Köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp: Vad gäller för köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp?

Att köpa fastighet är ett stort beslut och det finns viktiga lagar att känna till. Köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt är centrala vid varje fastighetsaffär.

I vår bloggpost guidar vi dig genom dessa plikter för att du ska kunna göra ett tryggt och informerat köp. Läs vidare för att undvika fallgropar och säkra ditt framtida hem.

Köparens undersökningsplikt

Vid fastighetsköp har köparen en undersökningsplikt för att säkerställa att inga dolda fel finns. Det innebär att köparen ansvarar för att genomföra en besiktning och undersöka fastigheten innan köpet genomförs.

Vad innebär köparens undersökningsplikt?

Köparens undersökningsplikt betyder att den som köper en fastighet måste noggrant kontrollera dess skick. Det handlar om att undersöka allt från tak till källare för att upptäcka eventuella brister och fel.

En besiktningsman kan anlitas för att göra en professionell genomgång av fastigheten. Det är viktigt eftersom dolda fel kan vara kostsamma att åtgärda.

Undersökningsplikten skyddar både köparen och säljaren. Köparen får en chans att upptäcka problem som annars skulle ha blivit oupptäckta tills efter köpet. För säljaren minskar risken att bli ansvarig för fel som köparen borde ha upptäckt.

I lagen står det klart att om köparen missar något fel under undersökningen, kan det bli svårt att kräva ersättning i efterhand. Därför är det av yttersta vikt att göra en grundlig kontroll innan man slutför ett fastighetsköp.

Köparens ansvar vid fastighetsköp

Vid fastighetsköp har köparen ansvaret att undersöka fastighetens skick noggrant. Det innebär att köparen måste noga granska fastigheten och inte enbart lita på säljarens uppgifter.

Om köparen inte gör en tillräcklig undersökning och senare upptäcker fel eller brister, kan det leda till att köparen inte får rätt till ersättning från säljaren.

Det är viktigt att köparen förstår sitt ansvar vid fastighetsköp för att undvika eventuella tvister. Köparen bör vara medveten om att en noggrann undersökning av fastigheten kan vara avgörande för att undvika framtida problem och konflikter.

Undantag från undersökningsplikten

Vid fastighetsköp är det viktigt att notera undantagen från köparens undersökningsplikt:

 1. Säljaren har vilselett köparen med uppsåt eller grov oaktsamhet.
 2. Köparen inte haft möjlighet att upptäcka felet, även vid noggrann undersökning.
 3. Fastigheten säljs på exekutiv auktion.
 4. Felet är så pass dolt eller komplicerat att en lekman inte hade kunnat upptäcka det.
 5. Säljaren försäkrar att fastigheten är felfri och köparen litar på denna försäkran.
 6. Omständigheterna gör det orealistiskt för köparen att inspektera fastigheten grundligt.
 7. Köparen har anledning att tro att fastigheten är i gott skick och säljaren har inte åsidosatt sin upplysningsplikt.
 8. Den felaktiga egenskapen är så osynlig eller svårupptäckt att den inte kan förväntas bli upptäckt vid en normal undersökning.

Säljarens upplysningsplikt

– Säljarens upplysningsplikt innebär att denne är skyldig att lämna korrekt och fullständig information om fastigheten eller bostaden till köparen.

– Säljaren måste informera om eventuella fel eller brister som denne känner till, samt underrätta köparen om allt som kan påverka köpet eller användandet av fastigheten.

Vad innebär säljarens upplysningsplikt?

Säljarens upplysningsplikt innebär att denne måste aktivt och ärligt informera köparen om alla kända fel och brister som kan påverka köpet. Detta gäller även om köparen inte har frågat om specifika detaljer.

Lagstadgad upplysningsplikt finns för säljare enligt svensk lag och jordabalken, och det är viktigt att säljaren inte undanhåller relevant information, vilket kan leda till juridiska konsekvenser.

Säljaren har en skyldighet att lämna korrekt och fullständig information för att säkerställa en rättvis och ärlig fastighetsaffär. Oredlighet eller undanhållen information från säljaren kan klassificeras som svikligt handlande och kan därmed leda till rättsliga påföljder enligt köplagen.

Säljarens ansvar vid fastighetsköp

Vid fastighetsköp har säljaren en upplysningsplikt enligt lag. Säljaren måste ge köparen korrekt och fullständig information om fastigheten, inklusive eventuella fel eller brister.

Detta innebär att säljaren ansvarar för att lämna relevanta uppgifter om fastighetens skick, såsom eventuella byggfel eller andra avvikelser som kan påverka köpet.

Säljarens upplysningsplikt enligt jordabalken är en lagstadgad skyldighet och omfattar även information om eventuella rättstvister eller andra belastningar som kan påverka fastigheten.

Undantag från upplysningsplikten

När det gäller undantag från säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp finns det vissa specifika scenarier där säljaren inte är skyldig att lämna information till köparen. Här är några undantag som kan vara relevanta för fastighetsköp:

 1. Dolda fel som säljaren inte kände till
 2. Situationer där säljaren har gett fullständiga och korrekta uppgifter enligt sin bästa kunskap och tro
 3. Om köparens undersökningsplikt har försummats avsevärt
 4. Fel som inte rimligen kan förväntas upptäckas genom en normal grundlig undersökning

Vanliga Frågor

1. Vad innebär köparens undersökningsplikt när man köper en bostadsrätt?

Köparens undersökningsplikt betyder att du som köpare måste noggrant undersöka bostadsrätten innan köpet för att upptäcka eventuella fel.

2. Vad är säljarens upplysningsplikt vid försäljning av hus?

Säljarens upplysningsplikt innebär att säljaren av ett hus måste berätta om alla kända fel och brister till köparen innan affären genomförs.

3. Gäller upplysningsplikten även när jag säljer min bil?

Ja, lagstadgad upplysningsplikt för säljare gäller också när du säljer en bil; du måste informera köparen om alla viktiga detaljer och kända problem.

4. Vad ska jag tänka på i köpekontraktet gällande upplysnings- och undersökningsplikten?

I köpekontraktet bör juridiken kring både köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt enligt svensk lag klart specificeras för att skydda båda parters rättigheter.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp: vad gäller för köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.