Allt du behöver veta om överbesiktningsnämndens roll vid entreprenader

Överbesiktningsnämnden spelar en avgörande roll i byggprojekt och entreprenader. Den är instansen som avgör tvister mellan entreprenören och beställaren angående byggbesiktningens utfall.

När en vanlig besiktningsman inte kan fastställa ett resultat eller när parterna inte är överens, träder en överbesiktningsnämnd in. Denna nämnd består av experter som har till uppgift att objektivt bedöma arbetets kvalitet och se till att byggnormerna följs.

Överbesiktningsnämndens beslut kan leda till antingen godkännande av slutbesiktningen eller krav på ytterligare arbete.

Arbetet som överbesiktningsnämnden utför baseras på entreprenadsavtalet och den dokumentation som finns tillgänglig. De måste noga granska besiktningsutlåtandet och eventuella felbesiktningar för att ge ett rättvist omdöme.

Om parterna fortfarande inte är nöjda med nämndens avgörande finns möjligheten att ta ärendet vidare till domstol eller genomföra skiljeförfarande. Överbesiktningsnämndens roll är alltså kritisk för att upprätthålla standarder och lösa konflikter i byggbranschen på ett effektivt sätt.

Vad är en överbesiktning och hur går den till?

En överbesiktning är en process där en gemensamt utsett besiktningsman eller en överbesiktningsnämnd granskar och bedömer entreprenadarbetet. Syftet med en överbesiktning är att säkerställa att arbetet har utförts enligt kontraktet och att eventuella fel kan rättas till innan slutbesiktningen.

Möjligheten till överprövning i domstol eller skiljeförfarande finns om det uppstår tvister.

Gemensamt utsett besiktningsman eller överbesiktningsnämnd

Parterna i en byggentreprenad kommer ibland inte överens om resultatet av en besiktning. Då kan de välja att tillsammans utse en oberoende besiktningsman eller vända sig till en överbesiktningsnämnd.

Syftet är att få en neutral bedömning av eventuella fel eller brister i entreprenaden. Den gemensamma besiktningsmannen granskar bygget och gör en professionell bedömning som båda parter har kommit överens om att följa.

Om parterna inte kan enas om en gemensam besiktningsman, kan nästa steg vara att gå vidare till en överbesiktningsnämnd. Överbesiktningsnämnden fungerar som en slags domstol för byggbranschen och består av experter inom området.

De granskar situationen, lyssnar på båda sidor och fattar slutligen ett beslut som kan ligga till grund för eventuell domstolsprövning eller skiljeförfarande. Detta skapar en ytterligare trygghet för alla inblandade parter att tvisten blir rättvist avgjord.

Syftet med en överbesiktning

Syftet med en överbesiktning är att säkerställa att entreprenaden uppfyller de överenskomna kraven. Det är en viktig del av byggprocessen för att skydda både beställaren och entreprenören.

Genom en noggrann överbesiktning kan eventuella fel och brister upptäckas och åtgärdas innan arbetet avslutas. Det ger trygghet för parterna och minskar risken för tvister i framtiden.

I en överbesiktning bekräftas att arbetet är korrekt utfört enligt avtalet, vilket hjälper till att säkerställa kvaliteten på entreprenaden. Det ger även möjlighet att identifiera eventuella fel eller brister som behöver åtgärdas innan entreprenaden godkänns.

Möjlighet till överprövning i domstol eller skiljeförfarande

Om en part inte är nöjd med resultatet av överbesiktningen finns möjligheten att överklaga beslutet i domstol eller genom skiljeförfarande. Detta ger entreprenören och byggföretaget en viktig rättighet att få sitt ärende omprövat och eventuellt få till stånd en annan bedömning av situationen.

Det ger en extra trygghet och säkerhet för alla parter involverade i överbesiktningen av entreprenader, eftersom det finns en utväg om det uppstår oenighet kring beslutet.

Bevisbörda och möjliga utfall vid överbesiktning

Entreprenören har rätt att påkalla överbesiktning och har bevisbördan för fel vid överbesiktning. Vid överbesiktning kan utfallet vara godkänd eller ej godkänd slutbesiktning, fortsatt slutbesiktning eller kompletterande slutbesiktning.

Entreprenörens rätt till påkallande av överbesiktning

Entreprenören har rätt att begära en överbesiktning om denne är missnöjd med slutresultatet av entreprenaden. Besiktningsmannen eller överbesiktningsnämnden kan kallas in för att granska det slutliga arbetet och bedöma om det uppfyller de överenskomna kraven.

Bevisbördan för att visa brister eller fel i det utförda arbetet ligger på entreprenören, vilket innebär att denne måste tydligt visa varför överbesiktning är nödvändig och vilka brister som har identifierats.

Denna rättighet ger entreprenören möjlighet att säkerställa att arbetet uppfyller de avtalade standarderna och kraven. Genom att begära överbesiktning kan entreprenören aktivt försäkra sig om att eventuella brister eller felaktigheter åtgärdas innan entreprenadprojektet slutförs.

Bevisbördan för fel vid överbesiktning

Vid en överbesiktning har entreprenören bevisbördan för att visa fel vid det slutgiltiga utförandet av arbetet. Det innebär att entreprenören måste kunna påvisa att det föreligger brister eller fel som behöver åtgärdas.

Bevisningen kan bestå av dokumentation, fotografier eller andra typer av bevis som styrker eventuella fel eller brister. Om entreprenören inte kan bevisa att det finns felaktigheter vid överbesiktningen kan resultatet bli att arbetet godkänns och avslutas som planerat.

Möjliga utfall: godkänd eller ej godkänd slutbesiktning, fortsatt slutbesiktning, kompletterande slutbesiktning.

Vid överbesiktningen av entreprenader kan det finnas olika utfall baserat på den slutliga besiktningsprocessen. Här är de möjliga utfallen vid överbesiktning av entreprenader:

  1. Godkänd slutbesiktning – om de granskade arbetsmomenten och resultaten uppfyller kraven enligt avtalet.
  2. Ej godkänd slutbesiktning – om det finns brister eller fel som inte uppfyller avtalade standarder eller kvaliteter.
  3. Fortsatt slutbesiktning – om ytterligare tid behövs för att slutföra besiktningsprocessen och fastställa ett definitivt utfall.
  4. Kompletterande slutbesiktning – om det krävs ytterligare inspektion och utvärdering för att fastställa beslutet.

Vanliga Frågor

1. Vad är en entreprenadsbesiktning?

En entreprenadsbesiktning är en granskning som görs för att kontrollera att arbetet i en entreprenad utförts korrekt och följer de avtalade planerna och specifikationerna.

2. Vad gör en överbesiktningsnämnd vid entreprenader?

Överbesiktningsnämnden har till uppgift att avgöra eventuella tvister som uppstått under eller efter en entreprenadsbesiktning, genom att göra en oberoende bedömning.

3. När behövs en entreprenörsbesiktning?

En entreprenörsbesiktning behövs när det finns ett behov av att kvalitetssäkra och dokumentera utfört arbete i samband med byggprojekt och andra entreprenader.

4. Kan vem som helst anlita en överbesiktningsnämnd?

Nej, det är oftast när parter i ett byggprojekt inte kan komma överens om resultatet av en entreprenadsbesiktning som de kan vända sig till en överbesiktningsnämnd för att få en slutgiltig bedömning.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om allt du behöver veta om överbesiktningsnämndens roll vid entreprenader

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.