Vad innebär jordabalken dolda fel i fastighet och vad säger lagen?

Att köpa ett hus är en stor affär, men det kan bli komplicerat om det finns dolda fel i fastigheten. Jordabalken är en lag som skyddar både köpare och säljare vid fastighetsköp.

I den här artikeln förklarar vi vad dolda fel är och hur lagen hanterar dem, så du kan känna dig trygg i ditt köp eller din försäljning. Läs vidare för att lära dig mer om dina rättigheter och skyldigheter.

Sammanfattning

 • Jordabalken skyddar köpare från dolda fel i fastigheter som inte syns vid vanlig besiktning eller var okända för köparen vid köptillfället.
 • Säljaren ansvarar för dolda fel i fastigheten i upp till tio år, oavsett om hen kände till dem eller inte, medan köparen har undersökningsplikt att upptäcka brister.
 • Dolda fel kan innebära rättsliga fel som påverkar äganderätten, rådighetsfel som begränsar fastighetens användning eller faktiska skador och brister på själva fastigheten.
 • Om dolt fel upptäcks kan köparen kräva att säljaren åtgärdar felet eller ge ekonomisk ersättning, och vid stora fel även ha rätt att häva köpet.
 • Det är av stor vikt att båda parter, säljare och köpare, gör noggranna undersökningar och informerar varandra om eventuella fel för en trygg affär.

Vad innebär dolda fel enligt jordabalken?

Dolda fel enligt jordabalken är fel i fastigheten som säljaren är ansvarig för om de inte var kända eller borde ha upptäckts vid köpet. Säljaren har ansvar för att informera köparen om sådana fel och köparen har rätt att reklamera om de upptäcker dem.

Definition och ansvar för säljare och köpare

Ett dolt fel i fastigheten är något som inte syns vid en normal besiktning och som köparen inte kunnat förvänta sig. Säljaren är ansvarig för dessa fel, även om hen inte känt till dem vid försäljningen.

Detta innebär att säljaren kan bli skyldig att ersätta köparen för kostnader att avhjälpa felet. Ansvarsfrihet kan dock inträffa om säljaren kan bevisa att köparen varit medveten om felet vid köpet eller om felet borde ha upptäckts vid köparens undersökning.

Köparen har en undersökningsplikt som kräver en noggrann kontroll av bostaden innan köpet genomförs. Om köparen missar något som hen borde ha sett, kan hen inte göra anspråk på det som ett dolt fel efteråt.

Därför är det kritiskt att både säljare och köpare är medvetna om sina skyldigheter och rättigheter. Näst på tur står en djupdykning i vilka specifika typer av fel jordabalken faktiskt omfattar.

Kriterier för att ett fel ska anses som dolt

För att ett fel ska anses som dolt enligt jordabalken måste följande kriterier vara uppfyllda:

 1. Felet är inte synligt vid en vanlig besiktning av fastigheten.
 2. Felet är okänt för köparen vid köptillfället.
 3. Felet innebär en avvikelse från vad köparen med fog kunnat förvänta sig.

Vilka fel omfattas av jordabalken och hur länge är säljaren ansvarig?

Rättsliga fel, faktiska fel och konstruktionsfel omfattas av jordabalken, och säljaren är ansvarig i 10 år för dessa fel.

Rättsliga fel

Fel i fastigheten som rör den juridiska statusen, såsom oklarheter kring äganderätt eller servitut, utgör rättsliga fel. Dessa fel kan innebära att fastigheten inte har de förväntade rättigheterna eller att det föreligger tvister som påverkar dess värde.

Vid upptäckt av rättsliga fel har köparen rätt till prisavdrag eller i vissa fall hävning av köpet enligt jordabalken.

Vid köp av fastighet är det avgörande att kontrollera och säkerställa den rättsliga statusen för att undvika framtida tvister och ekonomiska förluster. Noggrann undersökning av fastighetens juridiska dokumentation samt eventuell konsultation med juridiska experter kan vara nödvändigt för att identifiera och hantera potentiella rättsliga fel.

Rådighetsfel

Rådighetsfel uppstår när säljaren av fastigheten inte kan förfoga över den som avtalet förutsätter. Det kan exempelvis vara att marken inte är byggbar eller att det finns servitut som påverkar nyttjanderätten.

