är viktigt att specificera ansvarsområden noggrant i avtalen.

Ensam aktör ansvarar för hela byggprojektet

I totalentreprenad tar en enda byggentreprenör på sig ansvaret för både konstruktion och genomförande av hela byggprojektet. Den här entreprenören blir projektets nav, från de första ritningarna till slutbesiktningen.

Det innebär att beställaren har en tydlig kontaktpunkt för alla frågor och problem som kan uppstå under byggprocessen. Totalentreprenad företag ansvarar för att koordinera alla underleverantörer och ser till att allt arbete utförs enligt plan.

Denna ansvarsfördelning kan leda till effektivitet och tidsbesparingar då entreprenören har full kontroll över schemaläggningen och kan optimera arbetsflödet. Dock är det viktigt att ha ett välskrivet totalentreprenad avtal som tydligt specificerar omfattningen av arbetet, kvalitetskrav och tidsplaner.

Sådan noggrannhet i avtalsskrivningen lägger grunden för en lyckad byggprocess och minimerar riskerna för missförstånd. Nästa avsnitt kommer att behandla fördelar och nackdelar med att välja totalentreprenad för ditt byggprojekt.

Fördelar och nackdelar

 • Totalentreprenad ger en enda ansvarig för hela projektet, vilket minskar behovet av koordinering mellan flera entreprenörer.
 • Det kan ge ökad effektivitet och snabbare beslut tack vare en centraliserad ledning.
 1. Byggherren behöver bara ha kontakt med en part.
 2. Risken för konflikter om ansvarsområden minskar.
 3. Det kan vara mer kostnadseffektivt än att anlita flera olika entreprenörer.
 4. En nackdel är att det finns mindre möjlighet till insyn och kontroll av enskilda delmoment i projektet.
 5. Om det uppstår problem kan det vara svårt att byta ut entreprenören eftersom denne har ansvaret för hela projektet.

Viktiga punkter vid avtalsskrivning

Vid avtalsskrivning är det viktigt att:

 1. Tydligt specificera projektets omfattning och mål.
 2. Ange tydliga tidsramar för färdigställande och leverans.
 3. Klargöra ansvarsområden för alla parter inblandade i projektet.
 4. Definiera eventuella milstolpar och betalningsplaner.
 • Specificera exakt vilka tjänster eller material som ingår i entreprenaden.
 • Förtydliga eventuella garantier och krav på kvalitet.
 • Föreskriva hur ändringar eller tillägg ska hanteras under genomförandet av projektet.
 • Skapa klarhet kring eventuella sanktioner vid förseningar eller felaktigheter.
 • Diskutera klart och tydligt hur tvister och problem ska lösas.

Utförandeentreprenad

Utförandeentreprenad sker enligt en förutbestämd arbetsbeskrivning och är vanligt förekommande i offentliga projekt. Det är viktigt att specificera ansvarsområden för att säkerställa projektets framgång.

Läs mer för att få en djupare förståelse av detta entreprenadkoncept.

Sker enligt en förutbestämd arbetsbeskrivning

Utförandeentreprenad sker enligt en förutbestämd arbetsbeskrivning för att tydligt definiera vad som förväntas av entreprenören. Detta inkluderar detaljer om arbetsprocessen, materialval, och tidslinjer för att säkerställa att arbetet utförs enligt överenskomna specifikationer.

Genom att tydligt specificera kraven i arbetsbeskrivningen kan potentiella missförstånd undvikas och kvaliteten på det utförda arbetet säkerställas. I offentliga projekt är detta ofta en vanlig metod för att säkerställa fullständig transparens och överensstämmelse med bestämmelser och riktlinjer.

Entreprenören ansvarar för att följa den förutbestämda arbetsbeskrivningen och det är därför viktigt att alla aspekter av arbetet är tydligt identifierade och specificerade.

Vanligt i offentliga projekt

Utförandeentreprenad sker enligt en förutbestämd arbetsbeskrivning. Det är vanligt i offentliga projekt där tydliga specifikationer och riktlinjer behövs för att säkerställa att projektet uppfyller de angivna kraven.

Genom att ha en detaljerad arbetsbeskrivning kan entreprenören tydligt förstå och följa de nödvändiga stegen för att slutföra projektet enligt de överenskomna villkoren.

Viktig att specificera ansvarsområden

Det är viktigt att specificera ansvarsområden tydligt för att undvika tvister och missförstånd under byggprojektet. Genom att klargöra vem som ansvarar för vilka uppgifter, materialinköp och tidsplanering kan man säkerställa en smidigare process och undvika onödiga förseningar.

Tydliga ansvarsområden minskar också risken för kvalitetsproblem och ökar möjligheten till effektiv kommunikation inom entreprenadprojekt.

Efter att ha fastställt ansvarsområdena kan entreprenörerna och beställaren arbeta mer fokuserat och effektivt. Detta leder till ökad produktivitet och minskar risken för missförstånd och felaktigheter, vilket i sin tur gynnar hela byggprojektets framsteg.

Sammanfattning

Vad betyder totalentreprenad och utförandeentreprenad? Det är viktigt att förstå skillnaderna. Totalentreprenad innebär att en ensam aktör tar ansvar för hela byggprojektet.

Utförandeentreprenad sker enligt en förutbestämd arbetsbeskrivning. Det är avgörande att specificera ansvarsområden tydligt. Vid avtalsskrivning är det klokt att ha dessa skillnader i åtanke för att undvika missförstånd.

Vanliga Frågor

1. Vad är totalentreprenad inom bygg?

Totalentreprenad är när ett byggnadsföretag tar fullt ansvar för både design och produktion i ett byggprojekt, ofta med hjälp av ett totalentreprenadavtal.

2. Hur skiljer sig totalentreprenad från utförandeentreprenad?

I utförandeentreprenad utförs arbetet enligt kundens anvisningar, medan totalentreprenaden innebär att entreprenören hanterar hela projektet från plan till färdigt bygge.

3. Vad innebär generalentreprenad jämfört med totalentreprenad?

Generalentreprenad är lik totalentreprenad men entreprenören ansvarar inte för designen, endast för produktionen av byggprojektet.

4. Vilka risker finns det med totalentreprenad?

Riskerna med totalentreprenad kan inkludera kostnadsöverskridanden, tidsfördröjningar och att det färdiga projektet inte motsvarar kundens förväntningar.

5. Kan man få en mall för ett totalentreprenadavtal?

Ja, man kan hitta exempel på totalentreprenad avtal mall som kan användas som grund när man ska upprätta avtal för byggnadsprojekt inom byggbranschen.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad betyder totalentreprenad och utförandeentreprenad? – totalentreprenad betyder vad?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.