Undersökningsplikt vid fastighetsköp: Vad du behöver veta

Att köpa hus eller lägenhet är en stor händelse, men det kan bli komplicerat. I Sverige har köparen en lagstadgad undersökningsplikt vid fastighetsköp. Den här artikeln guidar dig genom vad det innebär och hur du undviker vanliga fallgropar.

Läs vidare för att säkra din framtida bostad!

Vad är undersökningsplikt vid fastighetsköp?

Vid köp av en fastighet har köparen en skyldighet att undersöka fastigheten noggrant och kontrollera dess skick. Detta innebär att köparen måste vara medveten om eventuella fel eller brister innan köpet genomförs för att undvika framtida problem.

Mäklaren och säljaren har också vissa informations- och skyldigheter vid fastighetsköp.

Köparens ansvar och skyldigheter

Som köpare har du en undersökningsplikt enligt såväl konsumentköplagen som köplagen. Det innebär att du måste undersöka fastighetens skick noggrant före köp. Du bör inte bara förlita dig på information från säljaren eller mäklaren; det är ditt ansvar att upptäcka eventuella fel eller brister.

Anlita gärna en kunnig besiktningsman som kan hjälpa till med en grundlig genomgång av bostaden.

Genomföra en detaljerad besiktning är ett viktigt steg i processen. Det ger dig en klar bild av vilket skick fastigheten befinner sig i och kan påverka priset vid förhandlingar.

Se till att kontrollera allt från tak till källare inklusive elinstallationer och VVS. Efter besiktningen är det upp till dig att avgöra om eventuella fel är acceptabla eller om de kräver åtgärd innan avtal skrivs.

Tänk på att efter kontraktet är signerat och lagfart beviljats, blir det svårare att göra anspråk mot säljaren för upptäckta fel.

Mäklarens information och roll

Mäklaren har en viktig roll i fastighetsaffären genom att tillhandahålla relevant information till köparen. De ska ge en ärlig och korrekt bild av fastigheten samt informera om eventuella brister eller problem.

Mäklaren ska också ge vägledning kring vilka undersökningar och besiktningar som kan vara nödvändiga för köparen att genomföra innan köpet. Deras ansvar är att säkerställa att köparen har tillräcklig kunskap för att fatta ett informerat beslut.

Det är viktigt att komma ihåg att mäklaren agerar på uppdrag av säljaren och därför är det viktigt för köparen att söka ytterligare rådgivning om det behövs.

Mäklaren bör undvika att ge oprecisa eller vilseledande uppgifter samt undanhålla information som kan vara avgörande för köparens beslut. Det ligger i deras intresse att främja en transparent och rättvis affär, och de är skyldiga att agera i enlighet med lagens krav och etiska riktlinjer.

Säljarens information och skyldigheter

Efter att köparens undersökningsplikt har utförts är det säljarens ansvar att tillhandahålla korrekt och fullständig information om fastigheten. Det inkluderar att ge en noggrann bild av fastighetens skick och eventuella brister.

Säljaren måste vara transparent angående kända fel, historiska problem och tidigare reparationer för att undvika framtida tvister eller rättsliga åtgärder. Att inte avslöja viktig information kan resultera i allvarliga konsekvenser för säljaren, medan ärlighet och öppenhet kan bidra till en smidig och rättvis fastighetsaffär.

Säljaren måste också följa lagstadgade skyldigheter enligt Fastighetsmäklarlagen genom att förse köparen med nödvändiga dokument och handlingar såsom energideklaration, årsredovisning för bostadsrätt eller information om eventuella planerade renoveringar inom bostadsrättsföreningen.

Vanliga misstag att undvika vid undersökningsplikt

Använda en checklista och anlita en besiktningsman kan hjälpa till att undvika vanliga misstag vid undersökningsplikt. Att följa besiktningsmannens rekommendationer och inte lita för mycket på säljare och mäklare är också viktigt för en framgångsrik fastighetsaffär.

Använda en checklista

När du köper en fastighet är det viktigt att använda en checklista för att säkerställa att du har kontrollerat alla relevanta faktorer. En sådan lista kan vara till hjälp för att undvika vanliga misstag och säkerställa en smidig fastighetsaffär.

 1. Kontrollera fastighetens skick och underhållsbehov.
 2. Dubbelkolla om fastigheten överensstämmer med dina önskemål och behov.
 3. Granska dokumentationen noggrant, inklusive lagfart, servitut, och eventuella pantbrev.
 4. Undersök fastighetens energiprestanda och eventuell förekomst av fuktskador eller mögelskador.
 5. Se till att undersöka eventuella planerade byggprojekt i området som kan påverka din nyförvärvade fastighet.

