Undersökningsplikt inom entreprenadrätten: En översikt och tolkning av skyldigheterna enligt AB 04 och ABT 06 – En översikt av undersökningsplikt inom entreprenad enligt AB 04 och ABT 06

Att bygga eller renovera innebär ofta komplexa avtal och skyldigheter. I Sverige regleras dessa genom standardavtalen AB 04 och ABT 06, som ställer krav på bland annat entreprenörens undersökningsplikt.

I det här blogginlägget går vi noggrant igenom dessa skyldigheter och hjälper dig att förstå din roll och dina ansvar i entreprenadprojekt. Lär dig hur du undviker fallgropar och bygger en sund grund för dina byggprojekt.

Skyldigheter enligt AB 04 och ABT 06

Entreprenören har en undersökningsplikt enligt AB 04 och ABT 06 för att säkerställa att denne är medveten om eventuella brister eller förhållanden på byggplatsen. Det finns även en underrättelseskyldighet i kommersiella entreprenader för att informera beställaren om förhållanden som kan påverka arbetet.

Undersökningsplikt för entreprenören

Entreprenören har en viktig roll att säkerställa kvaliteten på arbetet enligt avtalen AB 04 och ABT 06. Denne måste utföra noggranna kontroller för att upptäcka eventuella fel.

 • Se till att besiktningar genomförs korrekt och regelbundet för att möta kraven på fackmässig bedömning.
 • Rapportera omgående till beställaren om något avvikande upptäcks under byggprocessen, vilket är en del av underrättelseskyldigheten.
 • Granska alla planer och specifikationer detaljerat innan arbetet inleds för att identifiera potentiella risker eller problem.
 • Använd rätt utrustning och tekniker vid inspektionen för att försäkra sig om ett kvalitetssäkrat arbete.
 • Dokumentera resultatet från varje undersökning noggrant som bevis på utfört arbete och uppfyllande av entreprenadrätten.
 • Samarbeta ständigt med andra inblandade parter, inklusive arkitekter och ingenjörer, för att säkerställa en gemensam förståelse kring projektspecifikationerna.
 • Beakta resultaten från tidigare gjorda besiktningar när nya delar av projektet påbörjas, vilket bidrar till en bättre ansvarsfördelning.
 • Ha beredskap för ÄTA – tillägg vid ändringar eller tillkommande arbeten som kan påverka den ursprungliga planeringen eller kontraktet.

Underrättelseskyldighet i kommersiella entreprenader

Underrättelseskyldigheten i kommersiella entreprenader innebär att entreprenören är skyldig att meddela beställaren om förhållanden som kan påverka arbetets utförande eller kvalitet.

Denna skyldighet är viktig för att säkerställa öppen kommunikation och samarbete mellan parterna. Genom att informera beställaren om relevanta förhållanden kan potentiella problem upptäckas och åtgärdas i tid, vilket bidrar till att minska risken för felbedömningar och konflikter under entreprenadprocessen.

Underrättelseskyldigheten är en central del av kvalitetssäkring inom kommersiella entreprenader och bidrar till att främja en effektiv och hållbar byggbransch.

Felbedömningen och ansvarsfördelning

Entreprenören är ansvarig för felbedömningen av arbetsomfånget och eventuella brister som uppstår till följd av detta. Detta inkluderar även ansvarsfördelningen vid ändringar i arbetsomfånget som kan påverka tidsramar och kostnader.

Vid felbedömning eller oklarheter är entreprenören skyldig att utföra noggranna undersökningar och informera beställaren om potentiella risker och konsekvenser, vilket är centralt för att undvika tvister och säkerställa en smidig process för alla parter involverade i entreprenadprojektet.

Ansvarsfördelningen måste tydligt fastställas för att undvika missförstånd och tvister vid ändringar eller komplikationer under projektets gång. Genom att noggrant definiera ansvarsområden och skyldigheter kan parterna effektivt hantera eventuella problem och minimera risken för rättsliga konflikter, vilket är avgörande för en framgångsrik entreprenadrättshantering.