Säljaren har ansvar för sådana fel enligt jordabalken och kan bli skadeståndsskyldig gentemot köparen.

Säljaren är skyldig att informera köparen om eventuella rådighetsfel på fastigheten. Om säljaren inte gör detta och köparen lider ekonomisk skada till följd av rådighetsfel, kan säljaren hållas ansvarig.

Faktiska fel

Vid fastighetsköp omfattas även faktiska fel av jordabalken. Dessa fel innefattar konkreta brister eller skador på fastigheten som inte upptäckts av köparen före köpet. Säljaren är ansvarig för sådana fel i upp till tio år från köptillfället enligt lagstiftningen om fastighetsfel.

Även om säljaren inte kände till felen vid försäljningstillfället, kan de fortfarande hållas ansvariga för faktiska fel.

När faktiska fel upptäcks efter ett fastighetsköp har köparen rätt att kräva ersättning från säljaren. Det är dock viktigt att komma ihåg att köparen har en undersökningsplikt innan köpet och måste göra en noggrann inspektion av fastigheten för att upptäcka eventuella dolda fel.

10 års ansvar för säljaren

Säljaren är enligt jordabalken ansvarig för dolda fel i fastigheten i upp till tio år efter köpet. Detta innebär att om ett fel upptäcks inom denna tidsram kan köparen kräva att säljaren åtgärdar felet eller får ekonomisk kompensation.

Säljaren kan alltså inte undandra sig ansvaret för dolda fel under en period av tio år efter försäljningen.

Detta ansvar gäller oavsett om säljaren själv kände till felet eller inte, vilket ger köparen ökad trygghet vid fastighetsköp. Säljaren bör noggrant informera om eventuella fel och brister i fastigheten vid försäljningen för att undvika eventuella tvister i framtiden.

Säljarens skyldigheter och köparens rättigheter vid upptäckt av dolt fel

Vid upptäckt av dolt fel har säljaren skyldighet att ersätta köparen för felaktigheter som fanns vid köpet. Säljaren måste även stå för kostnader för att åtgärda felet eller kompensera köparen ekonomiskt om fel åtgärdas av annan part.

Å andra sidan har köparen rättigheter att kräva ersättning eller häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för fastigheten.

När dolt fel upptäcks, måste säljaren agera skyndsamt och ansvarsfullt för att lösa problemet. Köparen kan då kräva rättvis ersättning eller återgång till det ursprungliga skicket.

Dessa skyldigheter och rättigheter är reglerade enligt jordabalken och utgör en viktig del av fastighetsköp för att säkerställa en rättvis och trygg affär för både säljare och köpare.

Sammanfattning och avslutande kommentarer

Sammanfattningsvis innebär jordabalken att både säljare och köpare har ansvar för dolda fel i en fastighet. Lagen ger tydliga riktlinjer för vilka fel som omfattas och hur länge säljaren är ansvarig.

Vid upptäckt av dolt fel har både säljaren skyldigheter och köparen rättigheter enligt lagstiftningen. Det är viktigt för både säljare och köpare att vara medvetna om sina skyldigheter och rättigheter enligt jordabalken när det gäller fastighetsköp.

Vanliga Frågor

1. Vad är dolda fel i fastighet enligt jordabalken?

Dolda fel i fastighet är problem som inte syns vid en vanlig inspektion och som köparen inte kände till, där säljarens ansvar för fel kan gälla om felet upptäcks efter köpet.

2. Vilket ansvar har jag som köpare för att upptäcka dolda fel?

Som köpare har du en undersökningsplikt att noggrant granska bostaden innan köp, så att du kan upptäcka eventuella fel i bostadsrätt eller byggnadsfel.

3. Kan en fastighetsmäklare hjälpa till med frågor om dolda fel?

Ja, en fastighetsmäklare med kunskap i fastighetsrätt kan guida både köpare och säljare genom processen och informera om vad lagen säger om dolda fel.

4. Vad händer om jag som säljare inte informerat om dolda fel?

Om du som säljare inte berättar om kända dolda fel i hus kan du bli ansvarig och behöva ersätta köparen för felen, enligt lag om fastighetsfel och avtalsrätt.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad innebär jordabalken dolda fel i fastighet och vad säger lagen?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.