Anlita en besiktningsman

När du köper en fastighet, är det viktigt att anlita en besiktningsman. Besiktningsmannen kommer att noggrant granska fastigheten för att identifiera eventuella problem och fel, vilket kan undvika kostsamma överraskningar i framtiden.

Genom att anlita en besiktningsman kan du få en professionell bedömning av fastighetens skick, inklusive byggnadens struktur, ventilation, elsystem, VVS och eventuella fuktproblem.

Besiktningsmannens rapport kommer att ge dig värdefull information som kan påverka ditt beslut att köpa eller förhandla om priset för fastigheten.

Att anlita en besiktningsman ger dig också trygghet att du tar ansvar för att göra en noggrann undersökning av fastigheten innan du köper den. Det kan hjälpa dig att undvika potentiella problem i framtiden och se till att du gör ett välgrundat köpbeslut.

Följa besiktningsmannens rekommendationer

När du har anlitat en besiktningsman är det viktigt att ta hans eller hennes rekommendationer på allvar. Här är några viktiga saker att tänka på när du följer besiktningsmannens rekommendationer:

 1. Se till att få en tydlig förståelse för besiktningsmannens rapport och rekommendationer innan du går vidare.
 2. Ta dig tid att överväga konsekvenserna av eventuella åtgärder som föreslås i besiktningsrapporten.
 3. Diskutera eventuella frågor eller oklarheter direkt med besiktningsmannen för att få klarhet och ytterligare information.
 4. Prioritera de åtgärder som anses vara nödvändiga för fastighetens säkerhet och drift.

Inte lita för mycket på säljare och mäklare

Vid fastighetsköp är det viktigt att komma ihåg att säljare och mäklare har olika intressen än köparen. Säljaren kan vara benägen att dölja eller försköna egendomens brister, medan mäklaren ibland kan vilja slutföra affären snabbt för att få provision.

Därför är det avgörande att köparen inte förlitar sig helt på informationen från säljare och mäklare utan istället genomför oberoende undersökningar för att säkerställa fastighetens skick och eventuella dolda fel.

Den bästa strategin är att vara skeptisk och ta in professionell rådgivning för att fatta välgrundade beslut vid fastighetsköp.

Att inte lita för mycket på säljare och mäklare kan skydda köpare från att göra kostsamma fel vid fastighetsaffärer. Genom att självständigt verifiera informationen och göra grundliga undersökningar minskar köparen risken för överraskningar efter köpet.

Inte känna falsk trygghet med en dolda-fel försäkring

Vid fastighetsköp är det viktigt att inte luta sig för mycket på en dolda-fel försäkring. Det är inte en ersättning för noggranna undersökningar och kan inte täcka alla typer av fel som kan upptäckas i framtiden.

Köpare bör vara medvetna om att även med en dolda-fel försäkring är det deras ansvar att utföra en noggrann undersökning av fastigheten och förlita sig på professionella besiktningsmän för att undvika framtida problem.

Sammanfattning

När du köper en fastighet, är det viktigt att förstå din undersökningsplikt. Köparen har ansvar att noggrant undersöka fastigheten innan köpet. Använd gärna en checklista och anlita en besiktningsman för att undvika vanliga misstag.

Lita inte alltför mycket på säljare och mäklare samt se till att följa besiktningsmannens rekommendationer för att undvika eventuella problem i framtiden.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär undersökningsplikten för den som köper en fastighet?

Undersökningsplikten är köparens skyldighet att noggrant undersöka villan eller fastigheten innan köp genom bostadsundersökning och byggnadsinspektion.

2. Vad gör en fastighetsmäklare när det gäller undersökningsplikten?

En fastighetsmäklare hjälper till att informera köparen om deras skyldigheter och ser till att både säljare och köpare förstår juridiska krav enligt fastighetsköplagen.

3. Måste jag anlita någon för fastighetsbesiktning när jag köper hus?

Ja, det är rekommenderat att anlita en kvalificerad besiktningsman för en objektiv fastighetsbesiktning så du uppfyller din undersökningsplikt.

4. Vilka konsekvenser finns om jag inte uppfyller min undersökningsplikt som köpare?

Om du inte uppfyller din undersökningsplikt kan det leda till att du blir ansvarig för dolda fel som upptäcks efter att fastighetsförvärvet är genomfört.

5. När ska undersökningsplikten vara klar vid ett fastighetskÖp?

Undersökningsplikten ska vara klar innan köpekontraktet undertecknas för att säkerställa att köparen har all information om fastighetens skick.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om undersökningsplikt vid fastighetsköp: vad du behöver veta

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.