Tredskodom avhysning: Handläggningsrutiner och förändring av talan

Att hantera en situation där någon vägrar att flytta ut kan vara komplicerat. En tredskodom möjliggör avhysning när någon inte efterlever ett avtal. I den här artikeln går vi igenom de viktiga stegen för att förstå och hantera en tredskodomsprocess.

Läs vidare och lär dig hur du navigerar i dessa juridiska vatten.

Förändring av talan vid återvinning av tredskodom

När en tredskodom har avkunnats och vunnit laga kraft kan en förändring av talan vara möjlig vid återvinning av tredskodom. Detta innebär att parterna kan ansöka om att tredskodomen ska upphävas eller ändras i vissa situationer.

Betydelsen av domen som vunnit laga kraft

En dom som har vunnit laga kraft är slutgiltig och kan inte överklagas vidare. Det innebär att parterna i målet måste följa det som domstolen har bestämt. För den som blivit dömd till vräkning betyder det att avhysningen kommer att ske om inget annat överenskommes.

Kronofogdemyndigheten kan då inleda arbetet med att verkställa utslaget.

Denna typ av beslut påverkar även möjligheterna för ändring av talan i efterhand. Om någon vill ändra sin talan eller göra en ny anspråk måste det göras innan domen vinner laga kraft.

Annars är det endast under mycket begränsade förhållanden som en tredskodom kan omprövas eller upphävas av domstolen.

Exekvering av avhysning vid tredskodom

När en tredskodom om avhysning vunnit laga kraft, kan exekvering utföras för att verkställa avhysningen. Detta innebär att den som förlorat målet kommer att avhysas från den aktuella bostaden. Nedan följer handläggningsrutinerna för exekvering av avhysning vid tredskodom:

 1. En domstol eller kronofogdemyndigheten tar emot och behandlar ansökan om verkställighet.
 2. Kronofogden utför själva avhysningen efter ett beslut om verkställighet har fattats.
 3. Om motparten inte frivilligt lämnar bostaden, kan kronofogden använda tvångsmedel för att genomföra avhysningen.
 • Förändring av talan vid återvinning av tredskodom

Handläggningsrutiner för tredskodom av avhysning

För att få tredskodomen upphävd krävs det att det finns särskilda förutsättningar enligt processrätten. Processen för att få tredskodomen upphävd innebär en omprövning av målet och dess konsekvenser kan vara betydande för parterna i tvistemålet.

Förutsättningar för att få tredskodomen upphävd

För att få tredskodomen upphävd måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Här är de viktigaste punkterna att beakta:

 1. Parterna måste kunna visa att det har förelegat någon form av väsentligt förändrade omständigheter sedan tredskodomen avkunnades. Det kan vara till exempel ändrade boendeförhållanden eller andra relevanta omständigheter.
 2. Det krävs också tydlig dokumentation och bevisning som styrker de påstådda förändringarna.
 3. Vidare behöver parterna kunna visa en rimlig ursäkt för varför dessa förändringar inte presenterades innan tredskodomen avkunnades.
 4. Slutligen är det avgörande att parterna visar att det finns giltiga skäl till varför tredskodomen bör upphävas, och hur detta skulle gynna rättsskipningen.
 • Betydelsen av domen som vunnit laga kraft

Processen för att få tredskodomen upphävd

För att få tredskodomen upphävd krävs att en ansökan om resning lämnas in till domstolen.

 1. Ansökan måste vara skriftlig och inlämnad inom tre veckor från det att parten fick kännedom om omständigheterna som utgör skälen för resning.
 2. Domstolen kommer sedan att pröva om det finns tillräckliga skäl för resning och om det finns fog för att återkalla tredskodomen.
 3. Om domstolen beviljar ansökan om resning, kommer rättegången tas upp på nytt och parterna ges möjlighet att argumentera för sina ståndpunkter.
 4. Vid prövningen av resningsansökan är det viktigt att kunna visa på nya omständigheter eller fel som begåtts under den ursprungliga processen.
 5. Om resningsansökan beviljas och tredskodomen upphävs kan detta få konsekvenser för avhysningsprocessen och innebära väsentliga förändringar i talan.

Konsekvenser av upphävandet av tredskodomen

Upphävandet av tredskodomen kan resultera i att den tidigare avhysningsprocessen måste starta om från början. Detta innebär att hyresvärden måste inleda en ny rättslig process för att avhysa hyresgästen, vilket kan leda till förlorad tid och ökade kostnader för båda parter.

Hyresgästen kan också få förlängd tid i bostaden medan den nya processen pågår, vilket kan påverka hyresvärdens intäkter och planer för fastigheten.

För hyresgästen kan upphävandet av tredskodomen innebära en tillfällig lättnad genom att undgå omedelbar avhysning. Det ger dem en möjlighet att organisera och förbereda sig för den kommande rättsprocessen eller att leta efter en ny bostadslösning.

Vanliga Frågor

1. Vad är en tredskodom avhysning?

En tredskodom avhysning är när en person blir utkastad ur sitt hem för att de inte följt domstolens beslut, ofta i lagsökningsmål som gäller hyresavtal.

2. Hur går handläggningsrutinerna till hos Hyresnämnden?

Handläggningsrutinerna hos Hyresnämnden börjar med en ansökan om vräkning. Sedan följer en process där parterna kan nå förlikning eller få saken avgjord genom rättegångsbalkens regler.

3. Kan man ändra sin talan under en rättegång om avhysning?

Ja, under rättegångens gång kan parterna ändra sin talan, det vill säga ändra vad de begär av domstolen. Detta sker inom ramen för juridikens och rättegångsbalkens bestämmelser.

4. Vad innebär förlikning i mål om avhysning?

Förlikning i mål om avhysning innebär att parterna kommer överens utanför domstolen, vilket kan leda till att avhysningen stoppas eller att andra överenskommelser träffas, ibland med hjälp av hård stupstock som påtryckningsmedel.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om tredskodom avhysning: handläggningsrutiner och förändring av talan

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.