Internationell dubbelbeskattning – en checklista

Du som planerar att flytta utomlands för att arbeta eller gå i pension har en intressant tid framför dig. Du kommer säkerligen att uppleva äventyr som vid blotta åtanken fyller en med glädje och förväntan. Innan du åker iväg skulle vi dock råda dig att sätta dig ned och planera lite.

Internationell dubbelbeskattning – en checklista
Som bosatt eller stadigvarande vistande i Sverige är man som huvudregel skattepliktig i Sverige. Av detta följer att man kommer att beskattas för all sin inkomst här. Detta gäller även de tillgångar och inkomster man har i utlandet. Skulle jag sälja en bil i Polen så kommer denna att beskattas även i Sverige, då jag bor här. Reglerna för obegränsad skattskyldighet är komplicerade och ibland något abstrakta i vilket man som huvudregel bör uppsöka en sakkunnig. Vad som avses med sakkunnig kan vara skatteverket, advokater, jurister eller annan som kan skatt. I vilket fall så tänkte vi ge er en kort checklista på vad du bör göra innan du flyttar.

Denna lista är inte uttömmande samt redogörs endast för översiktligt. Denna lista är mer en guide som belyser huvuddragen i det du bör tänka på. Rådfråga alltid en sakkunnig innan du vidtar någon åtgärd då varje ärende är unikt.

Steg 1

Först och främst bör du planera vart du tänkte flytta. Varför ditt planerade resmål har betydelse kommer belysas nedan.

Du som flyttar inom EU/EES har vissa fördelar jämfört med dem som flyttar utanför området. Ett av de främsta exemplen är att man har rätt till uppskov med beskattning om man säljer sin permanentbostad (om man uppfyller kraven i övrigt). Den som flyttar utanför EES har inte denna möjlighet.

Steg 2

Hur länge tänkte du vara utanför Sverige?

Du som flyttar permanent kan helt skippa detta steg. Du som planerar att återvända bör dock läsa detta.

Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan fortfarande i vissa fall undvika beskattning av inkomst i Sverige enligt två regler som stadgas i 3 kap. 9§ inkomstskattelagen. Dessa regler kallas för sexmånadersregeln resp. ettårsregeln.

Reglernas huvuddrag ser ut som följande;

Sexmånadersregeln stadgar att om man arbetar utanför Sverige i minst sex (6) månader är inkomsten skattefri i Sverige, om inkomsten beskattas i det landet. Beskattningen får dock inte ske i strid med landets skatteregler eller ev. dubbelbeskattningsavtal. Man kan flytta runt som man vill så länge man inte är i Sverige under dessa sex månader.

Ettårsregeln stadgar att man inte beskattas i Sverige för inkomst intjänad i utlandet även om inkomsten inte beskattas i det andra landet p.g.a. skattefrihet. Dock måste man i detta fall vara hela perioden i samma land. Regeln gäller inte statlig, kommunal eller tjänst inom regionen eller svenska kyrkan, om det inte rör sig om tjänsteexport.

Steg 3

Kolla vad du har kvar i Sverige.

Det man främst bör kolla är om man har kvar tillgångar i Sverige eller om man fortsatt får inkomst härifrån.

Om man har kvar egendom som hus, familj eller näringsverksamhet i Sverige kan det hända att man anses vara fortsatt obegränsat skattskyldig genom s.k. väsentlig anknytning (se artikel från Vasa Advokatbyrå här).

Om man har kvar inkomst från Sverige, som t.ex. pension, kan det hända att själva inkomsten fortfarande kan beskattas i Sverige genom s.k. begränsad skattskyldighet. Denna beskattning kan ske genom antingen vanliga skatteregler eller genom SINK-beskattningen. Huvuddragen i SINK är att man inte beviljas avdrag som annars skulle tillåtas. Fördelen är att skattesatsen endast är 25 procent (2020). SINK beviljas efter ansökan hos skatteverket.

Steg 4

Kolla om det finns något skatteavtal.

De regler som nämnts ovan är svenska nationella skatteregler. Dessa är såklart alltid tillämpliga för de fall ärendet har en koppling hut. Ibland kan det dock finnas s.k. internationella dubbelbeskattningsavtal. Dessa avtal ingås mellan två stater och är menade att förebygga att man beskattas för samma inkomst i två länder. Dessa avtal är individuellt utformade och kan komma att inskränka den svenska rätten att beskatta en transaktion.

Ett dubbelbeskattningsavtal kan dock aldrig utöka svensk skatterätt.

Steg 5

Lycka till på dina äventyr!

Du som läst hela artikeln har fått en provsmak på det system vi kallar ”internationell dubbelbeskattning”. Regelverken är som sagt komplexa i vilket man förutsätts ha en ganska omfattande kunskap om juridiken. Vasa Advokatbyrå finns alltid tillgängliga att hjälpa dig i planeringen!

Författad av jur. trainee Henrik Berg

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.