Så här kan köparen fullgöra sin undersökningsplikt vid fastighetsköp och vara säker på att ha fullgjort den

Att köpa en fastighet är en stor affär och det är viktigt att allt går rätt till. Enligt jordabalken har köparen en undersökningsplikt, vilket betyder att du måste kontrollera fastighetens skick före köp.

I den här artikeln får du konkreta tips på hur du fullgör din undersökningsplikt och undviker framtida överraskningar. Läs vidare för att lära dig mer!

Köparens undersökningsplikt vid fastighetsköp

Köparens undersökningsplikt vid fastighetsköp innebär att denne måste noggrant undersöka den aktuella fastigheten för att upptäcka eventuella fel eller brister innan köpet genomförs.

Det är viktigt att vara medveten om vilka åtgärder som krävs för att uppfylla denna plikt och säkerställa att inga oönskade överraskningar uppstår efter köpet.

Vad innebär undersökningsplikten?

Undersökningsplikten är köparens ansvar att noggrant kontrollera fastighetens skick före köp. Detta innebär att den som köper en villa, bostadsrätt eller annan fastighet måste göra en egen genomgång och inte bara lita på säljarens information.

Köparen behöver undersöka allt från större system som el och VVS till takets kondition. Upptäcker köparen fel efter köpet som hen borde ha sett vid en ordentlig besiktning, kan rätten till prisavdrag eller andra ersättningar minska.

Att utforska fastighetens skick djupgående är viktigt för att minimera risken för oväntade kostnader och juridiska tvister. Köparen bör även ta reda på om det finns planerade renoveringar eller områdesförändringar som kan påverka boendet.

Det är viktigt att inte underskatta undersökningspliktens betydelse i en fastighetsaffär för att säkerställa ett tryggt och rättvist avtal.

Hur kan köparen fullgöra undersökningsplikten?

För att fullgöra undersökningsplikten vid fastighetsköp kan köparen:

 1. Anlita en erfaren besiktningsman för att noggrant granska fastigheten och identifiera eventuella fel eller brister.
 2. Noga gå igenom all teknisk dokumentation som finns tillgänglig, såsom bygglov, ritningar och eventuella renoveringar, för att få en klar bild av fastighetens skick.
 3. Själv inspektera bostaden och dess omgivning, inklusive tak, fasad, fönster, och VVS – system, för att upptäcka synliga brister eller problem.
 4. Söka juridisk rådgivning från en kompetent jurist eller husadvokat för att säkerställa korrekt genomförande av köpekontraktet samt förståelse kring köparens rättigheter och skyldigheter.

Tips för att säkerställa att undersökningsplikten är fullgjord

Anlita en besiktningsman för att genomföra en noggrann undersökning av fastigheten. Gå igenom den tekniska dokumentationen och kontrollera bostaden på egen hand för att säkerställa att inga fel eller brister upptäcks i efterhand.

Be om rådgivning från en jurist eller husadvokat för att få en sakkunnig bedömning av fastighetens skick och eventuella risker.

Anlita en besiktningsman

Genom att anlita en besiktningsman kan köparen säkerställa en grundlig granskning av fastigheten. Besiktningsmannen har expertkunskap för att identifiera eventuella fel eller problemområden, vilket ger köparen ökad trygghet inför köpbeslutet.

Genom att utföra en noggrann teknisk undersökning kan man undvika framtida kostsamma överraskningar och säkerställa att man är medveten om fastighetens skick innan man genomför köpet.

Att engagera en besiktningsman ger köparen möjlighet att få en opartisk och professionell bedömning av fastighetens skick, vilket kan vara avgörande för att undvika potentiella juridiska och ekonomiska problem senare i processen.

Gå igenom den tekniska dokumentationen

Efter att ha anlitat en besiktningsman är det viktigt att gå igenom den tekniska dokumentationen noggrant. Detta kan inkludera bygglov, ritningar, eventuella servitut, och tekniska specifikationer.

Att inspektera sådan dokumentation kan avslöja eventuella konstruktionsskavanker eller olagliga tillägg som kan påverka fastighetens värde eller användbarhet. Genom att noggrant analysera den tekniska dokumentationen kan köparen få ökad insikt i fastighetens skick och undvika potentiella problem i framtiden.

Det är också viktigt att förstå och tolka den tekniska dokumentationen korrekt för att kunna fatta välgrundade beslut inför ett fastighetsköp.

Kontrollera bostaden på egen hand

För att säkerställa att undersökningsplikten är uppfylld, kan köparen själv utföra en noggrann kontroll av fastigheten. Detta kan inkludera:

 1. Inspektera taket för eventuella läckor eller skador.
 2. Kontrollera golv, väggar och tak för eventuella sprickor eller fuktfläckar.
 3. Se över VVS – installationer såsom rör, kranar och avloppssystem.
 4. Granska fönster och dörrar för tätning och funktionalitet.
 5. Utvärdera elsystemet inklusive eluttag, strömbrytare och belysning.

Be om rådgivning från en jurist eller husadvokat

För att vara extra säker på att alla aspekter av fastighetsköpet har granskats noggrant kan köparen be om rådgivning från en erfaren jurist eller husadvokat. En kunnig jurist kan ge värdefull vägledning och säkerställa att köparen förstår alla rättsliga aspekter av köpet samt eventuella risker som kan vara förknippade med fastigheten.

Att involvera en jurist i processen kan bidra till att undvika framtida tvister och säkerställa att köparen är fullt medveten om sina rättigheter och skyldigheter enligt köplagen.

Avslutning

När undersökningsplikten är fullgjord kan köparen känna sig trygg i sitt beslut. Genom att anlita en besiktningsman, gå igenom dokumentationen noggrant, kontrollera bostaden själv och söka rådgivning från en jurist eller husadvokat kan köparen minska risken för obehagliga överraskningar i framtiden.

Att vara noggrann i undersökningen av fastigheten ger köparen en starkare position vid förhandlingar och en ökad trygghet vid genomförandet av köpet.

Vanliga Frågor

1. Vad är undersökningsplikten vid köp av fastighet?

Undersökningsplikten är köparens ansvar för att noggrant kontrollera fastigheten före köp för att upptäcka eventuella fel.

2. Hur kan jag som köpare fullgöra min undersökningsplikt?

Du kan fullgöra din undersökningsplikt genom att anlita en professionell för besiktning av fastigheten och själv granska alla tillgängliga dokument.

3. Vad händer om jag inte uppfyller min undersökningsplikt?

Om du inte fullgör din undersökningsplikt kan du bli ansvarig för dolda fel i fastigheten som du kunde ha upptäckt vid en ordentlig besiktning.

4. Har säljaren något ansvar vid upptäckta fel efter köpet?

Ja, säljarens ansvar gäller för fel som de kände till men inte informerade om, men köparens säkerhet ligger i att fullgöra sin egen undersökningsplikt.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om så här kan köparen fullgöra sin undersökningsplikt vid fastighetsköp och vara säker på att ha fullgjort den

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.