Överklaga, bestrida eller upphäva förlikningsavtal – En guide för hur man gör det.

Är du osäker på hur du ska överklaga, bestrida eller upphäva ett förlikningsavtal? Du är inte ensam. Många människor står inför denna utmaning utan en klar förståelse för hur processen fungerar.

I denna guide kommer vi att bryta ner processen steg för steg, och ge dig de verktyg du behöver för att navigera i juridikens värld med självförtroende. Så låt oss dyka rakt in i dessa viktiga detaljer.

Sammanfattning

 • För att överklaga, bestrida eller upphäva ett förlikningsavtal behöver man lämna skriftliga synpunkter och påvisa att beslutet har påverkat en negativt.
 • Alla parter som är direkt berörda av ett beslut har rätt att överklaga det.
 • Partssuccession kan påverka huruvida en överklagan fortsätter eller inte, och det är bäst att få rätt vägledning från en jurist.
 • Formella fel och överskridande av befogenheter är grundläggande skäl för att överklaga eller bestrida ett beslut eller avtal.
 • Man kan bestrida ett förlikningsavtal om det finns felaktigheter i fakturan eller om avtalet är oskäligt på något sätt.
 • Efter bestridande kan en tvistig fordran uppstå och fel i fakturan behöver rättas till.

Vem har rätt att överklaga?

Alla parter som är direkt berörda av ett beslut har rätt att överklaga det.

Överklagandekretsen

Överklagandekretsen är en viktig del i processen att överklaga. Det är gruppen av personer som har rätt att överklaga. Myndigheter måste upplysa om man kan överklaga när de ger ut ett beslut.

Om du vill överklaga, kan du göra det själv eller få hjälp av någon annan. Den som vill överklaga ett beslut från till exempel kommunen, regionen eller Försäkringskassan hör till överklagandekretsen.

Man behöver också tänka på tiden för överklagan. Ett tips är att man ska överklaga en offentlig upphandling inom tio dagar från beslutet.

Partssuccession

– Partssuccession innebär att om en av parterna i en tvist avlider eller blir insolvent (konkurs), kan deras rättigheter och skyldigheter överföras till någon annan.

– Om en part avlider, kan deras arvingar eller testamentsexekutor ta över tvisten och fortsätta att överklaga eller bestrida beslutet.

– Om en part blir insolvent, kan konkursförvaltaren ta över tvisten och agera på vegna av den insolventa parten.

Förutsättningar för att överklaga

För att kunna överklaga krävs att man lämnar skriftliga synpunkter och att beslutet har påverkat en negativt.

Skriftliga synpunkter

För att överklaga eller bestrida ett beslut måste du lämna skriftliga synpunkter. Det innebär att du måste skriva ner dina argument och skicka dem till rätt myndighet. Det är viktigt att vara tydlig och konkret i dina synpunkter och förklara varför du inte håller med om beslutet.

Om du har bevis eller dokumentation som stödjer dina argument kan det vara bra att bifoga dem. Kom ihåg att vara så specifik som möjligt och undvik onödig juridisk jargong.

Negativt påverkat beslut

Ibland kan ett beslut påverka en person eller ett företag negativt. Det kan vara ett beslut från en myndighet eller en organisation som man inte håller med om. Om man vill överklaga beslutet behöver man ha skriftliga synpunkter på varför man anser att beslutet är felaktigt eller orättvist.

Det kan handla om att beslutet strider mot lagar eller regler, att det är oskäligt eller att det har tagits på felaktiga grunder. Genom att lägga fram sina argument kan man försöka få beslutet ändrat.

Begära laglighetsprövning

För att begära laglighetsprövning måste man påvisa formella fel eller överskridande av befogenheter.

Formella fel

Formella fel är ett viktigt skäl för att överklaga eller bestrida ett beslut eller avtal. Det innebär att det har funnits brister i den juridiska processen eller att rättigheter och regler inte har följts korrekt.

