Skillnader och fördelar mellan generalentreprenad och totalentreprenad: En jämförelse av generalentreprenad och totalentreprenad

Att välja mellan generalentreprenad och totalentreprenad kan vara en klurig beslut för den som planerar ett byggprojekt. I Sverige är dessa två de mest vanliga formerna av entreprenad, var och en med sina egna särdrag.

Denna artikel kommer att gå igenom skillnaderna och hjälpa dig förstå vilken entreprenadtyp som passar bäst för just ditt projekt. Läs vidare för att ta reda på mer!

Skillnaden mellan Generalentreprenad och Totalentreprenad

Skillnaden mellan generalentreprenad och totalentreprenad ligger i upphandlingsformen och ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenör. Med generalentreprenad är det entreprenören som tar ansvar för att anlita externa resurser, medan totalentreprenad innebär att entreprenören tar ett övergripande ansvar för hela projektet.

Upphandlingsform vs Entreprenadform

I den här delen kommer vi att gå igenom de grundläggande skillnaderna mellan upphandlingsform och entreprenadform, två centrala begrepp inom byggprojekt.

Upphandlingsform Entreprenadform
Bestämmer hur projektet ska anskaffas Definierar projektets genomförande
Avser processen att välja entreprenör Fokuserar på entreprenörens ansvarsområden
Kan innefatta anbudstävling Inkluderar ofta specifika kravspecifikationer
Innehåller ofta förfrågningsunderlag Bestämmer leveransomfattning och pris
Påverkar projektets startfas Har stor inverkan på projektets genomförande och slutfas

Denna tabell belyser skillnader mellan metoderna för att upphandla tjänster och själva genomförandet av byggprojekt.

Beställarens ansvar

När beställaren har valt entreprenadformen, är det viktigt att de förstår sitt ansvar under byggprocessen. Beställaren är ansvarig för att tydligt specificera kraven och förväntningarna i byggentreprenaden.

De måste se till att dokumentationen är korrekt och fullständig för att undvika eventuella missförstånd eller tvister senare. Dessutom bör beställaren säkerställa att de har tillräcklig finansiell kapacitet för att täcka kostnaderna för projektet och göra betalningar i enlighet med avtalet.

Beställaren måste också vara involverad i processen för att fatta beslut och godkänna arbete i enlighet med överenskommelsen. Det är viktigt att de är tillgängliga för frågor som kan uppstå under byggprocessen och aktivt samarbetar med entreprenören för att säkerställa framsteg och kvalitet i projektet.

Extern hjälp eller egen tolkning

Valet mellan att använda extern hjälp eller egen tolkning kan påverka utfallet av byggprojekteringar avsevärt. Genom att anlita experthjälp inom arkitektur, konstruktion eller entreprenad kan beställaren få tillgång till professionella insikter och erfarenhet som kan förbättra projektets effektivitet och kvalitet.

Å andra sidan kan egen tolkning vara fördelaktig för beställare som har en tydlig vision och vill ha direkt kontroll över processen. Att förstå när man ska använda extern hjälp eller lita på egen tolkning är avgörande för att säkerställa att byggprojekten når sina mål och lever upp till förväntningarna.

Önskemål vs funktionskrav

Önskemål och funktionskrav skiljer sig åt inom byggentreprenad. Önskemål är specifika krav som beställaren önskar att entreprenören ska uppfylla. Funktionskrav fokuserar på den funktion eller prestanda som byggprojektet måste uppfylla.

Beställaren kan ge entreprenören en tydligare riktning genom att specificera funktionskrav istället för önskemål. Genom att arbeta med funktionskrav kan entreprenören fritt välja de lösningar som passar bäst, vilket kan leda till innovativa och kostnadseffektiva metoder i byggprocessen.

Valet mellan önskemål och funktionskrav påverkar direkt utförandet av byggprojektet och måste därför noga övervägas utifrån projektets behov och mål.

Fördelar och Nackdelar med Generalentreprenad och Totalentreprenad

Det finns både fördelar och nackdelar med både generalentreprenad och totalentreprenad, och valet av entreprenadform beror på behov och önskemål. Läs vidare för att få en djupare förståelse av skillnaderna och fördelarna mellan de två olika entreprenadformerna.

