Vikten av egenkontroll för byggherren – Så viktig är egenkontroll byggherre

Att säkerställa kvalitet och följa lagar i byggprojekt är en stor utmaning för många byggherrar. Plan- och bygglagen (PBL) kräver att varje byggprojekt har en kontrollplan som byggherren ansvarar för att följa.

I den här artikeln går vi igenom hur du som byggherre kan hantera denna egenkontroll för att undvika problem och förseningar. Läs vidare och lär dig hur du behåller kontrollen över ditt byggprojekt.

Byggherrens ansvar för egenkontroll

Byggherren har ansvaret att följa kontrollplanen och säkerställa att den följs enligt PBL Plan och bygglagen. Det är även viktigt att ha en dokumenterad egenkontroll för att säkerställa kvalitetssäkringssystemet.

Följa kontrollplanen

En kontrollplan är ett vitalt verktyg för byggherren. Det garanterar att allt följer PBL, Plan och bygglagen, och att kvaliteten på arbetet upprätthålls.

 • Skapa en noggrann kontrollplan i samråd med certifierad sakkunnig.
 • Säkerställ att planen inkluderar översikt över samtliga moment i byggprocessen.
 • Granska alla levererade byggmaterial mot specifikationerna i planen.
 • Kontrollera konsekvent utförandet av varje steg i entreprenadavtalet.
 • Använd ett effektivt kvalitetssäkringssystem för att dokumentera egenkontrollen.
 • Se till att den kontrollansvarige regelbundet besöker byggplatsen.
 • Följ säkerhetsföreskrifterna som definieras i bygglovsprocessen.
 • Vidta omedelbara åtgärder vid upptäckt av avvikelser från kontrollplanen.
 • Förvara all dokumentation från egenkontrollen ordentligt för framtida granskning.
 • Kommunicera resultatet av egenkontrollerna till alla inblandade parter.

Uppföljning av kontrollplanen

Byggherren följer upp kontrollplanen regelbundet för att säkerställa att kvalitetskontrollen genomförs enligt planen. Uppföljningen innefattar att kontrollera att nödvändiga åtgärder vidtas i enlighet med byggentreprenadens ansvar och de gällande byggföreskrifterna.

Genom en aktiv uppföljning kan byggherren identifiera och åtgärda eventuella brister i egenkontrollen, vilket bidrar till att säkerställa att byggprojekteringen och byggnadsarbetet genomförs enligt de rådande bygglovgivningarna och kvalitetskraven.

Eftersom byggherren har totalansvaret för byggprojektet är det avgörande att uppföljningen av kontrollplanen utförs noggrant. En effektiv uppföljning hjälper till att säkerställa att entreprenören lever upp till de krav som ställs i byggledningen och byggföreskrifterna.

Byggherrens dokumenterade egenkontroll

Byggherren måste dokumentera och utföra egenkontroll enligt gällande lagstiftning. Det innebär att byggherren ska kontrollera att entreprenören följer de planer och beslut som finns för byggprojektet.

Genom att dokumentera egenkontrollen kan byggherren säkerställa att arbetet uppfyller de nödvändiga kraven och kvalitetsstandarderna enligt kontrollplanen.

Byggherrens dokumenterade egenkontroll är avgörande för att säkerställa att byggentreprenören följer de bestämmelser som fastställs i lagar och föreskrifter. Genom att aktivt utföra och dokumentera egenkontrollen kan byggherren minska risken för felaktig eller bristfällig utförande av byggprojektet.

Vanliga missuppfattningar och konsekvenser

Många byggherrar kan ha missuppfattningar kring vad som exakt krävs av dem när det gäller egenkontroll. Det kan leda till allvarliga konsekvenser om kontrollplanen inte följs eller om det uppstår brister i egenkontrollen.

Underlåtenhet att följa kontrollplanen

När byggherren försummar att följa den fastställda kontrollplanen kan det leda till allvarliga följder. Genom att ignorera planen riskerar man bristande kvalitet och säkerhet under byggprocessen.

Det är av yttersta vikt för byggherren att aktivt följa och implementera kontrollplanen för att säkerställa att projektet uppfyller de nödvändiga standarderna och bestämmelserna som fastställs i bygglagstiftningen.

Därmed säkerställs att entreprenören kan utföra sitt arbete i enlighet med de specificerade kraven, vilket i sin tur minimerar risken för felaktigheter och förseningar. Ett noggrant efterlevande av kontrollplanen säkerställer också att entreprenörens ansvar för egenkontroll balanseras med byggherrens insatser, vilket är avgörande för att upprätthålla höga standarder inom byggprojekt.

Genom att aktivt följa kontrollplanen tar byggherren sitt ansvar och säkerställer projektets framgång.

Skillnaden mellan byggherrens dokumenterade egenkontroll och byggentreprenörens egenkontroll

Byggherrens dokumenterade egenkontroll fokuserar på att säkerställa att byggprojektet följer gällande lagar och regler, medan byggentreprenörens egenkontroll koncentreras kring själva byggprocessen.

Byggherren ansvarar för att dokumentera att alla moment i kontrollplanen följs och att eventuella avvikelser åtgärdas. Å andra sidan sköter byggentreprenören den praktiska genomförandet av arbetet och utför sin egen egenkontroll för att säkerställa att arbetet utförs enligt projektets specifikationer och krav.

Genom att förstå skillnaden mellan byggherrens dokumenterade egenkontroll och byggentreprenörens egenkontroll kan man tydligare fastställa ansvarsområdena och säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för både övergripande efterlevnad av regelverk och korrekt genomförande av själva byggprojektet.

Konsekvenser av bristande egenkontroll

Bristande egenkontroll kan leda till förseningar och kvalitetsproblem i byggprojekt. Byggherrens misslyckande att följa kontrollplanen och dokumentera egenkontrollen kan resultera i onödiga kostnader och rättsliga konsekvenser.

Brister i egenkontrollen kan även orsaka säkerhetsrisker och negativ påverkan på arbetsmiljön, vilket kan leda till olyckor och skador på arbetsplatsen. Entreprenörsansvar för att säkerställa noggrann egenkontroll är därför avgörande för att undvika dessa allvarliga konsekvenser.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär egenkontroll för byggherren?

Egenkontroll för byggherren betyder att byggherren själv ansvarar för att hålla koll och kontrollera att allt i byggprojektet följer regler och krav.

2. Varför är egenkontroll så viktig för en byggherre?

Egenkontroll är viktig för byggherren för att säkerställa kvalitet, förebygga fel och se till att byggnationen uppfyller alla lagar och bestämmelser.

3. Vilka delar ingår i en byggherres egenkontroll?

I en byggherres egenkontroll ingår det att övervaka arbetsprocesser, kontrollera material och utförande samt dokumentera alla steg i byggprojektet.

4. Kan egenkontroll påverka projektets slutresultat?

Ja, genom noggrann egenkontroll kan byggherren direkt påverka projektets slutresultat i positiv riktning och säkerställa att allting blir rätt från början.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vikten av egenkontroll för byggherren – så viktig är egenkontroll byggherre

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.