Kan entreprenör vara byggherre? En förklarande guide.

I byggprojekt stöter många på frågan om vem som egentligen kan vara byggherre. En byggherre har det yttersta ansvaret för att ett byggprojekt blir lyckat och följer regelverken.

I den här guiden förklarar vi tydligt hur en entreprenör också kan ha rollen som byggherre och vad det innebär för projektet. Upptäck svaren som kan förändra ditt nästa byggprojekt!

Vad är skillnaden mellan byggherre och entreprenör?

Byggherren är den som initierar och finansierar ett byggprojekt, medan entreprenören ansvarar för att genomföra själva byggandet enligt beställarens krav och specifikationer.

Byggherren har mer ansvar för projektets övergripande mål och arbetsmiljö, medan entreprenören fokuserar på att utföra arbetet på ett effektivt och säkert sätt.

Byggherre – ansvar, roller, och skyldigheter

Som byggherre bär man huvudansvaret för ett byggprojekt. Det innebär att se till att planering, genomförande och uppföljning sker på ett korrekt sätt. Byggherren ska också säkerställa att alla lagar och regler följs under projektets alla skeden.

Viktiga delar av deras arbete innefattar att upphandla entreprenörer, förvalta budget och vara den som fastställer tidplanen.

Ett centralt ansvar är arbetsmiljön. Byggherren måste utse BAS P och BAS U, vilka står för byggarbetsmiljösamordnare i planerings- respektive utförandefasen. Dessa roller är avgörande för att förebygga olyckor och skapa en trygg arbetsplats.

Utöver säkerhet garanterar byggherre att projektet uppfyller de krav och standarder som beställaren eller fastighetsägaren har ställt upp.

Entreprenör – ansvar och skyldigheter

Entreprenören bär ansvaret för att genomföra bygg- eller renoveringsprojektet enligt avtalade specifikationer och tidsramar. De ska säkerställa att arbetsmiljön är säker och i enlighet med rådande regler och föreskrifter.

Det innebär att de måste se till att alla inblandade håller sig till säkerhetskraven och att rätt skyddsutrustning finns på plats vid behov. Dessutom är entreprenören ansvarig för att projektet uppfyller alla gällande lagar och bestämmelser inom byggbranschen, och för att följa eventuella krav gällande kontraktsmässiga skyldigheter.

Byggföretag som agerar som entreprenörer måste också se till att de har nödvändig försäkringsskydd för att täcka eventuella skador eller olyckor som kan uppstå under projektets gång.

Byggherrens ansvar och roll i en totalentreprenad

Byggherren har ansvaret att initiera och finansiera projektet samt se till att arbetsmiljön är säker för alla inblandade. Det innefattar också utseendet av BAS P och BAS U för att säkerställa ansvar och skydd.

Roll som initiativtagare och finansiär av projektet

Entreprenören tar ofta rollen som initiativtagare och finansiär av projektet. Det är deras ansvar att identifiera och ta fram affärsmöjligheter samt att säkerställa finansieringen av byggprojektet.

Genom entreprenöriell tanke och affärsverksamhet skapar de möjligheter och driver fram utvecklingen av projektet på ett framgångsrikt sätt.

Skyldighet att se till att arbetsmiljön är säker för alla inblandade

Entreprenören har en viktig skyldighet att säkerställa en säker arbetsmiljö för alla inblandade. Detta involverar att genomföra nödvändiga riskbedömningar, tillhandahålla lämplig skyddsutrustning och informera personalen om potentiella faror på arbetsplatsen.

Att förstå och följa arbetsmiljölagstiftningen är avgörande för att minimera risker och skapa en trygg arbetsmiljö för alla.

Förvaltarens ansvar inkluderar även att se till att arbetsplatsen uppfyller kraven för säkerhet och hälsa. Det innefattar att tillhandahålla adekvat utbildning inom säkerhetsföreskrifter samt att etablera och upprätthålla rutiner för att hantera eventuella olycksfall eller farliga situationer på arbetsplatsen.

Utseende av BAS P och BAS U för att säkerställa ansvar och skydd

För att säkerställa ansvar och skydd inom arbetsmiljön, är det viktigt att ha BAS P (Byggarbetsmiljösamordnare Projektering) och BAS U (Byggarbetsmiljösamordnare Utförande) på plats. Dessa åtgärder bidrar till att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla inblandade.

 • BAS P har ansvaret för att planera och samordna arbetsmiljöfrågor under projekteringsfasen.
 • En av deras huvudsakliga uppgifter är att identifiera risker redan i projekteringsstadiet för att undvika olyckor under utförandet.
 • Genom att ha en BAS P involverad från början kan potentiella faror upptäckas och åtgärdas innan arbetet ens påbörjas.
 • Å andra sidan har BAS U ansvaret för att övervaka arbetsmiljön under själva byggprocessen.
 • De ser till att de förebyggande åtgärderna som planlagts av BAS P faktiskt genomförs ute på platsen.
 • BAS U övervakar också eventuella ändringar i arbetsförhållandena och ser till att säkerheten bibehålls.

Conclusion

Genom att förstå skillnaden mellan byggherre och entreprenör kan du agera mer informerat vid projektplanering. Entreprenören kan ta på sig rollen som byggherre och ansvara för projektets framgång.

Genom att tillhandahålla nödvändiga resurser och övervaka arbetsmiljöansvaret kan entreprenören säkerställa att projektet genomförs enligt de gällande lagarna och föreskrifterna.

Vanliga Frågor

1. Kan en entreprenör också vara byggherre?

Ja, en entreprenör kan agera som byggherre om de tar på sig ansvaret för projektets genomförande och arbetsmiljöansvar.

2. Vad innebär det för en företagare att vara byggherre?

Som byggherre är företagaren ansvarig för byggprojektet, vilket inkluderar att se till att allt går enligt plan och att arbetsmiljön är säker för brukare och arbetare.

3. Vad krävs för entreprenadkompetens för att kunna vara byggherre?

Entreprenörskapsutbildning kan ge värdefulla kunskaper och entreprenörsanda som behövs för att hantera de många uppgifterna som en byggherre står inför i en entreprenad.

4. Är det vanligt att byggföretag har egna entreprenörer som blir byggherrar?

Det är inte ovanligt att ett byggföretag har egna entreprenörer som tar rollen som byggherrar för att leda och övervaka projekt från start till mål.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om kan entreprenör vara byggherre? en förklarande guide.

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.