Ansökan om tredskodom inhibition – hur går det till?

Att stå inför en tredskodom kan vara förvirrande och stressande. En tredskodom utfärdas när någon inte följt domstolens order eller inte dykt upp i rätten. I den här artikeln kommer du att lära dig hur man ansöker om inhibition av en tredskodom, vilket kan ge en chans att rätta till situationen.

Läs vidare och få klarhet i hur processen fungerar.

Vad är en tredskodom och hur går det till?

Vad är en tredskodom och hur går det till? När en part inte deltar i rättegången kan motparten begära en tredskodom, vilket innebär att domstolen avgör målet utan den frånvarande partens medverkan.

Åtgärder vid inlämnande av målet/ärendet, begäran om återvinning av tredskodom och vad som händer vid en inhibition är viktiga moment i processen.

Åtgärder vid inlämnande av målet/ärendet

Att inleda en juridisk process kräver förberedelse och kunskap om rätt steg. Här är vad du behöver göra när du lämnar in ett ärende för att ansöka om inhibition av en tredskodom.

 • Samla ihop alla nödvändiga dokument och bevisning som styrker ditt mål.
 • Skriv en tydlig och välformulerad ansökan där du anger skälen till varför inhibition bör beviljas.
 • Se till att inkludera personuppgifter, kontaktinformation och referenser till relevant lagstiftning i ansökan.
 • Inlämning av ansökan görs antingen digitalt via domstolens e – tjänster eller fysiskt hos tingsrätten.
 • Betala eventuella avgifter som krävs för att ärendet ska tas upp av domstolen.
 • Invänta en bekräftelse från tingsrätten om att din ansökan har mottagits och registrerats.

Begäran om återvinning av tredskodom

Vid begäran om återvinning av tredskodom, kan parterna ansöka om att domstolen ska upphäva tredskodomen. Detta kan ske om det finns särskilda skäl, som till exempel om part inte fått del av stämningen eller har blivit förhindrad att delta i rättegången.

Domstolen kan också bevilja återvinning om det framkommer nya omständigheter som inte kunde ha åberopats vid den tidigare rättegången. Att begära återvinning av tredskodom är en möjlighet för parter att få en ny prövning av målet, och det är viktigt att följa rättsliga procedurer för att säkerställa en korrekt behandling av ärendet.

Förutom begäran om återvinning av tredskodom, kan parterna även överväga att ansöka om inhibition för att tillfälligt stoppa verkställigheten av domen. En ansökan om inhibition innebär att parterna begär att verkställigheten av domen ska avbrytas eller skjutas upp, tills vidare beslut om tredskodomen har fattats.

Inhibition

Efter att en tredskodom har meddelats, har den förlorande parten möjlighet att ansöka om inhibition för att temporärt stoppa verkställigheten av domen. Ansökan om inhibition innebär att parterna kan begära att verkställigheten av tredskodomen pausas under den tid det tar för domstolen att pröva frågan om inhibition.

Domstolen kan besluta om inhibition efter att ha övervägt om det finns tillräckliga skäl för att stoppa verkställigheten och om det skulle leda till allvarlig skada för den som ansöker om inhibition om domen verkställs.

Om inhibition beviljas, kommer den tillfälliga stoppningen av verkställigheten av tredskodomen att gälla tills frågan om inhibition har prövats av domstolen och ett beslut har fattats.

Ansökan om tredskodom inhibition – vad händer efter beslutet?

Efter beslutet om ansökan om tredskodom inhibition kan domstolen antingen bifalla eller avslå ansökan. Om ansökan bifallas, kan det leda till uppskjutande av verkställigheten av tredskodomen.

Om ansökan avslås, kan målsäganden överklaga beslutet till HD.

Domstolens beslut och möjliga utfall

Efter ansökan om tredskodom inhibition kan domstolen fatta olika beslut med olika utfall:

 • Domstolen kan bifalla ansökan och besluta om inhibition av verkställighet av tredskodom.
 • Alternativt kan domstolen avslå ansökan, vilket innebär att tredskodomen fortsätter att gälla och verkställigheten inte förhindras.
 • Om det föreligger särskilda skäl kan domstolen även fatta beslut om villkorlig inhibition.
 • Vidare kan en klagande överklaga domstolens beslut om inhibition till Högsta domstolen (HD) inom viss tid.

Invändningar mot verkställighet

När en tredskodom har beviljats och verkställighet genomförs, kan parterna invända mot verkställigheten. Invändningar mot verkställighet innebär att en part motsätter sig att domen ska verkställas av Kronofogden. Här är några möjliga invändningar mot verkställighet:

 • Avsaknad av behörighet: Om det finns tvivel om domstolens behörighet att utfärda tredskodom kan detta användas som en invändning.
 • Felaktig betalningsplan: Om den föreslagna betalningsplanen vid verkställigheten inte överensstämmer med gällande lagar eller förordningar, kan det vara en grund för invändning.
 • Svåra ekonomiska omständigheter: Om den part som drabbas av verkställigheten befinner sig i svåra ekonomiska omständigheter, såsom arbetslöshet eller sjukdom, kan detta användas som skäl för att invända.

Konsekvenser av en tredskodom

En tredskodom kan leda till att den part som inte deltagit i rättegången inte längre har möjlighet att överklaga. Om en tredskodom meddelas utan den parts medverkan, kan det få allvarliga konsekvenser för den partens möjlighet att påverka utgången av målet.

Domstolens beslut, efter en begäran om tredskodom inhibition, kan resultera i olika utfall beroende på omständigheterna i det specifika ärendet. Invändningar mot verkställighet kan även komma att prövas och påverka konsekvenserna av en tredskodom för de inblandade parterna.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär en ansökan om tredskodom inhibition?

En ansökan om tredskodom inhibition är en begäran till domstolen för att stoppa verkställigheten av ett domstolsbeslut när det finns misstanke om domvilla.

2. Vem kan göra en sådan ansökan?

Den som är part i ett brottmål och känner att rättegångsbalken inte följts kan göra en ansökan om inhibition av tredskodom till HD (Högsta Domstolen).

3. När ska man lämna in en ansökan om tredskodom inhibition?

Ansökan bör lämnas in snarast efter att man upptäckt ett fel som kan vara en domvilla i det ursprungliga domstolsbeslutet.

4. Hur går processen till när man söker inhibition av en tredskodom?

Först måste en skriftlig ansökan lämnas till Högsta Domstolen där man förklarar varför man anser att en domvilla föreligger, sedan granskar HD ansökan och beslutar om inhibitionen ska beviljas.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ansökan om tredskodom inhibition – hur går det till?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

No tags for this post.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.