Undersökningsplikt vind vid fastighetsköp

Köparens ansvar för att undersöka fastighetens skick och ansvar för dolda fel är av stor vikt vid fastighetsköp. Läs vidare för att lära dig mer om vad detta innebär.

Innebörd av undersökningsplikt

Undersökningsplikten innebär att köparen måste noggrant kontrollera fastigheten före köp. Det är viktigt att granska alla delar av huset, från vind till källare, för att söka efter eventuella fel eller brister.

Vitvaror, tak och andra byggnadsdelar ska inspekteras för att undvika obehagliga överraskningar i framtiden. Genom att göra en ordentlig besiktning minskar risken för att senare stå ansvarig för dolda fel som uppdagas.

En grundlig kontroll av fastigheten skyddar även köparen juridiskt. Enligt jordabalken kan en köpare inte göra anspråk på fel som borde ha upptäckts vid undersökningen. Det är därför essentiellt att antingen själv genomföra en grundlig genomgång eller anlita en professionell för att utföra en besiktning.

Fastighetsmäklaren kan ofta ge råd om vad som specifikt bör undersökas i just den aktuella fastigheten.

Ansvar för dolda fel

Om du köper en fastighet och upptäcker dolda fel kan det bli en kostsam historia. Därför är det viktigt att känna till köparens ansvar och rättigheter. Enligt köplagen har du som köpare skyldigheter att undersöka bostaden noggrant.

Hittar du fel efter köpet som du borde ha sett under din inspektion, kan du inte alltid hålla säljaren ansvarig.

Egendom som har dolda fel kan leda till komplicerade juridiska situationer. Säljarens ansvar sträcker sig till fel som de kände till eller borde ha känt till vid fastighetsöverlåtelsen.

Det är dock köparens ansvar att göra en grundlig genomgång av fastigheten. Om fel upptäcks först efter att fastighetsförvärvet är avslutat, blir det ofta köparens ansvar att bekosta reparationerna, om inte annat bevisas.

Länsdeklarerat Plus

Länsdeklarerat Plus är ett viktigt verktyg för köpare vid fastighetsköp. Det ger köparna möjlighet att ta del av viktig information om fastigheten innan köpet genomförs. Med Länsdeklarerat Plus kan man få insikt i fastigheten, dess historik och eventuella problem som kan påverka köpet.

Denna extra tjänst kan vara till stor nytta för köpare för att undvika oönskade överraskningar i framtiden. Genom att använda Länsdeklarerat Plus kan köparna få en bättre förståelse för den fastighet de är intresserade av och därigenom fatta mer informerade beslut.

Länsdeklarerat Plus ger köparna en ökad transparens och kunskap om fastigheten de planerar att köpa. Detta hjälper dem att undvika potentiella problem och se till att de gör en välgrundad investering.

Köparens ansvar för fastighetens skick

Köparen har en skyldighet att noggrant undersöka fastighetens skick innan köpet. Det är viktigt att köparen är medveten om att denne har ett ansvar att försäkra sig om att fastigheten är i det skick som förväntas.

Krav på undersökning

Vid fastighetsköp har köparen ett ansvar att noggrant undersöka fastighetens skick. Detta inkluderar:

 1. Besiktning av byggnaden och marken för att upptäcka eventuella fel eller skador.
 2. Kontrollera fastighetens dokumentation, såsom bygglov, servitut och energideklaration.
 3. Granska eventuella felanmärkningar på fastigheten från tidigare ägare eller besiktningsmän.
 4. Säkerställa att alla lagliga krav och bestämmelser är uppfyllda, såsom att fastigheten uppfyller energikrav och brandskyddsföreskrifter.

Undersöka tillgängliga utrymmen

Vid fastighetsköp är det köparens ansvar att undersöka tillgängliga utrymmen för att säkerställa fastighetens skick och eventuella fel. Detta inkluderar följande åtgärder:

 1. Inspektera alla rum, inklusive källaren, vinden och eventuella uthus, för att upptäcka dolda brister eller defekter.
 2. Kontrollera ytskikt, takkonstruktion och isolering i vinden för potentiella problem som fukt, mögel eller skador.
 3. Granska tillgängliga utrymmen för tecken på tidigare reparationer eller underhållsbehov.
 4. Säkerställ att inga delar av fastigheten är otillgängliga utan säljarens godkännande under visningen.

Ansvar för fel som inte är upptäckbara

Vid fastighetsköp är köparen ansvarig för fel som inte kunde upptäckas vid en noggrann undersökning av fastigheten. Detta gäller särskilt om säljaren inte var medveten om felen, eller om felen var dolda och inte kunde upptäckas trots noggrann undersökning.

Konsumentköplagen stadgar att köparen har en skyldighet att undersöka fastigheten, men om fel ändå finns som inte kunde upptäckas vid rimliga undersökningar, kan köparen ändå ha rätt till ersättning.

Även när det inte går att upptäcka fel, kan köparen ha rätt att kräva ersättning från säljaren. Om säljaren medvetet dolde ett fel eller lämnade vilseledande information som ledde till köparens skada, kan säljaren hållas ansvarig.

Säljarens ansvar för fastighetens skick

Säljaren har ansvaret att ge korrekt information om bostaden och informera om eventuella fel eller brister. Om säljaren medvetet döljer information om fastighetens skick kan denne hållas ansvarig för fel på bostaden.

Informationen om bostaden

Säljaren ska tillhandahålla korrekt och fullständig information om bostaden till köparen. Det innefattar allt från eventuella brister och fel i fastigheten till specifika detaljer om fastighetens skick.

Säljaren måste vara tydlig med vilka reparationer eller underhållsbehov som kan finnas samt ge information om tidigare problem eller skador på fastigheten.

För att säkerställa en öppen och transparent process är det viktigt att säljaren lämnar ut detaljerad information om fastigheten. Detta hjälper köparen att fatta välgrundade beslut och undvika framtida tvister relaterade till dolda fel eller brister.

Ansvar för fel på bostaden

När det gäller ansvar för fel på bostaden, säljaren har skyldighet att lämna korrekt information om fastighetens skick. Detta inkluderar att informera om eventuella dolda fel som kan påverka köparens beslut.

Säljaren ansvarar för fel som inte är upptäckbara vid en vanlig undersökning av bostaden, vilket ger köparen trygghet när de investerar i fastigheten.

Köparen har också ett ansvar att noggrant undersöka bostaden innan köp, och att vara medveten om eventuella fel eller brister. Detta kräver en aktiv roll från både köpare och säljare för att säkerställa en rättvis och transparent fastighetsaffär.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär undersökningsplikt vid köp av fastighet?

Undersökningsplikt är köparens skyldighet att noga granska en fastighet, inklusive vinden, före köp för att upptäcka eventuella fel eller brister.

2. Varför är det viktigt med undersökningsplikt i fastighetsköp?

Det är viktigt för att skydda dig som köpare. Om du missar något som du borde ha upptäckt kan du inte klaga på det efter bostadsköpet.

3. Vilka delar av fastigheten omfattas av undersökningskravet?

Undersökningskravet täcker hela fastigheten, in- och utvändigt, däribland vinden, för att säkerställa fastighetens skick.

4. Kan ett fastighetsmäklarföretag hjälpa till med undersökningsplikten?

Ja, ett fastighetsmäklarföretag kan ge vägledning och information men ansvaret att genomföra själva undersökningen ligger alltid på köparen.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om undersökningsplikt vind vid fastighetsköp

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.