Vad är egentligen tredskodom och vad innebär det?

Många har hört termen tredskodom men få vet vad det faktiskt innebär. En tredskodom är en dom som kan utfärdas när någon inte följer domstolens anvisningar under en rättegång.

I den här artikeln kommer vi att förklara detta juridiska begrepp på ett tydligt sätt och berätta vad konsekvenserna kan bli. Läs vidare för att förstå vikten av att agera rätt i rättssalen.

Vad är en tredskodom?

En tredskodom innebär att en part i ett tvistemål inte kommer till rättegångsförhandling eller lämnar sitt skriftliga svaromål inom angiven tid. Detta kan leda till att motparten får rätt i målet utan att det egentligen prövats i domstol.

Definition av tredskodom

Tredskodom är en dom som en domstol kan utfärda när en svarande i ett tvistemål inte lämnar ett skriftligt svaromål eller inte dyker upp vid rättegångsförhandling utan giltig anledning.

Domstolen ger då käranden rätt utan att pröva själva målet i sak. Det innebär att den person som stämts, och som inte agerat, förlorar målet enbart på grund av sin passivitet.

Denna typ av dom baseras på principen om att alla parter ska ta tillvara på sina intressen under en rättsprocess. När någon inte uppfyller sina skyldigheter att delta, riskerar den personen att bli föremål för en tredskodom.

Konsekvenserna kan inkludera betalningsanmärkningar, skulder hos Kronofogden eller andra juridiska åtgärder, och ska därför tas på allvar. En part som drabbas av tredskodom har möjlighet att överklaga eller begära återvinning inom vissa tidsfrister för att få sitt ärende prövat.

Bakgrund och historik

Efter att ha förstått innebörden av tredskodom är det viktigt att utforska dess bakgrund och historik. Tredskodom har varit en del av rättsväsendet i Sverige sedan lång tid tillbaka.

Ursprungligen infördes tredskodom för att hantera fall där en svarande inte ställt upp i rätten trots att de kallats till förhör. Detta ledde till införandet av rättsliga åtgärder för att säkerställa närvaron av de svarande och därmed upprätthålla rättvisan i det svenska rättssystemet.

Under årens lopp har tredskodom genomgått olika förändringar och justeringar för att anpassas till det moderna rättssystemet. Dessa förändringar har sett till att tredskodom fortsatt att spela en central roll i processen med att säkerställa närvaro och delta i rättegångar, samtidigt som det upprätthåller en balans mellan individens rättigheter och den offentliga rättvisan.

Etymologi

Ordet “tredskodom” har sitt ursprung i det fornnordiska ordet “treding”, vilket betyder oenighet eller tvist. Prefixet “tre-” indikerar att det rör sig om tre personer. Således kan vi se att etymologin av ordet hänvisar till en situation där tre personer är oense om något.

Detta ger en inblick i det historiska ursprunget och den ursprungliga betydelsen av begreppet tredskodom.

Därefter kommer vi att utforska tredskodomens innehåll och följder, för att få en djupare förståelse för dess praktiska tillämpningar och effekter inom juridiken.

Innehåll och följder av en tredskodom

En tredskodom innebär att den tilltalade inte dyker upp till rättegången, vilket kan leda till olika följder beroende på rättsläget. Efter 2005 har det blivit möjligt att överklaga en tredskodom och återvinna sitt mål.

Rättsläget efter 2005

Efter 2005 har rättsläget gällt enligt bestämmelserna i 17 kap. 4a-4d §§ rättegångsbalken vilket reglerar möjligheten till återvinning av en tredskodom. Enligt dessa bestämmelser kan en tredskodom återvinnas om parten visar att denne varit förhindrad att delta i målet på grund av sjukdom eller annan giltig ursäkt.

Resning och överklagande utgör de två huvudsakliga rättsmedlen för parter som anser sig orättvist behandlade i samband med en tredskodom. Resningsinstitutet syftar till att korrigera felaktiga avgöranden genom extraordinära rättsmedel, medan parter som vill överklaga en tredskodom måste göra detta inom tre veckor efter att de fått del av domen.

Återvinning av tredskodom

Efter att ha betraktat rättsläget efter 2005, låt oss nu titta på återvinning av tredskodom.

 1. Återvinning av en tredskodom kan ske om det framkommer nya omständigheter eller bevis som skulle ha påverkat utgången av målet om de hade varit kända tidigare.
 2. Det är viktigt att notera att återvinning inte är en omprövning av själva fallet utan snarare möjligheten att ta hänsyn till nya relevanta bevis.
 3. Om ett ärende anses vara värt uppmärksamhet för återvinning, kan det vara möjligt att driva ett överklagande med stöd av sådana nyupptäckta bevis eller omständigheter.
 4. Förutsättningar för återvinning inkluderar till exempel omständigheter som inte var kända vid den ursprungliga prövningen och som sannolikt skulle ha påverkat utgången av domen.

Resning och överklagande

Efter att tredskodom har återvunnits eller fastställts, finns det möjlighet till resning och överklagande.

 1. Resning innebär att en dom kan omprövas om det har framkommit nya omständigheter eller bevis sedan den första domen.
 2. Överklagande ger parterna rätt att begära en högre instans att pröva om den tidigare domen var korrekt.
 3. Resningsansökan måste styrkas med nya bevis eller omständigheter som kunde ha påverkat utgången av det ursprungliga målet.
 4. Överklagan kan göras om parterna anser att tingsrättens beslut inte var lagligt eller rättvist.
 5. En resningsansökan lämnas in till hovrätten och prövas av en juridisk panel.

Avslutning

Ett beslut om tredskodom är avslutande i ett mål och innebär att parterna inte kan överklaga. Det kan ha avgörande konsekvenser för de inblandade, och det är viktigt att förstå dess inverkan och rättsliga konsekvenser för att kunna agera på lämpligt sätt.

Beslutet kan innebära att en part förlorar sin rätt till ersättning, vilket gör det avgörande att vara informerad om de gällande lagarna och processen för eventuell återvinning av tredskodom.

Genom att erkänna betydelsen av tredskodom och dess konsekvenser kan man fatta välgrundade beslut och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sina rättigheter i framtida rättsliga processer.

Det är därför viktigt att söka professionell juridisk rådgivning för att förstå hur man kan agera vid en tredskodom och hur man bäst kan hantera dess efterverkningar.

Vanliga Frågor

1. Vad betyder tredskodom?

Tredskodom är en dom som ger straff för när någon inte följer en rättens order eller när de inte dyker upp i rätten under ett brottmål.

2. När kan man få en tredskodom?

Man kan få en tredskodom om man inte lyder ett yrkande i en rättegång eller undviker att komma till sitt åtal för ett lagbrott.

3. Vilka konsekvenser innebär en tredskodom?

Konsekvenserna av en tredskodom kan inkludera olika former av straff, såsom böter eller fängelse, beroende på brottets allvar och lagbrottet.

4. Kan tredskodom användas i alla typer av mål?

Nej, tredskodom används främst i brottmål där någon har begått laglöshet genom att inte följa en domstols beslut.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad är egentligen tredskodom och vad innebär det?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.