Utförandeentreprenad löpande räkning: allt du behöver veta

Utförandeentreprenad på löpande räkning är ett flexibelt sätt att hantera betalningar i byggprojekt där slutgiltig kostnad inte alltid kan förutses i förväg. Det innebär att entreprenören får ersättning för faktiska kostnader som uppstår under arbetets gång plus ett påslag för vinst och administration.

Denna prissättningsform kräver noggrann dokumentation och transparens från entreprenörens sida, eftersom varje utgift ska kunna motiveras och läggas fram för kunden.

När du ingår ett entreprenadavtal med löpande räkning, är det viktigt att ha klara riktlinjer kring vilka kostnader som får ersättas. Det ställer höga krav på projektledning och kostnadsberäkning, vilket ökar behovet av en tydlig och ständig dialog mellan dig och entreprenören.

Genom att följa självkostnadsprincipen säkerställer ni att alla kostnader är omtvistade, vilket minskar risken för ekonomiska överraskningar längs vägens gång.

Vad är löpande räkning och hur fungerar det?

Löpande räkning är en ersättningsform som innebär att entreprenören får betalt för faktiska kostnader och tidsåtgång istället för en förutbestämd summa. Det innebär att entreprenören kan få ersättning för de kostnader och arbete som faktiskt uppstår under projektet.

Innebörd och betalningssätt

Löpande räkning som betalningssätt innebär att entreprenadens kostnader betalas eftersom arbetet utförs. Istället för en fast kontraktssumma, justeras betalningen efter faktiska tidsåtgången och materialförbrukningen.

Entreprenören rapporterar kontinuerligt sina självkostnader och den uppdragsgivande parten betalar för de resurser som faktiskt använts.

Detta system kräver att parterna har en tydlig överenskommelse om vilka kostnadstyper som är ersättningsbara. Arbete, material, utrustning och ibland även indirekta kostnader som administration kan ingå i självkostnaderna.

Entreprenören måste kunna styrka sina utlägg med dokumentation för att säkerställa korrekt ersättning. Transparenta och noggranna avstämningar mellan parterna minskar risken för konflikter kring slutgiltiga kostnader.

Krav för ersättning av kostnader

För att kunna kräva ersättning av kostnader vid utförandeentreprenad på löpande räkning måste entreprenören först och främst kunna visa upp korrekta och relevanta underlag för de utförda arbetena.

Alla kostnader som uppkommer i samband med uppdraget ska vara väl dokumenterade och i enlighet med avtalet. Det är också viktigt att entreprenören följer de angivna procedurerna för att kräva ersättning av kostnader, inklusive eventuella tidsfrister och specifika krav som fastställts i kontraktet.

Entreprenören måste även kunna visa på att de uppkomna kostnaderna är rimliga och nödvändiga för att genomföra arbetet enligt avtalet. Det kan innebära att övervaka och kontrollera utgifter noggrant samt säkerställa att ingen onödig eller överdriven kostnad uppkommer.

Bevisbörda och perspektiv på fallet Nybropalatset

Bevisbördan i fallet Nybropalatset ligger på entreprenören att styrka och bevisa kostnaderna som uppkommit under utförandeentreprenaden på löpande räkning. Genom att tillhandahålla detaljerade och noggrant dokumenterade kostnadsredovisningar kan entreprenören möta kraven för ersättning.

För att undvika tvister och missförstånd är det avgörande att ha tydliga avtal och en transparent redovisning av kostnader i enlighet med de överenskomna villkoren.

Fallet Nybropalatset ger perspektiv på vikten av noggrann kostnadsuppföljning och tydlig dokumentation vid utförandeentreprenader på löpande räkning. Genom att hålla bevisbördan i åtanke kan parterna undvika onödiga tvister och upprätthålla en öppen och förtroendefull relation genom hela projektet.

Det är viktigt att förstå och respektera självkostnadsprincipen för att säkerställa en smidig och rättvis hantering av kostnader under utförandeentreprenaden. Detta minimerar risken för konflikter och främjar en effektiv genomförande av projektet.

