Vad är ett officialservitut och hur påverkar det fastigheter?

Vad är ett Officialservitut och hur påverkar det fastigheter?

Ett officialservitut är en rättighet som en fastighet har över en annan. Det skapas av Lantmäteriet genom ett myndighetsbeslut. På en fastighet kan det till exempel finnas ett vägservitut.

Detta ger rätten att använda en väg som går över grannens mark. Ett annat exempel kan vara rätt till vattentäkt på grannens mark.

Denna rättighet kan påverka en fastighet på flera sätt. Om det finns ett officialservitut på din fastighet, måste du låta det användas som bestämt. Det kan betyda att du inte får bygga på ett visst område.

Ett officialservitut kan också göra det svårt att sälja din fastighet. Du kan behöva lösa ut servitutet för att kunna sälja. Detta kan leda till extra kostnader och ibland tvister.

Hur fungerar ett Officialservitut?

Ett officialservitut bildas genom ett myndighetsbeslut, vanligtvis genom en lantmäteriförrättning, och det gäller tills det ändras av Lantmäteriet.

Bildas genom myndighetsbeslut (lantmäteriförrättning)

En officialservitut börjar med ett myndighetsbeslut. Det kommer från Lantmäteriet, som är den myndighet som har han om allting som rör  land och byggnader. De tar beslutet efter en så kallad lantmäteriförrättning.

Lantmäteriförrättning är viktig för att bestämma om servitutet behövs eller inte.

Gäller tills det ändras av Lantmäteriet

Ett officialservitut gäller tills det ändras av Lantmäteriet, som är den myndighet som har befogenhet att fatta beslut om fastighetsreglering. Det innebär att servitutet förblir bindande tills Lantmäteriet genomför en ändring eller upphäver det.

Det är viktigt att notera att det fortfarande är möjligt för de berörda parterna att föra en tvist om servitutet, men tills dess förblir det i kraft och ska således efterföljas.

Vilka är de vanligaste orsakerna till Officialservitut på fastigheter?

– Väg

– Vatten och avlopp

– Båtplatser

Väg

Ett officialservitut kan också inrättas för att säkerställa att en fastighet har tillgång till en väg. Detta kan vara viktigt om det inte finns någon allmän väg som ger tillräcklig tillgång.

Ett vägservitut ger fastighetsägaren rätt att använda och underhålla en väg som går genom grannens mark. Fastighetsägaren kan behöva betala ersättning till grannen för att använda vägen.

Detta servitut gäller tills det ändras av Lantmäteriet.

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp kan vara en vanlig anledning till att ett officialservitut inrättas på en fastighet. Ett avloppsservitut ger rättigheter och ansvar för avloppsledningar och anslutningar som går genom en fastighet.

Det innebär att fastighetsägaren måste tillåta att ledningar installeras och underhålls på deras mark. Samtidigt är det fastighetens ägares ansvar att se till att avloppsledningarna är i gott skick och fungerar korrekt.

Dessa rättigheter och skyldigheter fastställs i ett avtalsservitut som bildas genom myndighetsbeslut.

Båtplatser

Båtplatser är en vanlig anledning till att officialservitut finns på en fastighet. När det finns en båtplats på en fastighet kan det vara nödvändigt att skapa ett officialservitut för att reglera tillgången och användningen av båtplatsen.

Detta servitut kan ange vilken typ av båt som får användas, vilka tider båten får ligga där, och eventuella kostnader eller underhållsansvar som är kopplade till båtplatsen.

Genom att inrätta ett officialservitut för båtplatsen kan man undvika tvister och skapa tydlighet för både ägaren av fastigheten och de som använder båtplatsen.

Vanliga Frågor

1. Vad är ett officialservitut?

Ett officialservitut är en rättighet som en fastighet har över en annan fastighet, inrättas genom myndighetsbeslut.

2. Hur kan ett officialservitut påverka min fastighet?

Officielservitut kan påverka din fastighet genom att ge grannens väg rättigheter att korsa din mark.

3. Kan ett officialservitut tidsbegränsas?

Ja, en del officialservitut kan tidsbegränsas beroende på vad myndighetsbeslutet innehåller.

4. Vad menas med tjänande fastighet i ett officialservitut?

En tjänande fastighet är den fastighet som ger upp någon form av rättighet till en annan fastighet genom ett officialservitut.

5. Hur inrättas ett officialservitut?

Ett officialservitut inrättas genom ett beslut av en behörig myndighet inom dess ansvarsområde.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad är ett officialservitut och hur påverkar det fastigheter?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.