Köparens undersökningsplikt vid köp av fastighet med avseende på detaljplanen – En guide till köparens undersökningsplikt detaljplan

Att köpa fastighet är en stor affär, och detaljplanen kan gömma viktiga detaljer. En detaljplan reglerar hur mark och byggnader får användas i ett område. Denna artikel guidar dig genom vad du behöver undersöka för att undvika problem i framtiden.

Läs vidare för att förstå din roll som köpare!

Köparens Undersökningsplikt

Köparens undersökningsplikt innebär att köparen har ansvar för att noggrant undersöka fastigheten innan köpet genomförs. Det innebär att köparen måste ta reda på all relevant information om fastigheten, inklusive detaljplanen, för att undvika framtida problem.

Definition och ansvar

Köparens undersökningsplikt vid fastighetsköp innebär att köparen har en juridisk skyldighet att noggrant kontrollera fastigheten före köpet. Det handlar om att upptäcka eventuella fel som kan påverka beslutet att genomföra affären.

Om köparen inte utför denna grundliga kontroll kan hen senare inte göra anspråk på fel som borde ha upptäckts.

Ansvaret ligger tungt på köparens axlar och kan inte överlåtas till säljaren eller mäklaren. Köplagen och rättspraxis stödjer principen om att besiktningsplikten är köparens.

Det är upp till köparen att se till att allt stämmer, från byggnadsplan till markanvändning, och att inga dolda fastighetsfel finns. Säljarens upplysningsplikt kompletterar undersökningsplikten men tar inte bort köparens behov av att göra en egen granskning.

Vad ingår i undersökningsplikten?

 1. Vad ingår i undersökningsplikten?

Undersökningsplikten innebär att köparen ska aktivt ta reda på så mycket information som möjligt om fastigheten innan köpet. Det innefattar:

 • Kontrollera detaljplanen för fastigheten för att förstå vilka byggnadsregler och bestämmelser som gäller.
 • Granska om det finns kommande planerade ändringar eller områdesutveckling i närheten av fastigheten.
 • Undersöka eventuella servitut eller andra rättigheter som kan påverka fastighetens användning.
 • Kontrollera om det finns några pågående tvister, planerade infrastrukturprojekt eller andra faktorer som kan påverka fastighetens värde och användning.

Konsekvenser av att inte uppfylla undersökningsplikten

Om köparen inte uppfyller sin undersökningsplikt innan köpet av fastigheten kan det leda till allvarliga konsekvenser. Bristande undersökning kan resultera i att köparen inte är berättigad till felavhjälpande eller skadestånd om det uppdagas problem med fastigheten efter köpet.

Vidare kan bristande undersökning innebära att köparen får ta på sig ansvaret för eventuella fel eller brister som annars kunde ha undvikits genom en noggrann undersökning. Det är därför av yttersta vikt att köparen fullgör sin undersökningsplikt enligt gällande lagstiftning för att undvika obehagliga överraskningar i samband med fastighetsköpet.

En Guide till Köparens Undersökningsplikt av Detaljplanen

Vid undersökning av detaljplanen bör köpare vara medvetna om hur den påverkar fastigheten och ta hänsyn till eventuella restriktioner eller förändringar i planen som kan påverka deras användning av fastigheten.

Det är också viktigt att förstå vad detaljplanen tillåter och inte tillåter för eventuella framtida byggprojekt eller förändringar på fastigheten.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en juridiskt bindande plan som beskriver hur mark- och vattenområden inom ett specifikt område ska användas. Detaljplanen visar vilka typer av byggnader och anläggningar som är tillåtna, samt regler kring markanvändning, grönområden och infrastruktur.

Den styr också frågor som parkering, avfallshantering, och skydd av natur- och kulturvärden inom området. Genom att granska detaljplanen kan köpare få en klar bild av vilka förutsättningar som gäller för fastigheten de planerar att köpa, samt vilka möjligheter och begränsningar som följer med den specifika marken.

Hur påverkar detaljplanen fastigheten?

Detaljplanen påverkar fastigheten genom att reglera dess användning och utveckling enligt kommunens planer. Det kan begränsa eller möjliggöra olika typer av byggnationer och verksamheter på fastigheten.

Detaljplanen styr även utformningen av bebyggelsen och markanvändningen, vilket kan ha betydande konsekvenser för köparens planerade användning av fastigheten.

För köpare är det viktigt att förstå detaljplanens bestämmelser eftersom det kan påverka deras framtida investeringar och planer för fastigheten. Genom att noggrant granska detaljplanen kan köparen få insikt i vilka förutsättningar och restriktioner som gäller för fastigheten, vilket är avgörande för att fatta välgrundade beslut vid köp av en fastighet.

Vad bör köpare tänka på vid undersökning av detaljplanen?

När du förbereder dig för att undersöka detaljplanen, är det viktigt att komma ihåg några viktiga punkter.

 1. Fokus på markanvändning: Se till att detaljplanen tydligt visar hur marken får användas och vilka byggnader som är tillåtna på fastigheten enligt planen.
 2. Beakta framtida förändringar: Kontrollera om det finns planerade ändringar eller utbyggnader inom området som kan påverka fastighetens värde eller användning.
 3. Avgränsningar och restriktioner: Granska eventuella avgränsningar och restriktioner som kan gälla för fastigheten enligt detaljplanen.
 4. Samråd med experter: Vid behov bör du kontakta juridiska rådgivare eller fastighetsmäklare för ytterligare vägledning relaterat till detaljplanen och dess konsekvenser för fastighetsköp.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär köparens undersökningsplikt vid fastighetsköp?

Undersökningsplikten betyder att du som köpare av en bostad har skyldigheter att själv kolla upp allt viktigt om fastigheten, som detaljplanen, innan köpet.

2. Varför är det viktigt att känna till detaljplanen när jag köper en fastighet?

Detaljplanen styr hur du får använda din fastighet och vad som är tillåtet att bygga, så det är viktigt för att undvika framtida avtalsbrott och juridiska ansvarsfrågor.

3. Har mäklaren en plikt att informera mig om detaljplanen?

Ja, mäklarens informationsplikt innebär att hen ska ge dig relevant information om fastigheten, inklusive detaljplanen, men du har ändå en egen undersökningsplikt.

4. Vad händer om jag inte följer min undersökningsplikt och det upptäcks problem efter köpet?

Om du inte följer din undersökningsplikt kan du som köpare få juridiskt ansvar för problemen och det kan bli svårare att klaga på fel i efterhand genom Konsumentköplagen.

5. Vad är god tro i samband med köp av fastighet?

God tro betyder att du som köpare trodde att allt var i ordning med fastigheten och hade ingen anledning att misstänka problem, men det ersätter inte din undersökningsplikt.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om köparens undersökningsplikt vid köp av fastighet med avseende på detaljplanen – en guide till köparens undersökningsplikt detaljplan

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.