Totalentreprenad: fördelar och nackdelar

Fördelar och nackdelar med totalentreprenad:

 1. Totalkontroll: Entreprenören ansvarar för hela processen från början till slut, vilket minskar beställarens engagemang.
 2. Enkelt samarbete: Tydliga linjer i ansvarsfördelningen gör det lättare att samarbeta med endast en entreprenör.
 3. Riskminskning: Entreprenören bär ansvaret för kostnadsöverskridanden och förseningar.
 4. Begränsad flexibilitet: Mindre utrymme för ändringar under projektets gång då entreprenören tar ansvar för allt.

Generalentreprenad: fördelar och nackdelar

Generalentreprenad ger beställaren möjlighet att ha endast en kontaktpunkt för hela byggprocessen. Genom att anlita en generalentreprenör kan beställaren undvika att samordna olika entreprenörer och istället ha en huvudentreprenör som ansvarar för hela projektet. Fördelarna med generalentreprenad inkluderar:

 1. Ökad effektivitet: Genom att ha en centraliserad ansvarig part kan kommunikationen och samordningen effektiviseras, vilket i sin tur minskar risken för missförstånd och förseningar.
 2. Tydligt ansvar: Generalentreprenören har det övergripande ansvaret för hela projekteringen och utförandet, vilket ger tydlighet i eventuella frågor eller problem under processens gång.
 3. Kostnadsbesparingar: Eftersom generalentreprenören är ansvarig för att hantera de olika entreprenörsfirmorna kan kostnadseffektivitet uppnås genom mer strukturerade inköpsprocesser och arbetsflöden.
 4. Minskad administration: Beställaren behöver inte själv hantera all administration i samband med flera olika entreprenörer, vilket minskar belastningen på beställarens personal och resurser.

Val av entreprenadform baserat på behov och önskemål

Vid val av entreprenadform är det viktigt att noggrant överväga behov och önskemål. Beställare bör fokusera på vilka uppgifter de vill delegera till entreprenören samt vilken nivå av kontroll de önskar behålla.

Vid totalentreprenad kan beställare dra nytta av att ha en enda kontaktperson för hela projektet, medan generalentreprenad kan ge mer flexibilitet i val av underleverantörer för olika delar av projektet.

Baserat på behov och preferenser kan beställare välja mellan totalentreprenad och generalentreprenad för att säkerställa att deras krav och mål möts på bästa möjliga sätt.

Vanliga Frågor

1. Vad är skillnaden mellan generalentreprenad och totalentreprenad?

Skillnaden ligger i ansvarsfördelningen där byggentreprenören vid generalentreprenad endast ansvarar för byggnadsarbetet, medan vid totalentreprenad tar entreprenören ansvar för både konstruktion och utförande av hela byggprojektet.

2. Vilka fördelar finns med generalentreprenad för byggföretag?

Fördelarna med generalentreprenad för byggföretag inkluderar en tydlig uppdelning av ansvar och möjligheten att fokusera på själva byggandet utan att hantera designaspekter, vilket kan förenkla upphandlingsprocessen och genomförandet.

3. När passar totalentreprenad bäst för ett byggprojekt?

Totalentreprenad passar bäst när byggföretaget har kapacitet att hantera ett komplett projekt från idé till färdig konstruktion, vilket kan föra med sig effektivitet och smidighet i byggprocessen samt en enda kontaktpunkt för kunden.

4. Hur påverkar entreprenörsrollen upphandlingen av byggkontrakt?

Entreprenörsrollen är avgörande i upphandlingen av byggkontrakt eftersom den definierar entreprenörens åtaganden och ansvar, vilket skiljer sig mellan general- och totalentreprenad, påverkande både risk- och projektledning.

5. Vilka är de juridiska aspekterna att tänka på vid ingående av byggentreprenadavtal?

Vid ingående av byggentreprenadavtal är det viktigt att klart definiera omfattningen av arbetet, tidsramar, ersättningsmodeller och ansvarsområden för att säkerställa klarhet och minska risken för tvister inom byggbranschen.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om skillnader och fördelar mellan generalentreprenad och totalentreprenad: en jämförelse av generalentreprenad och totalentreprenad

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.