Vad innebär utökad undersökningsplikt vid fastighetsköp?

Att köpa en fastighet är ett stort beslut med många risker. En av dessa risker är att det kan finnas fel och brister som inte syns vid en första anblick. I den här artikeln tar vi upp vad den utökade undersökningsplikten innebär och hur den skyddar dig som köpare.

Läs vidare och bli tryggare i ditt nästa fastighetsköp!

Utökad undersökningsplikt vid fastighetsköp

Vid fastighetsköp innebär utökad undersökningsplikt att köparen förväntas att noggrant undersöka fastigheten, särskilt om det finns indikationer på fel eller brister. Detta inkluderar att aktivt söka efter dolda fel och fel som kan påverka fastighetens värde eller användbarhet.

Normal undersökningsplikt

Köparen har ett ansvar att inspektera fastigheten noggrant innan köp. Detta kallas för normal undersökningsplikt och innebär att du som köpare måste kolla så att allt står rätt till med ditt blivande hem.

Du bör undersöka alltifrån bygglov och egenskapsgarantier till anmärkningar och tidigare utförda reparationer. Titta på husets synliga delar som tak, väggar, golv och installationer för att upptäcka eventuella fel.

Säljaren har upplysningsplikt men det är köparens jobb att fråga och granska. Om du hittar något som inte verkar stämma bör du ta det vidare med en besiktningsman. Att anlita en proffs kan hjälpa dig att identifiera dolda fel.

Dessa är fel som inte går att hitta vid en vanlig genomgång av fastigheten och kan kräva mer ingående undersökningar. Att förstå din undersökningsplikt är en viktig del i processen för att undvika problem efter husköp.

Utökad undersökningsplikt vid indikation på fel

När det finns indikationer på fel vid en fastighet, utlöses utökad undersökningsplikt enligt köplagen. Köparen har rätt att förlita sig på säljarens uppgifter, men måste också noggrant undersöka fastigheten.

Om köparen är medveten om fel eller borde vara medveten om dem och inte undersöker dem, kan köparen förlora rätten att åberopa dessa fel i efterhand.

Vid utökad undersökningsplikt måste köparen noga undersöka fastigheten. Detta innebär att köparen bör anlita kunniga besiktningsmän för att upptäcka eventuella fel. Om det finns indikationer på fel som ger skäl för utökad undersökningsplikt och köparen inte agerar i enlighet med detta, kan det resultera i att köparen förlorar rätten att åberopa dessa fel i efterhand.

Vanliga misstag vid undersökningsplikt

Okunskap om undersökningspliktens omfattning och kraven som köpare måste uppfylla. Brister i att anlita en erfaren besiktningsman för att utföra en noggrann fastighetsundersökning.

Förlita sig för mycket på säljare och mäklare utan att själv genomföra tillräckliga undersökningar.

Okunskap om undersökningspliktens omfattning

Många köpare har bristande kunskap om undersökningspliktens omfattning vid fastighetsköp. Det kan leda till att de missar viktiga aspekter vid en fastighetsundersökning, vilket i sin tur kan medföra betydande problem i framtiden.

Brister i förståelsen för undersökningsplikten kan resultera i förlorade rättigheter och ansvar för kostsamma fel som upptäcks först efter köpet.

Det är viktigt att vara medveten om den utökade undersökningsplikten och dess relevans vid fastighetsköp. Detta kan bidra till en tryggare och mer välgrundad köpprocess, vilket ger möjlighet att undvika framtida tvister och kostsamma fel.

Vid indikationer på fel är det avgörande att agera proaktivt och utföra en noggrann fastighetsundersökning för att säkerställa att eventuella problem upptäcks och hanteras korrekt.

För att undvika okunskap om undersökningsplikten är det nödvändigt att söka kunskap, rådgivning och stöd från experter inom området. Genom att vara väl informerad och medveten om kraven som åläggs köparen kan potentiella risker och problem i samband med fastighetsköp minimeras.

Brister i att anlita besiktningsman

När köpare inte anlitar en besiktningsman kan det leda till missade fel i fastigheten. Besiktningsmän har expertkunskaper för att identifiera eventuella fel och brister som köpare kan ha svårt att upptäcka på egen hand.

Utan en besiktningsman kan köparen riskera att inte få fullständig insyn i fastighetens skick, vilket kan leda till kostsamma problem i framtiden, särskilt om det finns dolda fel som inte upptäckts vid köptillfället.

Det är därför viktigt att se till att anlita en kvalificerad besiktningsman för att säkerställa ett välgrundat fastighetsköp med kännedom om eventuella fel och brister.

Förlita sig för mycket på säljare och mäklare

När köpare förlitar sig för mycket på säljare och mäklare, kan det leda till att viktig information förbises. Det är köparens ansvar att aktivt undersöka fastigheten och inte bara lita blint på säljarens eller mäklarens ord.

Genom att ignorera denna plikt riskerar köparen att missa potentiella fel eller brister som kan påverka fastighetens värde och användbarhet, vilket kan leda till framtida problem.

För att undvika att förlita sig för mycket på säljare och mäklare bör köpare genomföra egna noggranna undersökningar och överväga att anlita en oberoende besiktningsman.

Vanliga Frågor

1. Vad betyder utökad undersökningsplikt när man köper fastighet?

Utökad undersökningsplikt innebär att köparen måste göra en noggrannare kontroll av fastigheten för att upptäcka eventuella fel, som byggnadsfel eller andra nedsättningsgrundande fel.

2. Vilka rättigheter har jag som köpare om jag hittar fel efter köpet?

Som köpare har du rättigheter enligt lagstadgad undersökningsplikt att få felet åtgärdat, en prisnedsättning genom feleftergift, eller i vissa fall häva köpet om det finns allvarliga fel.

3. Gäller en garanti för alla typer av fel vid fastighetsköp?

Garantier kan gälla för vissa typer av fel, men inte alla. Det är viktigt att veta vad garantin täcker och vad den lagstadgade undersökningsplikten innebär.

4. Är undersökningsplikten densamma för bostadsrätt som för fastighet?

Nej, undersökningsplikten kan skilja sig åt mellan fastighetsköp och köp av bostadsrätt, där avtal och föreningens regler också spelar en stor roll i vad som krävs av köparen.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad innebär utökad undersökningsplikt vid fastighetsköp?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.