Vad innebär undersökningsplikt vid köp av vara? – Undersökningsplikt vid köp av vara: Vad innebär det?

Att köpa något nytt är spännande, men också ansvarsfullt. Visste du att som köpare har du en plikt att undersöka varan noga? I denna artikel går vi igenom vad undersökningsplikten innebär och hur den skyddar dig vid köp.

Fortsätt läsa för att bli en smartare konsument!

Undersökningsplikt vid köp av vara

Köparens undersökningsplikt innebär att denne måste noggrant undersöka varan innan köpet. Mäklaren har ansvar för att informera om bostaden, medan säljaren har en upplysningsplikt om varans skick och eventuella fel.

Köparens undersökningsplikt

Som köpare har man en viss skyldighet att granska varan noggrant innan köpet slutförs. Detta kallas för undersökningsplikt och är både viktigt och nödvändigt för att undvika framtida problem.

 • När du köper en vara, måste du som konsument kontrollera dess skick. Kontrollen ska vara noggrann så att eventuella fel upptäcks.
 • Undersök varan direkt vid mottagandet eller inom skälig tid. Det innebär att snabb åtgärd krävs från din sida för att säkerställa varans kvalitet.
 • Läs igenom alla dokument som hör till varan. Ta reda på all information om garantier och underhållshistorik.
 • Ställ frågor till säljaren om du är osäker på något. Du bör fråga tills du får tydliga och fullständiga svar om egendomen.
 • Använd professionell hjälp om det behövs. En expert kan identifiera dolda fel som inte är synliga vid en vanlig inspektion.
 • Kom ihåg att dokumentera din egen undersökning. Fotografering eller videofilmning kan vara till stor hjälp i ett senare skede om reklamation blir aktuell.
 • Tänk på konsumentskyddet men undervärdera inte din egen roll i processen. Konsumentskyddet ger visst stöd, men utesluter inte behovet av din egen aktiva insats.

Mäklarens ansvar för att informera om bostaden

När en köpare har uppfyllt sin undersökningsplikt, åligger det mäklaren att ansvara för att tillhandahålla korrekt och fullständig information om bostaden. Mäklaren ska agera som en pålitlig källa för potentiella köpare genom att ge objektiv och korrekt information om fastigheten, inklusive eventuella brister eller felaktigheter.

Det är mäklarens ansvar att se till att köparna har tillräcklig kunskap för att fatta välgrundade beslut när de överväger att köpa en bostad, vilket innebär att de måste vara tydliga och ärliga i sin kommunikation.

Som en central del av försäljningsprocessen för en fastighet, har mäklaren en skyldighet att tillhandahålla all nödvändig information och svara på frågor som köparna kan ha.

Säljarens upplysningsplikt

Efter att ha diskuterat mäklarens ansvar för att informera om bostaden, är det också viktigt att titta på säljarens upplysningsplikt. Säljaren har en skyldighet att lämna korrekt och tillräcklig information om varan.

Det innefattar att informera om eventuella fel eller brister som hen känner till, samt att vara ärlig och öppen när det gäller varans skick och eventuella begränsningar. Säljaren måste även vara beredd att svara på köparens frågor och ge relevant dokumentation vid behov, vilket är avgörande för en öppen och ärlig köptransaktion.

Genom att utföra sin upplysningsplikt korrekt kan säljaren undvika potentiella tvister och skapa en god tro hos köparen.

Lagrum och regler för undersökningsplikt vid köp av vara

I Sverige regleras undersökningsplikten vid köp av vara främst av jordabalken och konsumentköplagen. Dessa lagar fastställer kraven för när en vara anses vara felaktig och vilka förhållanden säljaren måste informera om vid försäljning av en vara.

Vad säger lagstiftningen?

Jordabalken och konsumentköplagen reglerar undersökningsplikten vid köp av vara i Sverige. Enligt jordabalken har köparen en skyldighet att undersöka varan när det är möjligt innan köpet genomförs.

Konsumentköplagen stipulerar att säljaren måste informera om eventuella fel i varan och att köparen också har ansvar för att meddela säljaren om upptäckta fel inom skälig tid.

Lagstiftningen fastställer även att en vara anses vara felaktig om den inte stämmer överens med vad som avtalats, om den inte har de egenskaper som köparen hade skäl att förvänta sig med hänsyn till varans art, eller om den inte överensstämmer med säljarens uppgifter.

När anses en vara vara felaktig?

En vara anses vara felaktig om den inte stämmer överens med vad säljaren har lovat eller om den inte uppfyller de förväntningar som köparen rimligen kan ha. Konsumentköplagen stadgar att en vara är felaktig om den inte är i överensstämmelse med kontraktet, om den inte har de egenskaper som säljaren har uppgett eller om den inte är lämplig för de ändamål som varan normalt används för.

Om varan avviker från detta, kan den anses vara felaktig enligt lagstiftningen.

Vid bedömningen av om en vara är felaktig beaktas också omständigheterna vid köptillfället, varans pris, dess ålder och användning samt information som säljaren har gett. Därför är det viktigt att säljaren informerar om varans skick och egenskaper, så att köparen kan fatta ett informerat beslut.

Vilka förhållanden måste säljaren informera om?

Efter att en vara har bedömts vara felaktig är det viktigt att förstå vilka förhållanden säljaren måste informera om. Detta inkluderar:

 1. Materialfel eller brister som kan påverka användningen av varan.
 2. Eventuella begränsningar i garantier eller återbetalningspolicy.
 3. Uppgifter om tidigare reparationer eller ändringar som kan påverka varans funktion.
 4. Risker eller faror kopplade till varans användning, inklusive nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Vanliga Frågor

1. Vad är undersökningsplikt när jag köper något?

Undersökningsplikten betyder att du som köpare av en vara, som en villa eller bostadsrätt, måste noggrant undersöka varan för fel innan köpet genomförs.

2. Vilka rättigheter har jag om jag upptäcker ett fel på varan efter köp?

Om du hittar ett fel på varan efter köpet och du har fullföljt din undersökningsplikt, har du reklamationsrätt enligt konsumentlagstiftningen som kan användas för att rapportera felet.

3. Vad händer om jag inte utför min undersökningsplikt?

Om du inte gör en ordentlig undersökning av varan och det uppstår ett problem, kan din rätt att reklamera och göra anspråk på produktansvar minska.

4. Ger undersökningsplikten mig möjlighet att ångra köpet?

Undersökningsplikten är separat från ångerrätten. Ångerrätten kan ge dig möjlighet att ångra ditt köp inom en viss tid, förutsatt att du kan visa kvitto och att varan inte är felaktig på grund av bristande undersökning.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad innebär undersökningsplikt vid köp av vara? – undersökningsplikt vid köp av vara: vad innebär det?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.