Steg för steg-guide: Så ansöker du om resning i en tredskodom

Att få en tredskodom mot sig kan kännas både frustrerande och orättvist. En resning kan vara din chans att få fallet omprövat om du missat att svara på stämningen. I den här guiden tar vi dig genom de steg du behöver följa för att ansöka om resning och ge din sida av målet.

Fortsätt läsa för att ta reda på hur du kan vända ett ogynnsamt domslut till din fördel.

Vad är resning i en tredskodom?

Resning i en tredskodom är ett extraordinärt rättsmedel som innebär att en part i tvistemål kan ansöka om att en tidigare dom ska tas upp på nytt. För att beviljas resning krävs det att det finns tillräckliga skäl som visar på att det har begåtts någon form av fel eller oriktighet i den tidigare domen.

Resning som extraordinärt rättsmedel

Att söka resning betraktas som en sista utväg för att ändra ett rättsligt beslut. Det är ett exceptionellt verktyg som finns till för att korrigera fel som kan ha skett under den juridiska processen.

Användningen av detta rättsmedel är strikt reglerad och tillgänglig endast under specifika omständigheter, såsom vid nya bevis som inte tidigare presenterats eller om det förekommit en domvilla.

För att få din sak återupptagen krävs det att tydliga och starka skäl presenteras. Domstolen prövar noggrant omständigheterna i varje ansökan, och bara de fall där det finns substans för en ändring kan leda till resning.

Det innebär att den som ansöker måste förbereda en grundlig och övertygande argumentation för att visa varför tidigare domslut bör omprövas.

Krav för att beviljas resning

För att beviljas resning i en tredskodom måste det finnas särskilda omständigheter som motiverar en omprövning av fallet. Rättegångsbalken fastställer tydliga krav för att beviljas resning och dessa krav innefattar bland annat att det har framkommit nya omständigheter eller bevis som inte tidigare var kända.

Dessutom kan resning beviljas om det framgår att det föreligger domvilla eller att avgörande omständigheter inte har kommit fram i det första målet.

Vidare är det viktigt att poängtera att resning normalt sett inte beviljas om parterna själva bär ansvaret för de omständigheter som ligger till grund för ansökan. För att ansökan om resning ska vara framgångsrik, krävs det starka bevis och välmotiverade skäl som kan övertyga beslutsfattarna om behovet av en ny prövning i rättsprocessen.

Steg för steg-guide: Så ansöker du om resning i en tredskodom

För att ansöka om resning i en tredskodom måste du först identifiera omständigheter som kan utgöra grund för resning. Sedan måste du följa specifika riktlinjer för att ansöka om resning och klaga över domvilla.

Ansökan om resning/klagan över domvilla

Du ansöker om resning genom att lämna in en skriftlig begäran till den domstol som fattade det aktuella beslutet. Du behöver tydligt ange skälen för varför du anser att resning bör beviljas och styrka dessa med relevant bevisning och argumentation.

 1. Förbered en noggrant utformad och motiverad ansökan som innehåller samtliga relevanta fakta och omständigheter kring fallet.
 2. Samla bevisning som kan styrka ditt påstående om domvilla eller andra grunder för resning.
 3. Se till att din ansökan är välorganiserad och tydlig, med hänvisningar till relevanta lagrum och eventuell rättspraxis.
 4. Ansök i god tid innan tidsfristen för resningsansökan löper ut för att säkerställa att din ansökan blir prövad av domstolen.
 5. Var beredd på att eventuellt behöva komplettera din ansökan med ytterligare information eller dokumentation vid domstolens begäran.

Krav vid tredskodom vid muntlig förberedelse

Vid tredskodom vid muntlig förberedelse måste du se till att:

 1. Alla bevis och argument som stöder din ståndpunkt presenteras tydligt.
 2. Du har dokumentation och vittnesmål som kan styrka dina påståenden inför rätten.
 3. Din representation är korrekt och följer de juridiska kraven för tredskodom vid muntlig förberedelse.
 4. Du följer alla tidsfrister och procedurer som gäller för ansökan om resning i en tredskodom.

Hur man ansöker om resning i en tredskodom

För att ansöka om resning i en tredskodom måste du följa noga specificerade steg.

 1. Skapa ansökan om resning eller klagan över domvilla skriftligen och se till att den inlämnas till rätt instans inom den angivna tidsfristen.
 2. Kontrollera noggrant kraven vid tredskodom vid muntlig förberedelse och säkerställ att din ansökan uppfyller dem för att undvika avslag.
 3. Ansök om resning genom att skicka in din ansökan till ordföranden i den domstol som avkunnat tredskodomen.
 4. Var uppmärksam på viktiga punkter när du skriver din ansökan, inklusive samtliga relevanta fakta och bevis som kan stödja ditt case.

Viktiga punkter att tänka på vid ansökan om resning.

När du ansöker om resning i en tredskodom är det viktigt att ha dessa punkter i åtanke:

 1. Tydligt identifiera och bevisa eventuella fel eller brister i den ursprungliga domen som kan innebära orättvisa.
 2. Säkerställ att alla relevanta fakta och bevis presenteras på ett övertygande sätt för att underbygga din ansökan.
 3. Se till att ansökan uppfyller alla lagliga krav och formella procedurer för att undvika avslag.
 4. Vid behov, sök professionell juridisk rådgivning eller representation för ökad säkerhet och effektivitet i processen.
 5. Tidsbegränsningar är viktiga – se till att du lämnar in din ansökan inom den angivna tidsramen för resningsansökningar.

Vanliga Frågor

1. Vad är en tredskodom och när kan man överklaga den?

En tredskodom är ett beslut av en domstol när någon inte dyker upp i rätten. Man kan överklaga till hovrätten om man vill ha resning och få sitt mål prövat igen.

2. Hur ansöker jag om resning för en tredskodom?

För att ansöka om resning kontaktar du en advokat som hjälper dig att skriva en begäran till domstolen, antingen hovrätten eller förvaltningsrätten, beroende på ditt mål.

3. Vilket lagrum gäller för resning i brottmål och tvistemål?

Resning i brottmål och tvistemål har olika lagrum. Sök juridisk rådgivning för att förstå vilka lagar som gäller för just din situation.

4. Vad betyder lagakraftvunnen när det gäller tredskodomar?

Lagakraftvunnen betyder att domen har blivit slutgiltig och inte kan överklagas på vanligt sätt. Resning är ett sätt att återuppta en sådan dom.

5. Kan jag få juridisk hjälp med att ansöka om resning?

Ja, du kan alltid be om hjälp från en advokat eller ett lagråd som kan ge dig råd och stötta dig genom processen att ansöka om resning.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om steg för steg-guide: så ansöker du om resning i en tredskodom

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.