Vad innebär egentligen en tredskodom? -> Vad innebär tredskodom egentligen?

Att hamna i en juridisk konflikt kan vara nog så krångligt och stressande. En tredskodom är något som kan tilldömas i domstol när en part inte uppfyller sina skyldigheter under en rättegång.

I den här artikeln går vi igenom vad det innebär, hur det kan påverka de inblandade och vad man kan göra om man drabbas. Häng med för att få klarhet i juridikens värld!

Vad är en tredskodom?

En tredskodom innebär att en part i en tvist inte svarar på ett yrkande eller närvarar vid förberedelseförhandling eller rättegång. Det leder till att domstolen kan meddela en tredskodom till fördel för den andra parten.

Definition av tredskodom

En tredskodom är ett rättsligt beslut som kan komma till stånd när en part i en rättegång inte följer domstolens order eller inte medverkar i processen på det sätt som krävs.

Detta kan ske om någon inte besvarar ett yrkande, inte lämnar in nödvändiga handlingar eller missar viktiga möten som förberedelseförhandlingar. Domstolen utgår då från att den frånvarande parten inte motsätter sig motpartens anspråk.

Beslutet innebär ofta att den part som underlåtit att agera förlorar målet och kan bli ålagd att betala skadestånd eller andra kostnader till motparten. När en tredskodom har meddelats behöver inte domstolen göra en materiell prövning av fallet.

Istället utfärdas ett avgörande baserat på den information som finns tillgänglig utan den tredskuldiges medverkan. Detta kan leda till att kronofogden sedan verkställer beslutet om skadestånd eller annan ersättning.

När kan en tredskodom meddelas?

Efter att ha förstått vad en tredskodom innebär och dess konsekvenser, är det viktigt att även vara medveten om de specifika omständigheterna under vilka en tredskodom kan meddelas. Detta inkluderar:

 1. När den svarande inte lämnar in ett svaromål inom den föreskrivna tidsfristen.
 2. När en part inte följer ett föreläggande som har utfärdats av domstolen.
 3. Vid utebliven närvaro vid huvudförhandlingen utan giltigt skäl.
 4. Om den svarande ständigt undviker rättssalen under pågående process.
 5. Vid grova situationer av lagbrott eller uppenbar skyddssak som kräver omedelbart agerande.
 6. I fall där vittnen eller bevisning inte presenteras trots flera tillfällen av förfrågan och anmodan.

Konsekvenser av en tredskodom

En tredskodom innebär att den part som inte har deltagit i rättegången kan bli skyldig att betala kostnader och skadestånd till den andra parten. Det är viktigt att förstå vilka ansvar och konsekvenser som följer med en tredskodom.

Förlorande partens ansvar

Förlorande part i en tredskodom kan bli ansvarig för att ersätta rättegångskostnader och andra kostnader som motparten har haft. Denna ersättning kan omfatta kostnader för advokat, vittnesmål och andra nödvändiga utgifter som uppkommit i samband med rättegången.

Det är viktigt att vara medveten om detta ansvar innan man väljer att inte delta i rättegången.

Parten som förlorar målet och inte har deltagit i rättegången kan således bli skyldig att ersätta de kostnader som motparten har haft i samband med tvisten. Därför är det viktigt att grundligt överväga konsekvenserna av att inte delta i rättegången när en tredskodom kan vara aktuell.

Kan en tredskodom överklagas?

Efter en tredskodom kan den förlorande parten överklaga beslutet till tingsrätten inom tre veckor. Processen involverar ansökan om resning på grund av att parten inte blivit korrekt kallad till rättegången eller av annan viktig anledning.

Överklagandet kan också göras om det framkommit nya omständigheter som skulle ha påverkat utgången av målet om de hade varit kända tidigare. Däremot är det viktigt att notera att överklagandet endast kan göras om det är sannolikt att den som överklagar kommer att gynnas av en ny prövning.

Sammanfattning

En tredskodom innebär att en part inte deltar i rättegången. Domstolen kan meddela tredskodom om denne inte inställer sig eller följer rätten. Förlorande parten kan bli ansvarig för kostnader och skadestånd.

Tredskodom kan överklagas om det finns giltiga skäl.

Vanliga Frågor

1. Vad är en tredskodom?

En tredskodom är ett beslut av en domstol som ges när en part inte följer domstolens ordning eller inte medverkar i en rättegång.

2. I vilka situationer kan en tredskodom utfärdas?

Om någon inte kommer till en rättegång eller inte lämnar in de dokument som krävs, kan det leda till en tredskodom enligt rättegångsbalken.

3. Påverkar en tredskodom utfallet av ett mål?

Ja, en tredskodom kan avgöra ett mål utan att genomföra en fullständig sakprövning, vilket kan leda till att den frånvarande parten förlorar målet.

4. Vilken effekt har en tredskodom på anspråk om invaliditetsersättning?

En tredskodom kan innebära att man förlorar möjligheten att få sin rätt till invaliditetsersättning prövad om man inte uppfyller de krav som ställs under lagföringen.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad innebär egentligen en tredskodom? -> vad innebär tredskodom egentligen?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.