Vad tredskodom innebär och dess konsekvenser för tvister

Att hamna i rättstvist kan vara stressande och förvirrande. En aspekt som inte alla är medvetna om är risken för tredskodom. I denna artikel avhandlas vad en tredskodom innebär och de potentiellt allvarliga följderna som kan uppstå för den som inte agerar korrekt i en rättsprocess.

Läs vidare för att stärka din kunskap och undvika oväntade problem i domstolen.

Vad är en tredskodom?

En tredskodom är ett domstolsbeslut som utfärdas om den svarande parten inte har lämnat in ett skriftligt svaromål eller inte har infunnit sig till förberedelseförhandling eller sakprövning.

Det innebär att den förlorande parten kan drabbas av olika konsekvenser som kan påverka deras ekonomi och rättsliga ställning.

Definition av tredskodom

Tredskodom är ett juridiskt beslut som innebär att en domstol avgör en tvist till nackdel för en part som inte har följt rättens anvisningar eller på annat sätt underlåtit att delta i processen.

Det kan exempelvis handla om att någon inte inkommit med ett skriftligt svaromål eller uteblivit från en förberedelseförhandling. Sådan underlåtenhet leder till att rättegången fortskrider utan den partens medverkan, och ofta resulterar det i att motparten får rätt.

När en domstol fattar beslut om tredskodom, görs det utan sakprövning av den frånvarande partens argument och bevis. Beslutet baseras istället enbart på den närvarande partens, oftast kärandens, framställan.

Detta ger käranden möjlighet att vinna målet på grund av svarandens passivitet. Domen innebär vanligtvis att svaranden måste uppfylla kärandens yrkanden, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser såsom betalningsanmärkning eller krav på ersättning.

Varför kan en tredskodom utfärdas?

En tredskodom kan utfärdas i följande situationer:

 1. Om den svarande inte deltar i rättsprocessen
 2. Om den svarande inte lämnar in ett svaromål eller motsvarande inom angiven tid
 3. När den svarande inte fullgör sina skyldigheter enligt stämning

Vad innebär det för den förlorande parten?

För den förlorande parten innebär en tredskodom att domstolen har tagit ställning till tvisten utan att parten har deltagit aktivt i rättegången. Det kan leda till att parten inte ges tillfälle att föra fram sina argument eller bevisa sin sak.

När en tredskodom har utfärdats kan den förlorande parten drabbas av konsekvenser såsom att bli tvungen att betala skadestånd eller andra kostnader som följer av domen.

Tredskodom kan också innebära att den förlorande parten blir tvungen att betala motpartens rättegångskostnader och andra ekonomiska påföljder som domstolen bestämmer. Dessa konsekvenser kan påverka den förlorande partens ekonomiska situation på ett betydande sätt och ha långtgående följder för framtida tvister eller ekonomisk stabilitet.

Konsekvenser av en tredskodom

Efter en tredskodom kan den förlorande parten drabbas av konsekvenser som kan innefatta att betala skadestånd eller andra ekonomiska påföljder. Det finns även möjligheter att överklaga och återvinna en tredskodom enligt rättegångsbalken.

Vad händer efter en tredskodom?

Efter en tredskodom:

 1. Den förlorande parten kan bli tvungen att betala den skuld som var tvisteföremål.
 2. Kronofogden kan verkställa domen genom att exempelvis utmäta egendom eller lönebeslag.
 3. Parterna kan i vissa fall välja att återvinna tredskodomen för att få saken prövad på nytt av domstolen.
 4. Om en part inte överklagar eller återvinner tredskodomen, kan den fullföljas och innebär slutgiltig lösning på tvisten.

Återvinning av tredskodom

Om en tredskodom har utfärdats kan den förlorande parten överväga att återvinna tredskodomen. Detta innebär att parten begär att domen ogiltigförklaras. Återvinning av tredskodom kan göras om parten kan visa att denne inte hade möjlighet att delta i rättegången eller om något annat väsentligt fel har begåtts i processen.

Vanliga skäl för återvinning inkluderar exempelvis att parten inte fick del av stämningsansökan eller att parten inte kallades till rättegången. Återvinning av tredskodom är ett viktigt rättsmedel för att korrigera eventuella orättvisor som kan ha uppstått under den ursprungliga processen.

Kan en tredskodom överklagas?

En tredskodom kan överklagas i vissa fall, beroende på den specifika situationen och omständigheterna kring tvisten. Det är viktigt att förstå att tredskodomar inte automatiskt kan överklagas, men det finns möjligheter att ansöka om återvinning av en tredskodom om det finns tillräckliga skäl och bevis för att rättvisa inte har uppnåtts.

Den förlorande parten bör överväga att konsultera en juridisk expert för att bedöma möjligheterna till överklagande eller återvinning av tredskodom enligt gällande lagar och bestämmelser.

Att överklaga en tredskodom kan vara en komplicerad process och det är viktigt att söka professionell rådgivning för att utvärdera möjligheterna och kraven som krävs enligt lag.

Vad säger lagen om tredskodom?

Lagen om tredskodom tillåter en part att begära en tredskodom om den andra parten inte svarar på ett stämningsansökan eller motsätter sig anspråket utan rättslig grund. Om rätten utfärdar en tredskodom, kan den förlorande parten bli skyldig att betala kostnaderna för tvisten.

Lagen om tredskodom ger också möjlighet att överklaga tredskodomen om det finns giltiga skäl. Dock måste parten agera snabbt och inom en viss tidsram för att göra detta möjligt.

Slutliga tankar

Efter att ha utforskat vad en tredskodom innebär och dess konsekvenser för tvister, är det tydligt att detta är en viktig process inom juridiken. Att förstå konsekvenserna av en tredskodom kan vara avgörande för vilken strategi som ska väljas vid tvistlösning.

Det är viktigt att komma ihåg att en tredskodom kan ha långtgående konsekvenser för de inblandade parterna, och att det är avgörande att vara välinformerad och noggrant överväga alternativen.

Vanliga Frågor

1. Vad betyder tredskodom?

Tredskodom innebär att en domstol fattar ett beslut i ett brottmål eller tvistemål för att någon inte följt domstolens regler.

2. När kan en tredskodom utfärdas?

En tredskodom kan utfärdas om en part i ett rättsfall inte kommer till rättegången eller inte lämnar in begärda handlingar.

3. Vilka konsekvenser kan en tredskodom ha?

Konsekvenserna av en tredskodom kan vara att den part som inte följer reglerna förlorar målet och behöver betala motpartens kostnader.

4. Kan man överklaga en tredskodom?

Ja, det går att överklaga en tredskodom till en högre domstol om man inte är nöjd med beslutet.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad tredskodom innebär och dess konsekvenser för tvister

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.