Ersättningsformer och självkostnadsprincipen

Vad är skillnaden mellan fast pris och löpande räkning? Vilka ersättningsformer är vanliga inom entreprenader och hur påverkar självkostnadsprincipen utförandeentreprenader?

Skillnad mellan fast pris och löpande räkning

I utförandeentreprenad är det avgörande att förstå skillnaderna mellan fast pris och löpande räkning. Dessa betalningsmodeller påverkar projektets kostnadsstruktur och riskfördelning. Nedan presenterar vi en jämförelse i HTML-tabellformat:

Fast pris Löpande räkning
Entreprenören och beställaren överenskommer om ett fast pris för hela entreprenaden i förväg. Entreprenadkostnaderna betalas efter faktiskt utförda arbeten och förbrukade material.
Risken för kostnadsöverskridningar ligger oftast på entreprenören. Beställaren bär större delen av risken för eventuella kostnadsökningar.
Entreprenörens incitament ligger i att effektivisera och minimera kostnader. Entreprenören blir ersatt för faktiska kostnader plus ett påslag, vilket kan leda till mindre kostnadseffektivitet.
Priset är bestämt och förändras inte såvida inte omfattningen av arbetet ändras genom tilläggsarbeten eller ändringsarbeten. Kostnaderna kan variera beroende på arbetets omfattning, vilket kan leda till osäkerhet kring den totala kostnaden för projektet.
Lämpligt för projekt där omfattningen och detaljerna är tydligt definierade från början. Passar bättre för projekt där det är svårt att förutse exakt vad som kommer att krävas och där flexibilitet är nödvändig.

Vanliga ersättningsformer i entreprenader

Vanliga ersättningsformer i entreprenader omfattar:

  • Fast pris: Entreprenören förbinder sig att utföra arbetet till ett bestämt pris.
  • Enhetspris: Entreprenören fakturerar enligt enhetspriser för angivna arbetsmoment.
  • Regie: Entreprenören erhåller kostnadsersättning för utförda arbeten plus vinsttillägg.

Självkostnadsprincipen och utförandeentreprenader

Självkostnadsprincipen tillämpas vanligtvis i utförandeentreprenader på löpande räkning. Entreprenören fakturerar endast för de faktiska kostnader som uppstår under byggprocessen, till exempel material, arbetskraft och maskiner.

Denna princip kan ge flexibilitet och transparens i projektet eftersom beställaren har insyn i de faktiska kostnaderna. Genom att tillämpa självkostnadsprincipen kan entreprenören undvika att behöva skatta för uppskattade vinstmarginaler och istället säkra betalning för de faktiska kostnaderna.

Utförandeentreprenader kan vara fördelaktiga för komplexa projekt med osäkerheter kring omfattning och tidslinje. Beställaren har större kontroll och möjlighet att göra ändringar under byggprocessen utan att behöva fastställa allt i förväg.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär utförandeentreprenad löpande räkning?

Utförandeentreprenad löpande räkning är när du betalar för byggentreprenaden efter hur mycket arbete och material som faktiskt använts.

2. Hur sätter man ett takpris i en utförandeentreprenad?

I en utförandeentreprenad kan du komma överens om ett takpris, vilket är det högsta pris som du som kund kommer att betala för byggnadsarbetet.

3. Vad är huvudregeln vid á-prissättning i utförandeentreprenad?

Huvudregeln vid á-prissättning är att man bestämmer fasta enhetspriser för olika delar av byggprojektet och dessa priser används sedan för att räkna ut den totala kostnaden baserat på den faktiska mängden arbete och material.

4. Är ABT 06 tillämplig på utförandeentreprenad löpande räkning?

Ja, ABT 06 innehåller regler som ofta används som grund för avtal vid utförandeentreprenad löpande räkning inom byggsektorn i Sverige.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om utförandeentreprenad löpande räkning: allt du behöver veta

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.