Vad betyder en tredskodom för kärandens yrkande? – Fokus på tredskodom yrkande

När någon inte svarar i en rättegång kan det leda till tredskodom. En tredskodom innebär att domstolen avgör målet utan svarandens medverkan. Den här artikeln förklarar hur en tredskodom påverkar den som har stämt, alltså käranden.

Läs vidare för att förstå processen och dess följder för båda parter.

Vad är en tredskodom?

En tredskodom innebär att en part inte svarar på stämning eller motsätter sig kärandens yrkande, vilket kan leda till att yrkandet beviljas utan svaranden närvaro. Tredskodom kan uppstå om svaranden inte deltar i rättegången eller inte följer domstolens förelägganden.

Definition och innebörd

En tredskodom är ett rättsligt beslut som innebär att en domstol avgör en tvist utan att svaranden ger sitt yttrande eller deltar i processen. Det sker när någon part inte följer domstolens anvisningar eller missar att dyka upp i rättegången.

Domslutet faller då vanligtvis till förmån för käranden, som är den person eller part som startat rättegången.

Tredskodom yrkande blir aktuellt när svaranden underlåter att inkomma med ett skriftligt svar på stämningen eller inte kommer till huvudförhandlingen. I sådana fall kan domstolen bedöma tvisten utifrån de bevis och yrkanden som käranden har presenterat.

Detta leder ofta till att kärandens yrkande beviljas eftersom ingen motpart argumenterat emot det.

Hur kan en tredskodom uppstå?

Efter att ha förstått innebörden av en tredskodom, låt oss nu utforska hur en sådan situation kan uppstå. Det är viktigt att förstå de olika omständigheterna som kan leda till en tredskodom. Här är några sätt på vilka en tredskodom kan uppstå:

 1. När svaranden inte svarar på stämningsansökan inom angiven tid.
 2. Om parterna inte kan nå en överenskommelse eller förlikning.
 3. När svaranden inte inställer sig till rättegången utan en godtagbar anledning.
 4. Om det finns bevis för att svaranden har undanhållit information eller försökt förhindra rättsprocessen.

Konsekvenser av en tredskodom för kärandens yrkande

En tredskodom kan leda till att kärandens yrkande beviljas av domstolen, samt att svaranden kan drabbas av olika typer av sanktioner. Vid en tredskodom kan käranden också vidta åtgärder för att försöka återvinna domen.

Beviljande av yrkandet

När en tredskodom har avkunnats kan kärandens yrkande bli beviljat av Kronofogden. Detta innebär att om det handlar om betalning av en skuld kan Kronofogden utfärda ett betalningsföreläggande för att driva in skulden.

Dock kan detta leda till ytterligare konsekvenser för den svarande, inklusive rättegångskostnader och eventuella betalningsanmärkningar. Käranden har möjlighet att överklaga tredskodom för att försöka återvinna beslutet samt undvika de potentiella negativa konsekvenserna som kan uppstå.

Sanktioner för svaranden

Efter en tredskodom kan svaranden ställas inför olika sanktioner. Om svaranden inte har laglig grund för att motsätta sig kärandens yrkande, kan domstolen besluta att svaranden ska ersätta käranden för rättegångskostnaderna.

Sanktioner kan även innefatta ekonomiska påföljder eller andra åtgärder som syftar till att upprätthålla rättvisan i målet.

Vid en tredskodom är det viktigt för svaranden att vara medveten om potentiella konsekvenser och överväga eventuella åtgärder för att undvika sanktioner. Det är avgörande att svaranden agerar korrekt och i enlighet med lagen för att undvika ytterligare påföljder.

Vad kan en kärande göra vid en tredskodom?

Efter att tredskodom har utfärdats och sanktioner för svaranden har fastställts, finns det flera alternativ för käranden att överväga:

 1. Överklaga tredskodomen till nästa instans om det finns skäl att ifrågasätta beslutet.
 2. Använda återvinningsprocessen om det finns nya bevis eller omständigheter som kan påverka utfallet.
 3. Undersöka möjligheterna till avbetalningsplan eller andra metoder för att reglera det tvistade beloppet.
 4. Söka råd och juridisk hjälp för att utvärdera ytterligare handlingsalternativ efter tredskodom.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär en tredskodom för den som har lämnat in ett yrkande?

När en person inte svarar på en stämning kan tredskodom medföra att kärandens yrkande godkänns som det är framställt, utan fortsatt prövning.

2. Kan tredskodom leda till betalningsanmärkning?

Ja, eftersom en tredskodom kan leda till krav på betalning, och om de inte följs kan det resultera i en betalningsanmärkning genom kronofogden.

3. Vad händer efter att en tredskodom har utfärdats?

Efter en tredskodom får käranden ett verkställighetsunderlag som kan användas för att driva in skulden via kronofogden om inte beloppet betalas frivilligt.

4. Är det möjligt att överklaga en tredskodom?

Ja, det finns möjlighet att överklaga till högre instans inom viss tid om man anser att tredskodom är felaktigt utfärdad.

5. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att en domstol ska meddela tredskodom?

Enligt rättegångsbalken och gällande lagrum måste förutsättningar som att motparten inte svarat på stämningen trots korrekt delgivning vara uppfyllda för en tredskodom.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad betyder en tredskodom för kärandens yrkande? – fokus på tredskodom yrkande

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.