Till exempel kan ett formellt fel uppstå om rätt dokumentation inte har lämnats in, om en behörig person inte har fattat beslutet eller om beslutet inte har meddelats på rätt sätt.

Genom att påpeka sådana formella fel kan man få beslutet upphävt eller förklarat ogiltigt. Det är viktigt att vara medveten om möjligheten att överklaga eller bestrida på grund av formella fel när man hamnar i en juridisk situation.

Överskridande av befogenheter

Ibland kan myndigheter eller andra organisationer gå utöver sina befogenheter när de fattar beslut. Det kallas för överskridande av befogenheter. Om du misstänker att en myndighet har gjort detta, kan du överklaga beslutet.

Det kan vara till exempel om en myndighet tar ett beslut som är olagligt eller om de har agerat utan att ha rätt att göra det. Du har rätt att ifrågasätta och begära en laglighetsprövning av beslutet.

Det är viktigt att vara medveten om dina rättigheter och att agera snabbt om du misstänker överskridande av befogenheter.

Bestrida eller upphäva förlikningsavtal

Man kan bestrida eller upphäva ett förlikningsavtal av olika anledningar, såsom om det finns skäl att ifrågasätta avtalets giltighet eller om det har förekommit felaktigheter vid förhandlingarna.

Skäl för bestridande

Det finns flera skäl för att bestrida ett avtal. Ett vanligt skäl är om det finns fel i fakturan. Konsumenter har rätt att bestrida en faktura om de anser att den är felaktig.

Det kan vara att beloppet är fel, eller att det har tillkommit extra avgifter som inte borde finnas. Om du som kund bestrider en faktura kan företaget ta hjälp av en jurist för att hantera situationen.

En annan anledning att bestrida ett avtal är om det är oskäligt på något sätt, till exempel om det ger ena parten orimliga fördelar eller nackdelar. Det är viktigt att noga granska avtalet innan man skriver under det, och om det finns några tvivel eller frågetecken bör man ta hjälp av en juridisk expert för att ge råd och stöd.

Invändning om skiljeavtal

Om du inte är nöjd med ett skiljeavtal kan du göra en invändning. En invändning innebär att du ifrågasätter avtalets giltighet. För att kunna göra en invändning måste det finnas en grund för att ogiltigförklara avtalet, till exempel om det har förekommit oegentligheter eller om det finns felaktiga uppgifter i avtalet.

Det är viktigt att du har bevis och starka argument för att stödja din invändning. Ett skiljeavtal kan vara bindande och svårt att ändra på, så det är viktigt att noggrant överväga alla konsekvenser innan du gör en invändning.

Vad händer efter bestridande?

Efter bestridandet av ett förlikningsavtal, kan en tvistig fordran uppstå. Det kan även finnas fel i fakturan som behöver rättas till.

Tvistig fordran

En tvistig fordran är en situation där det finns en oenighet mellan två parter om en betalning. Det kan vara när en faktura inte stämmer eller när en part anser att den inte är skyldig att betala.

Om en kund bestrider en faktura kan företaget använda sig av en jurist för att hantera situationen. Det är viktigt att komma ihåg att det är möjligt att lösa tvistiga fordringar på olika sätt, till exempel genom att förhandla eller genom att gå till domstol.

Parterna har ansvar för att vara tydliga och sätta höga krav på sig själva under förlikningsförhandlingar.

Fel i fakturan

Om du har mottagit en faktura och tror att det finns fel i den, så har du rätt att bestrida den. Det kan finnas olika skäl till varför du kan anse att fakturan är felaktig. Till exempel kan det vara en felaktig summa eller att du inte har fått de tjänster eller varor som fakturan avser.

Som konsument har du rätt att bestrida fakturan om du tror att den är felaktig. Du kan kontakta företaget och förklara dina synpunkter. Om ni inte kommer överens kan det vara bra att söka juridisk hjälp för att hantera situationen på bästa sätt.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om överklaga, bestrida eller upphäva förlikningsavtal – en guide för hur man gör det.

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.