Hur bevisar man ett muntligt avtal köp?

I Sverige har muntliga avtal samma juridiska styrka som skriftliga kontrakt. Detta innebär att när två parter kommer överens om ett köp muntligt, så är de förpliktade att följa avtalet precis som om det vore nedskrivet på papper.

Säljare och köpare måste hålla vad de lovat, oavsett om det finns något skriftligt bekräftande eller inte.

Det kan dock vara svårare att bevisa innehållet i ett muntligt avtal jämfört med ett skriftligt kontrakt. Därför är det viktigt att samla bevis som stödjer att en muntlig överenskommelse har ägt rum.

Det kan inkludera vittnesmål, inspelningar av telefonsamtal eller e-postkorrespondens där avtalets villkor diskuteras. Beviskravet är avgörande om avtalet skulle ifrågasättas och leda till en tvist.

När är ett muntligt avtal giltigt?

Ett muntligt avtal är giltigt när det uppfyller vissa kriterier enligt svensk lag. Det finns dock undantag då ett skriftligt avtal kan krävas, beroende på vilken typ av avtal det gäller.

Undantag då skriftligt avtal krävs

Skriftliga avtal är ibland nödvändiga för att ett köp ska vara juridiskt bindande. Vissa situationer kräver att avtalet dokumenteras skriftligen för att skydda parternas rättigheter.

 • Fastighetsköp måste alltid ske genom skriftliga kontrakt. Lagen ställer krav på skriftlighet för överföring av fast egendom.
 • För leasing eller hyra av bostad längre än tre år krävs också ett skriftligt avtal. Det säkerställer tydliga villkor under hela hyresperioden.
 • När man köper saker på kredit, såsom med delbetalningar, måste detaljerna finnas med i ett skriftligt avtal. Detta ger en överskådlig betalningsplan och minskar risken för missförstånd.
 • Anställningsavtal som gäller för längre tid än sex månader bör formaliseras i skrift. Den anställdes arbetsvillkor och rättigheter blir då klart angivna och skyddade.
 • Avtal som innefattar en handräckning behöver bekräftas skriftligt. Det garanterar att både den som erbjuder tjänsten och mottagaren har samma uppfattning om uppdraget.
 • Telefonförsäljning kan ångras inom viss tid, men villkoren bör klargöras i ett skriftligt avtal. Detta förebygger eventuella senare tvister om vad som sagts eller lovats under samtalet.

Vem bevisar avtalet vid en eventuell tvist?

Parterna i avtalet är ansvariga för att bevisa dess existens vid en eventuell tvist. Bevis kan innefatta skriftliga dokument, meddelanden, mejl och telefonsamtal som på något sätt styrker avtalets innehåll och villkor.

Dessutom kan vittnen som var närvarande vid avtalets ingående ge stöd i en tvist. Därför är det viktigt att spara all korrespondens och dokumentation relaterad till avtalet, samt att notera namn på eventuella vittnen för framtida behov.

Ifall rättslig bevisning krävs, kan det vara värdefullt att använda inspelningar eller andra former av dokumentation för att stödja bevisningen av avtalet. Detta kan vara särskilt viktigt om en tvist når domstol, då en mer formell bevisning ofta krävs.

Tips för att bevisa ett muntligt avtal

– Spara bevis, såsom meddelanden, mejl eller telefonsamtal.

– Vittnen kan ge stöd i fall av en tvist.

– Använd bevisning i form av dokument eller inspelningar vid behov.

Spara bevis, såsom meddelanden, mejl eller telefonsamtal

För att bevisa ett muntligt avtal köp kan du använda olika typer av bevis, såsom meddelanden, mejl eller telefonsamtal. Att spara sådana bevis kan vara av stor betydelse vid eventuella tvister. Här är några viktiga tips för att säkra och använda dessa bevis effektivt:

 1. Håll dina meddelanden och mejl sparade i din inkorg eller i en specifik mapp på din dator eller telefon.
 2. Om det är möjligt, spela in viktiga telefonsamtal som rör det muntliga avtalet för framtida bruk.
 3. Skriv ner anteckningar från telefonsamtal eller muntliga överenskommelser och spara dem på ett säkert ställe.
 4. Förvara kopior av alla skriftliga kommunikation relaterad till avtalet på en lättillgänglig plats.
 5. Organisera och dokumentera all kommunikation noggrant för enkel åtkomst om det uppstår en tvist.

Vittnen kan ge stöd i fall av en tvist

Om du har vittnen som kan intyga att ett muntligt avtal verkligen ingicks, kan det vara till stor fördel om en tvist uppstår. Vittnena kan bidra till att styrka att avtalet faktiskt existerar och vad som överenskommits.

Deras vittnesmål kan vara avgörande i att bevisa avtalets giltighet inför domstol eller andra instanser. Att säkerställa närvaro av opartiska och pålitliga vittnen kan vara en viktig del av att stärka din position vid eventuella rättsliga tvister gällande muntliga avtal.

Genom att ha vittnen som kan intyga avtalets existens och innehåll, kan du öka chanserna för att bevisa avtalet vid en tvist. En sådan bevisning kan vara avgörande för att styrka din ståndpunkt och säkra en positiv utgång i en rättslig process.

Använd bevisning i form av dokument eller inspelningar vid behov

För att bevisa ett muntligt avtal vid behov, kan du använda olika former av bevisning. Det är viktigt att samla in och spara relevant dokumentation för att stödja ditt fall om en tvist skulle uppstå. Här är några sätt att säkerställa bevisning vid behov:

 1. Dokumentation: Bevara eventuella skriftliga kommunikationer, såsom mejl, brev eller noteringar som rör det muntliga avtalet. Dessa kan fungera som viktiga bevis om giltigheten eller innehållet i avtalet ifrågasätts.
 2. Inspelningar: Om möjligt spela in samtal där det muntliga avtalet diskuterades och bevara inspelningarna som potentiell bevisning. Detta kan vara till hjälp om det uppstår tvivel kring vad som faktiskt överenskommits mellan parterna.

Vanliga Frågor

1. Vad är ett bindande muntligt avtal köp?

Ett bindande muntligt avtal köp är ett avtal där köparen och säljaren är överens om villkoren för köpet, även om det inte finns skriftligt.

2. Kan man ångra ett muntligt avtal?

Ja, i vissa fall kan man ångra ett muntligt avtal men det kan vara svårt att bevisa villkoren utan skriftlig bekräftelse.

3. Hur gör man en reklamation på ett muntligt avtal?

För att reklamera på ett muntligt avtal bör du först kontakta den andra parten och förklara problemet. Om det inte löser sig kan du behöva juridisk hjälp.

4. Vad händer vid avtalsbrott på ett muntligt avtal?

Om en part inte håller vad som överenskommits i ett muntligt köpavtal kan det bli ett rättsfall där bevis och vittnesmål spelar stor roll för att avgöra om avtalet är giltigt eller ogiltigt.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om hur bevisar man ett muntligt avtal köp?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.