Tolkning och tillämpning av undersökningsplikt inom entreprenadrätten

Vad som omfattas av undersökningsplikt inom entreprenadrätten och hur den tolkas och tillämpas vid olika typer av entreprenader, såsom totalentreprenader och utförandeentreprenader.

Undersökningsplikten vid ÄTA-arbeten och dess betydelse för ansvarsfördelningen inom entreprenadrätten.

Vad som omfattas av undersökningsplikt

Undersökningsplikten omfattar en skyldighet för entreprenören att noggrant undersöka uppdragets omfattning och förutsättningar innan arbetet påbörjas. Det inkluderar att granska kontraktshandlingar, fastighetsförhållanden och relevanta regelverk för att säkerställa att alla nödvändiga information och resurser för arbetet är tillgängliga.

Det innebär också att vid behov konsultera med andra yrkeskategorier inom branschen för att få en heltäckande förståelse av projektet.

Undersökningsplikt vid totalentreprenader och utförandeentreprenader

Vid totalentreprenader och utförandeentreprenader innebär undersökningsplikten att entreprenören aktivt måste undersöka förhållandena på byggplatsen för att identifiera eventuella risker och problem. Detta inkluderar:

 1. Granskning av markförhållanden och befintliga strukturer för att bedöma hur de kan påverka arbetet.
 2. Utvärdering av tillgängliga resurser och material för att säkerställa att de är lämpliga för projektets behov.
 3. Analysera eventuella lagar, regler eller tillståndskrav som kan påverka arbetet och säkerställa efterlevnad.
 4. Identifiera potentiella konflikter eller hinder som kan uppstå under projektets gång och utveckla en plan för hantering.

Undersökningsplikt vid ÄTA-arbeten

Vid ÄTA-arbeten har entreprenören en skyldighet att noggrant undersöka arbetsobjektet och informera sig om förhållandena på platsen. Detta inkluderar att bedöma eventuella risker och hinder samt att utföra nödvändiga mätningar och undersökningar.

Genom att uppfylla denna undersökningsplikt kan entreprenören identifiera potentiella problem i ett tidigt skede, vilket kan minska risken för förseningar och kostnadsökningar.

Även vid ÄTA-arbeten fortsätter kraven på noggrannhet och planering. Entreprenören måste vara medveten om hur ändringarna kan påverka det ursprungliga projektet och ha kunskap om eventuella konsekvenser för tidsscheman och budgetar.

Vanliga Frågor

1. Vad menas med undersökningsplikt inom entreprenadrätten?

Undersökningsplikt är en juridisk skyldighet för entreprenörer i byggbranschen att noggrant kontrollera förhållanden på en byggarbetsplats enligt reglerna i AB 04 och ABT 06.

2. Hur påverkar undersökningsplikten upphandlingen av entreprenader?

När man genomför en upphandling måste entreprenörer följa undersökningsplikten för att säkerställa att de fullt ut förstår och tar hänsyn till arbetsplatsens förutsättningar innan de ingår avtal.

3. Vilken roll spelar besiktningsförfarandet i undersökningsplikt?

Besiktningsförfarandet är en central del i att uppfylla undersökningsplikten, där det granskas om entreprenaden följer de tekniska specifikationerna och standarderna som anges i kontraktet.

4. Vad är ÄTAtillägg och hur relaterar det till undersökningsplikt?

ÄTAtillägg är ändrings- och tilläggsarbeten som kan uppstå under projektets gång, och entreprenörens undersökningsplikt omfattar också dessa arbeten enligt AB 04 och ABT 06 för att undvika framtida tvister.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om undersökningsplikt inom entreprenadrätten: en översikt och tolkning av skyldigheterna enligt ab 04 och abt 06 – en översikt av undersökningsplikt inom entreprenad enligt ab 04 och abt 06

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.