Guide: Så häver du korrekt köpet av nybyggd bostadsrätt

Att köpa en nybyggd bostadsrätt är en stor affär, men ibland behöver man dra sig ur köpet. Enligt lag har du rätt att häva ett förhandsavtal under vissa omständigheter. I den här guiden visar vi steg för steg hur du kan häva köpet av din nybyggda bostadsrätt på rätt sätt.

Läs vidare för att ta reda på hur du kan skydda dina intressen.

Hävning av köp av nyproduktion

Efter att ha tecknat upplåtelseavtalet och fått tillträde till lägenheten kan det uppstå situationer då man vill häva köpet av en nyproducerad bostadsrätt. Det är viktigt att förstå vilka situationer som tillåter hävning, konsekvenserna och de alternativa åtgärderna som kan vidtas.

Anmäla intresse för nyproduktion

Att anmäla intresse för en nyproduktion är det första steget mot din nya bostadsrätt. Här är vad du behöver göra:

 • Sök efter kommande nyproduktioner i önskat område. Fastighetsmäklare och bostadsutvecklare annonserar ofta dessa projekt i god tid.
 • Besök fastighetsmäklarnas webbplatser regelbundet för att få information om start av försäljning.
 • Prenumerera på nyhetsbrev från byggföretag och mäklarfirman för snabba uppdateringar direkt till din e-post.
 • Kontakta fastighetsmäklaren som hanterar nyproduktionen för att uttrycka ditt intresse och få mer specifik information.
 • Delta i informationsmöten eller visningar organiserade av utvecklaren där du kan ställa frågor om projektet.
 • Fyll i en intresseanmälan, vilket ofta kan göras online på byggbolagets eller mäklarens hemsida.
 • Håll dig tillgänglig för vidare kommunikation från mäklaren så att du inte missar viktiga datum relaterade till köpprocessen.

Ordna lånelöfte hos banken

Efter att du har skrivit förhandsavtalet är det viktigt att ordna lånelöfte hos banken för att säkerställa finansieringen av köpet av den nyproducerade bostadsrätten. Följande steg bör följas för att uppnå lånelöfte hos banken:

 1. Kontakta din valda bank eller långivare för att ansöka om lånelöfte.
 2. Presentera dina ekonomiska dokument och information som krävs enligt deras krav, såsom inkomstintyg, kreditupplysningar och eventuella andra relevanta dokument.
 3. Genomgå eventuella uppföljningskrav eller ytterligare information som banken begär för att slutföra processen.
 4. Vänta på beslutet från banken angående lånelöftet och var beredd att svara på eventuella frågor eller begäran om ytterligare dokumentation.
 5. Vid beviljande av lånelöftet, se till att du har en klar förståelse om villkoren och skyldigheterna som följer med detta löfte.

Skriva bokningsavtal och betala bokningsavgift

Innan du skriver bokningsavtalet och betalar bokningsavgiften måste du först ha anmält ditt intresse för nyproduktion och ordnat ett lånelöfte hos banken.

 1. Skrivning av bokningsavtal: Bokningsavtalet är ett juridiskt bindande dokument som fastställer villkoren för köpet av bostadsrätten.
 2. Betalning av bokningsavgift: Efter att bokningsavtalet undertecknats måste du betala den specificerade bokningsavgiften enligt avtalet för att säkra din plats i köparordningen.
 3. Ansvar: Genom att skriva på och betala bokningsavgiften, åtar du dig att fullgöra eventuella villkor enligt avtalet samt fullfölja köpet om lägenheten blir tilldelad till dig.

Skriva förhandsavtal

Förhandsavtal skrivs mellan köparen och säljaren för att bekräfta avtalet. Det är en viktig del av processen när du köper en nybyggd bostadsrätt. När du skriver förhandsavtalet, se till att:

 1. Specificera alla villkor för köpet tydligt
 2. Ange betalningsplanen och eventuella överenskomna ändringar
 3. Kontrollera att all information om fastigheten är korrekt och komplett
 4. Se till att eventuella specifika krav eller förbehåll tas upp i avtalet
 5. Förtydliga sanktioner eller konsekvenser vid kontraktsbrott
 6. Få juridisk rådgivning för att kontrollera att avtalet är i enlighet med lagstiftningen kring fastighetsköp

Teckna upplåtelseavtal

Efter att förhandsavtalet har skrivits, går processen vidare till att teckna upplåtelseavtal. Här är stegen för att genomföra detta avtal:

 1. Bevaka tidsfristen för att undvika förseningar eller problem.
 2. Se till att alla parter är överens om villkoren och detaljerna i avtalet innan det undertecknas.
 3. Ta reda på vilka lagar och regler som gäller för upplåtelseavtal inom bostadsrättsföreningen.
 4. Säkerställ att du har adekvat finansiering för den kommande delbetalningen enligt avtalet.
 5. Anlita en besiktningsman för att säkerställa korrekt skick och kvalitet på bostaden enligt avtalet.

Få tillträde till lägenheten

Efter att du har tecknat upplåtelseavtalet och innan du kan häva köpet av en nyproducerad bostadsrätt, är det viktigt att förstå processen för att få tillträde till lägenheten. Här är de stegen för att säkerställa tillträde:

 1. Kontrollera färdigställandet: Se till att lägenheten är helt färdigställd enligt avtalet.
 2. Besiktning: Utför en grundlig besiktning av lägenheten för att identifiera eventuella brister eller felaktigheter.
 3. Överlämning av nycklar: Ta emot nycklarna till lägenheten från säljaren eller dess representant.
 4. Dokumentation: Samla all dokumentation relaterad till överlämnandet av lägenheten och eventuella anmärkningar som gjorts under besiktningen.

