Köparens undersökningsplikt enligt köplagen: Vad gäller vid köp av lös egendom?

Att köpa saker kan ibland bli komplicerat om något går fel. I Sverige har köpare enligt köplagen en undersökningsplikt vid köp av lös egendom. Den här artikeln förklarar tydligt vad det innebär och hur det påverkar ditt köp.

Läs vidare för att bli klokare på dina rättigheter och skyldigheter!

Köparens undersökningsplikt enligt köplagen:

Köparens undersökningsplikt enligt köplagen innebär att köparen ansvarar för att undersöka den lös egendom hen avser att köpa. Enligt köplagen är det viktigt att köparen är noggrann med sin undersökning för att undvika senare tvister om eventuella fel eller brister.

Innebörd av undersökningsplikt vid köp av lös egendom

Köparens ansvar att inspektera varan innan köp kallas för undersökningsplikt. Det betyder att du som köpare ska göra en noggrann granskning av det du tänker köpa för att upptäcka eventuella fel.

Är det fråga om lös egendom, exempelvis möbler eller elektronik, innebär plikten att du behöver testa och undersöka varan omsorgsfullt. Upptäcker köparen inte ett fel som borde ha upptäckts vid en ordentlig undersökning kan rätten att reklamera varan senare försvagas.

När lös egendom byter ägare är det viktigt att inte bara förlita sig på säljarens upplysningsplikt. Det är köparens ansvar att ställa frågor och begära dokumentation som styrker varans skick.

Glöm inte att kontrollera funktioner, söka efter dolda defekter och, om möjligt, begära demonstration av varan. Det säkrar din position som köpare och minskar risken för problem efter affären är avslutad.

Vad gäller enligt köplagen?

Enligt köplagen är köparen skyldig att undersöka den lös egendom som hen avser att köpa. Denna skyldighet omfattar en noggrann undersökning för att upptäcka eventuella fel eller brister i egendomen innan köpet genomförs.

Säljaren har ansvar för att informera om eventuella fel eller brister, men det är ändå viktigt att köparen aktivt undersöker egendomen för att säkerställa dess skick och kvalitet innan avtal ingås.

Vid köp av lös egendom är det således av betydelse att köparen är medveten om undersökningsplikten enligt köplagen för att undvika eventuella tvister och problem i framtiden.

Skillnader mellan köplagen och konsumentköplagen

Efter att ha gått igenom vad som gäller enligt köplagen är det även viktigt att förstå de skillnader som finns mellan köplagen och konsumentköplagen när det kommer till undersökningsplikten.

Köplagen Konsumentköplagen
Tillämpas när både köpare och säljare är näringsidkare, eller när båda är privatpersoner. Gäller endast när säljaren är näringsidkare och köparen är konsument.
Undersökningsplikten är mer omfattande. Konsumentens undersökningsplikt är begränsad.
Köparen förväntas kontrollera varans skick i större utsträckning. Säljaren har en starkare upplysningsplikt om varans skick.
Fel som köparen borde ha upptäckt vid undersökningen kan inte reklameras. Konsumenten kan reklamera fel som borde ha upptäckts om säljaren underlåtit att upplysa.
Dolda fel kan ge köparen rätt till avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Konsumenten har rätt till avhjälpande, prisavdrag, hävning och skadestånd även för vissa dolda fel.
Köparen måste oftast reklamera inom skälig tid för att inte förlora rätten till påföljder. Konsumenten har två år på sig att reklamera, oavsett feltyp.

I tabellen sammanfattas de viktigaste skillnaderna mellan de två lagarna när det gäller undersökningsplikt. När du köper lös egendom är det således viktigt att känna till vilken lag som är tillämplig för att förstå dina rättigheter och skyldigheter som köpare.

Undersökningsplikt för både privatpersoner och företag

Vid köp av lös egendom är det viktigt att känna till undersökningsplikten enligt köplagen. Denna plikt gäller både för privatpersoner och företag och innebär att köparen aktivt bör undersöka egendomen innan köpet genomförs.

Det innebär att det är viktigt att noga granska objektet, ställa relevanta frågor och kontrollera dess skick innan köpet slutförs för att undvika eventuella tvister i framtiden.

Att tänka på vid köp av lös egendom:

Var noga med att undersöka egendomen noggrant innan köp och ta reda på eventuella fel eller brister för att undvika framtida problem. Läs mer om köparens undersökningsplikt enligt köplagen genom att klicka på länken nedan.

Uppmuntring att undersöka egendomen

Vid köp av lös egendom enligt köplagen finns det en uppmuntran för köparen att undersöka egendomen. Det är viktigt att vara medveten om följande råd:

 1. Köparen bör aktivt undersöka den lös egendom innan köpet för att kontrollera dess skick och eventuella brister.
 2. Det är klokt för köparen att begära och granska all tillgänglig information om den lös egendomen, inklusive garantier eller tidigare reparationer.
 3. Eventuella fel eller brister som upptäcks under undersökningen måste rapporteras till säljaren inom skälig tid.
 4. Genom noggranna undersökningar kan köparen undvika tvister och reklamationer i framtiden.

Upplysningsplikt för säljaren

När köparen har utfört sin undersökningsplikt övergår ansvaret till säljaren att lämna relevanta och korrekta uppgifter om egendomen. Säljaren måste informera om eventuella fel eller brister som denne känner till, även om köparen inte frågar specifikt.

Genom att noggrant redogöra för egendomens skick och eventuella fel, uppfyller säljaren sin upplysningsplikt enligt köplagen. Detta skapar en transparent och ömsesidigt fördelaktig köpprocess för både säljare och köpare, med minimerad risk för tvister och missförstånd.

Bostad, fastighet, villa, bostadsrätt, jurist, advokat, lösa egendom

Råd för köparen

När du köper lös egendom enligt köplagen, är det viktigt att vara medveten om dina rättigheter och skyldigheter som köpare. Här är några råd att följa:

 1. Inspektera noggrant egendomen innan du genomför köpet för att säkerställa dess skick och kvalitet.
 2. Fråga säljaren om eventuella brister eller felaktigheter i egendomen innan köpet görs.
 3. Försäkra dig om att säljaren ger korrekt information om egendomens skick och eventuella fel.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär köparens undersökningsplikt enligt köplagen?

Köparens undersökningsplikt enligt köplagen betyder att köparen måste kontrollera varan noggrant innan köp för att upptäcka eventuella fel.

2. Är undersökningsplikten densamma för all lös egendom?

Ja, enligt köplagens regler bör undersökningsplikten tillämpas på samma sätt för all lös egendom som köps.

3. Vad händer om jag inte följer min undersökningsplikt?

Om du inte följer din undersökningsplikt riskerar du att inte kunna göra gällande vissa anspråk mot säljaren för fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen.

4. Kan jag anlita någon för att utföra undersökningen?

Ja, du kan anlita en expert för att utföra undersökningen, men det är fortfarande ditt ansvar att se till att den blir genomförd enligt köplagens regler.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om köparens undersökningsplikt enligt köplagen: vad gäller vid köp av lös egendom?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.