Normal undersökningsplikt och dess omfattning vid fastighetsköp

Att köpa fastighet är stort steg fyllt med frågor och osäkerhet. En viktig del i processen är köparens undersökningsplikt. I den här artikeln guidar vi dig genom vad undersökningsplikten innebär och hur den skyddar dig som köpare.

Läs vidare för att bli säker inför ditt fastighetsköp!

Undersökningsplikt vid Fastighetsköp

Vid fastighetsköp har både säljaren och köparen en undersökningsplikt enligt lagar som Fastighetsmäklarlag, Jordabalk och Köplag. Det innebär att både säljaren och köparen har ansvar för att undersöka fastigheten noggrant innan köpet genomförs.

Definition och bakgrund

Normal undersökningsplikt innebär köparens skyldighet att noggrant granska en fastighet före köp. Detta är ett centralt begrepp inom fastighetsrätten som skyddar både köparen och säljaren.

Köparen måste använda sina sinnen – syn, känsel och lukt – för att upptäcka eventuella brister. Det handlar om att undersöka fastigheten till en grad som anses skälig för en lekman.

Granskningen kan inkludera allt från byggnadens skick till markförhållanden och gäller oftast synliga fel.

Bakgrunden till denna plikt ligger i principen om att fastighetsköpet ska vara säkert och rättvist. Jordabalken är den lag som främst reglerar förhållandena kring fastighetsköp, och den ställer klara krav på säljaren att informera om kända fel.

Dock ligger ett stort ansvar på köparen att göra en grundlig besiktning, eftersom säljarens felansvar är begränsat till fel som denne kände till eller borde ha känt till vid tidpunkten för försäljningen.

En väl genomförd fastighetsinspektion kan avslöja dolda brister och ge köparen en klarare bild av fastighetens verkliga skick.

Säljarens och köparens ansvar

Efter att ha granskat definitionen och bakgrunden för undersökningsplikt vid fastighetsköp, är det viktigt att förstå säljarens och köparens ansvar. Säljaren har ett ansvar att lämna korrekt information om fastigheten och eventuella fel eller brister.

Å andra sidan har köparen ansvaret att noggrant undersöka fastigheten och ta reda på all relevant information innan köpet genomförs. Det är avgörande för både säljaren och köparen att vara medvetna om sina respektive ansvar för att säkerställa en smidig och rättvis fastighetsaffär.

Vid fastighetsköp är kunskap om dessa ansvarsområden av största vikt för att undvika eventuella tvister eller missförstånd.

Undersökningsplikt enligt lagar (Fastighetsmäklarlag, Jordabalk, Köplag)

Vid fastighetsköp gäller undersökningsplikt enligt flera lagar. Det är viktigt att förstå och följa reglerna enligt Fastighetsmäklarlag, Jordabalk och Köplag:

 1. Fastighetsmäklarlag: Enligt denna lag ska fastighetsmäklaren utföra sitt uppdrag med god yrkessed och omsorg samt följa de krav som ställs på denne.
 2. Jordabalk: Denna lag reglerar bestämmelser kring fastigheter, bland annat skyldighet att informera om fel vid fastighetsköp och vilka rättigheter och skyldigheter som finns för både säljare och köpare.
 3. Köplag: Vid köp av fastighet ska parterna följa regler enligt denna lag, som innefattar garantiansvar samt skydd för köparen vid eventuella fel eller brister.

Omfattningen av Undersökningsplikt

Undersökningsplikten vid fastighetsköp omfattar vanligtvis en noggrann granskning av fastighetens skick, inklusive eventuella fel och brister. Köparen förväntas att undersöka fastigheten i tillräcklig omfattning innan köpet för att undvika framtida tvister.

Vad omfattas av undersökningsplikten?

När det gäller fastighetsköp omfattas undersökningsplikten av olika aspekter av fastigheten. Det innefattar allt från fysiska egenskaper och skick till eventuella rättigheter, belastningar eller servitut som påverkar fastigheten.

Typiska fel som omfattas kan vara strukturella brister, fuktproblem, eller avvikelser i markförhållanden. Det är viktigt att notera att undersökningsplikten inte enbart begränsas till själva fastigheten, utan kan även omfatta omgivande områden och förhållanden som kan påverka fastigheten.

Förutom att fokusera på själva fastigheten, kan undersökningsplikten även göra det möjligt för köparen att granska dokumentation, till exempel lagfartshandlingar, servitut och andra juridiska aspekter som är knutna till fastigheten.

Genom att förstå denna omfattning kan köpare och säljare effektivt navigera i transaktionsprocessen och undvika oönskade överraskningar längre fram i förhållandet.

Typiska fel som omfattas

Vid fastighetsköp omfattas undersökningsplikten av typiska fel och brister. Det är viktigt att vara medveten om vilka vanliga fel som kan ingå i denna plikt:

 1. Vatten – och fuktskador, inklusive mögelproblematik
 2. Takläckage och skador på takkonstruktionen
 3. Problem med dränering och fukt i källare
 4. Rötskador och strukturella brister i träkonstruktioner
 5. El- och VVS-installationernas skick och eventuella brister
 6. Befintliga bygglov, servitut eller andra rättigheter som kan påverka användningen av fastigheten
 7. Övriga konstruktionsfel eller problem med fastighetens grundläggning

Undantag och begränsningar i undersökningsplikten

Vid fastighetsköp ska köparen undersöka fastigheten noggrant. Undersökningsplikten kan emellertid vara begränsad om säljaren aktivt döljer fel eller om köparen haft svårt att upptäcka felen trots noggranna undersökningar.

Säljaren kan inte undantas från att informera om dolda fel, även om köparen har misslyckats med sin undersökningsplikt. Det är också viktigt att notera att vissa fel kan vara undantagna från undersökningsplikten om de är så pass uppenbara att köparen borde ha upptäckt dem utan en särskild undersökning.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär normal undersökningsplikt vid fastighetsköp?

Normal undersökningsplikt innebär att köparen av en fastighet har en skyldighet att noggrant undersöka fastighetens skick innan köpet genomförs.

2. Vilka krav kan säljaren ställa på köparen i samband med fastighetsköpet?

Säljaren kan förvänta sig att köparen uppfyller sin undersökningsplikt och informerar sig väl om fastighetens skick genom besiktning eller andra tillgängliga fastighetstjänster.

3. Vilka skyldigheter har köparen vid köp av en fastighet?

Köparen har skyldigheten att utföra en grundlig besiktning och se till att förstå villkoren i köpekontraktet samt att känna till regler kring fastighetsköp för att fullfölja sin undersökningsplikt.

4. Hur påverkar undersökningsplikten fastighetsmarknaden?

Undersökningsplikten bidrar till en mer transparent och trygg fastighetsmarknad där både fastighetsägare och köpare är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter vid fastighetsförvärv.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om normal undersökningsplikt och dess omfattning vid fastighetsköp

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.