Hur man går tillväga när man vill häva köpet av en nyproducerad bostadsrätt

När du vill häva köpet av en nyproducerad bostadsrätt måste du först och främst identifiera situationen där hävning är tillåten. Det är viktigt att vara medveten om risker och konsekvenser vid hävning samt att överväga alternativ såsom att sälja förhandsavtalet istället.

Vilka situationer tillåter hävning

För att häva köpet av en nyproducerad bostadsrätt måste det finnas giltiga skäl. Situationer som kan tillåta hävning inkluderar väsentliga fel i kontraktet, såsom förseningar eller bristande kvalitet som påverkar användningen av bostaden.

Även om köparen kan bevisa att säljaren brutit mot kontraktet genom att inte uppfylla sina skyldigheter, kan det vara skäl nog för hävning. Det är viktigt att förstå de legala aspekterna av hävning och söka professionell juridisk rådgivning för att hantera situationen på bästa sätt.

Att förstå vilka situationer som tillåter hävning är avgörande för att fatta informerade beslut vid köp av en nybyggd bostadsrätt. När man väljer att häva ett köp är det viktigt att veta vilka alternativ som finns tillgängliga och de potentiella konsekvenserna.

Vad som betraktas som en väsentlig höjning

När det gäller att bedöma vad som utgör en väsentlig höjning är det viktigt att ta hänsyn till alla omständigheter i köpekontraktet och förhandsavtalet. En väsentlig höjning kan vara en betydande förändring av kostnaden för bostaden, t.ex.

om priset ökar avsevärt från det ursprungliga avtalet. Även förändringar i de tekniska specifikationerna eller förseningar i byggprocessen kan utgöra en väsentlig höjning.

I vissa fall kan även andra faktorer, såsom ändringar av planbestämmelser eller marknadsvärde, betraktas som en väsentlig höjning. Det är viktigt att noggrant granska köpekontraktet och förhandsavtalet, samt att rådgöra med en jurist för att bedöma om någon av dessa förändringar utgör en väsentlig höjning som berättigar till hävning av köpet av den nyproducerade bostadsrätten.

Risker och konsekvenser vid hävning

Riskerna och konsekvenserna vid hävning av ett köp av nyproducerad bostadsrätt kan vara betydande. En av de främsta riskerna är att förlora den betalda bokningsavgiften och andra ekonomiska insatser som gjorts under processen.

Dessutom kan det finnas rättsliga konsekvenser, såsom att bli ansvarig för säljarens eventuella förluster eller att behöva betala skadestånd. Det är viktigt att noggrant överväga dessa risker och konsekvenser innan man tar steget att häva köpet.

Hävning av köpet kan även leda till osäkerhet kring bostadssituationen, vilket kan påverka långsiktiga planer och ekonomiska beslut. Att bli tvungen att hitta en ny bostad i en redan ansträngd bostadsmarknad kan vara utmanande, särskilt om man har ordnat ett bostadslån för den ursprungliga bostaden.

Alternativ till hävning, såsom att sälja förhandsavtalet

Vid kontraktbrott kan du överväga att sälja ditt förhandsavtal till en annan part istället för att häva det. Detta kan vara ett alternativ för att undvika eventuella påföljder av hävning, och du kan ha möjlighet att få tillbaka dina pengar eller till och med göra en vinst.

Försäljningen av förhandsavtalet kan vara ett sätt att undvika lagliga konsekvenser och ekonomisk förlust vid kontraktsbrott. Att sälja förhandsavtalet kan innebära att du inte behöver återkalla köpet och undvika att hamna i en ogiltigförklarad situation.

För att undvika hävningsrelaterade risker, överväg att sälja förhandsavtalet istället. Det kan vara en möjlig lösning för att hantera situationen på ett fördelaktigt sätt och undvika komplikationer vid kontraktsbrott.

Hur man får råd för att hantera situationen.

När du hamnar i en situation där du behöver avbryta köpet av en nyproducerad bostadsrätt, är det viktigt att söka juridisk rådgivning från en kvalificerad advokat med erfarenhet inom fastighetsrätt.

Advokaten kan vägleda dig genom de juridiska aspekterna av avtalet och ge dig råd om vilka alternativ som är lämpliga för din specifika situation. Det är också klokt att utforska möjligheten att förhandla med säljaren eller fastighetsutvecklaren för att nå en lösning som är fördelaktig för båda parter, vilket kan minska risken för långa och kostsamma rättstvister.

Genom att vidta dessa åtgärder kan du säkerställa att du hanterar situationen på ett strategiskt sätt och minskar de ekonomiska konsekvenserna av att bryta avtalet. Att få professionellt stöd och överväga olika alternativ kan ge dig den vägledning du behöver för att navigera genom denna utmanande tid på ett så smidigt sätt som möjligt.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär det att häva köpet av en nybyggd bostadsrätt?

Att häva köpet av en nybyggd bostadsrätt betyder att du avslutar köpeavtalet på grund av exempelvis avtalsbrott och därmed inte längre är bunden av det.

2. Hur går jag tillväga för att korrekt häva ett bostadsrättsköp?

För att korrekt häva ett bostadsrättsköp bör du följa lagen och se till alla steg som återkallelse, uppsägning, och ogiltigförklaring görs enligt rättsliga principer.

3. Kan jag häva köpet om säljaren bryter mot avtalet?

Ja, vid avtalsbrott från säljarens sida har du rätt att häva köpet med rätt återkallande och uppsägning, men se till att följa de rättsfall som finns som vägledning.

4. Vad är viktigt att tänka på när jag ska häva köpet av min nybyggda bostadsrätt?

Det är viktigt att du tar ställning till alla krav för laglöshet och använder dig av korrekta metoder för återkallelse och annullering enligt juridiska regler.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om guide: så häver du korrekt köpet av nybyggd bostadsrätt

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.