Skatt – näringsverksamhet eller hobby?

I dagens samhälle där man måste arbeta minst 40 timmar per vecka är det viktigt att ha en hobby för att få lite ro. Det fina med en hobby är att man själv väljer vad man vill göra och man har dessutom valet att välja när man ska göra det. Jag personligen kan nämnas som exempel. På hösten gillar jag att plocka svamp som jag, förhoppningsvis, kan tillaga med en riklig mängd smör. Skulle jag bli uttråkad kan jag helt enkelt ställa undan korgen och göra något annat. Valet är mitt!

Skatt – näringsverksamhet eller hobby

Ibland händer det till och med att jag får ihop mer svamp än vad jag själv kan konsumera. Jag tänker absolut inte slänga svampen i vilket jag anser att det mest logiska valet är att sälja svampen. Då jag personligen känner till svensk skatterätt bra vet jag även att den inkomst jag får från svampförsäljningen är skattepliktig. Frågan jag ofta ställer mig är dock hur inkomsten ska beskattas?

Denna artikel är menad att utreda och belysa huvuddragen i beskattningen mellan näringsverksamhet och hobby (tjänst). Vi kommer kort måla upp huvuddragen i respektive system och sedan klura ut hur hobbyverksamhet egentligen ska beskattas.

Näringsverksamhet

Inkomstslaget näringsverksamhet är det skattesystem som styr alla företag i Sverige. Beskattningen fungerar som ett regelverk av ekvationer för att få fram ett nettoresultat av den totala verksamheten som bedrivs. Att beräkna skatten enligt inkomstslaget näringsverksamhet är mycket avancerat av två skäl. För det första förutsätts viss kunskap i redovisning/bokföring. Detta syns genom bestämmelsen i 14 kap. 2§ 1st inkomstskattelagen som hänvisar till ”bokföringsmässiga grunder”. Det andra skälet är att skatterätten präglas av ett stort antal regler och principer för schabloniseringar av olika inkomster och kostnader som man måste hålla koll på. Nog om det svåra!

För att beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet så måste man uppfylla rekvisiten om (i) förvärvsverksamhet, (ii) yrkesmässighet och (iii) självständighet (13 kap. 1§ inkomstskattelagen). Det första rekvisitet om förvärvsverksamhet innebär att man måste bedriva verksamheten i förvärvssyfte. För att avgöra detta kollar man på vissa yttre omständigheter, i vilket utövarens faktiska syfte inte är det primära. Ett exempel på verksamhet som anses bedrivas i förvärvssyfte är bilverkstäder, tryckerier m.m. Det andra rekvisitet om yrkesmässighet brukar sägas innebär dels ett krav på tid och dels ett krav på att verksamheten ska rikta sig mot allmänheten. Rent privata försäljningar till familj och vänner brukar inte anses som näringsverksamhet. Vad gäller tid kan dock även mycket korta evenemang som enstaka konserter räknas som näringsverksamhet. Det tredje rekvisitet om självständighet uteslutet främst anställda (som beskattas i tjänst). Rekvisitet innebär att man måste vara självständig i sitt arbete för att beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Det viktiga är att man alltid analyserar varje yrkesutövares faktiska situation. Även en uppdragstagare kan beskattas i inkomstslaget tjänst om dennes avtal med uppdragsgivare skulle ge samma effekt som ett anställningsavtal.

I inkomstslaget tjänst beskattas man enligt bokföringsmässiga grunder i vilket inkomster, kortfattat, beskattas det år den är hänförlig till. Ett exempel är att man säljer en vara och fakturerar för denna 2020 så ska inkomsten tas upp detta år. Detta gäller även om inbetalningen sker först 2021. I inkomstslaget näringsverksamhet har man stora möjligheter att dra av kostnader.

Tjänst

Inkomstslaget tjänst är lite av skatterättens slasktratt, då inkomster som inte beskattas på annat håll beskattas som tjänst. Enda undantaget från inkomstslaget tjänst är om inkomsten är skattefri.

Inkomstslaget tjänst däremot beskattas på ett mycket enklare sätt, nämligen när lönen kan lyftas. Att den kan lyftas innebär att lönen även beskattas för de fall man kommer överens med sin arbetsgivare att man ska få lönen senare, för de fall man ändå har möjligheten att få betalt direkt. Vissa direktpensionsplaner har beskattats direkt genom detta resonemang. I inkomstslaget tjänst tillåts inte särskilt många kostnadsavdrag (se 10 och 12 kap. inkomstskattelagen).

Hobby?

Så vad är hobby? I svensk skatterätt verkar den klara huvudregeln vara att hobbyverksamheter ska beskattas som tjänst. Detta innebär att den inkomst man får från sin hobby läggs till inkomsten för tjänst. Detta innebär även att möjligheterna till att dra av förluster/kostnader är relativt begränsade. Ett exempel på ett fall där personen ansågs bedriva en hobby var RÅ 1965 Fi 785. I målet hade en fabriksarbetare skrivit en filosofisk bok tryckts i 1 000 exemplar. Endast 11 såldes dock. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att personen inte bedrev näringsverksamhet utan bokförsäljningen ansågs vara inkomst av en hobby.

Däremot tycks frågan om näringsverksamhet eller hobby vara annorlunda beroende på bransch. Ett exempel är att konstnärlig verksamhet tycks ställa lägre krav på de tre ovan nämnda rekvisiten för näringsverksamhet. I RÅ 1987 ref. 56 hade en konstnär bedrivit sin verksamhet i fem (5) år med en total bruttointäkt om 7 400 kr där kostnaderna hade varit 77 967 kr. Konstnären hade vidare gått utbildningar och seminarier i sitt ämne. Detta rättsfall kan ställas i kontrast till RÅ 1988 ref. 117 där en lantbrukare ägde en tävlingshäst. Tävlingshästen hade under ett flertal år genererat en ganska stor vinst. Lantbrukarens verksamhet ansågs vara en hobby (som på den tiden var skattefri, gällande tävlingshästar).

Av att utreda praxis synes det som att frågan om det är en hobby eller näringsverksamhet avgöra utifrån en helhetsbedömning. Denna ter sig som att om ens hobby är närliggande ens arbete (tjänst eller företag) kan det röra sig om hobby. Om hobbyn däremot är främmande för ens huvudsakliga syssla presumeras det vara just en hobby (tjänst). Frågan torde dock alltid i slutändan handla om man uppfyller rekvisiten för att hamna i näringsverksamhet eller inte. Eller kanske kapitalbeskattningen?

Slutsatsen för mig är att hobbyn om svampplockning borde anses vara en hobby i mitt fall. Hur beskattas du? Du kan alltid nå oss på numret 08-678 43 00!

Författad av jur. trainee Henrik Berg

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om skatt – näringsverksamhet eller hobby?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.