Konflikt med anställda: Skäl att avskeda en anställd

Sitter du i en knepig situation där du har en konflikt med en anställd men inte vet om du bör avskeda dem eller hur du ska gå tillväga för att göra det?
I den här artikeln kommer du att få lära dig de olika skäl man avskedar en anställd. Samt hur du ska förbereda dig och gå till väga och vad det står i lagen angående avskedande av anställd.

Konflikt med anställda

Hur avskedar man en anställd?

Att avskeda en anställd kan vara tufft då man som människa ofta känner skuldkänslor över att “såra” andra. Men har inte den anställda presterat som den ska eller inte bidrar till arbetet är det tyvärr ett måste för att man som företag ska kunna arbeta framåt. Man kan inte ha icke engagerad personal på arbetet.

När det väl kommer till att avskeda en anställd är det bra att noggrant förbereda sig för hur man ska göra det och vad som ska sägas. Informationen till varför och vad som har gjorts fel eller liknande ska vara direkt levererad och inte utdragen. Som en chef bör man bygga upp moraliskt mod och ha ett bra och rakt argument till varför den anställda inte kan jobba kvar. Det ska vara en kort och rak förklaring inget mer.
Det här ger en form av övertygelse och är det som är bäst för att företaget ska fortsätta utvecklas i framtiden. Det är även viktigt att tänka på att man som chef inte ska försöka lägga till saker så som “det är kanske bra för dig” då det här inte är någon tröst för den anställda och bara kan göra honom/henne mer upprörd över situationen.
Det kan hända att den anställda blir väldigt upprörd och börjar slänga ord mot en, då är det viktigt att som chef inte reagera på samma sätt tillbaka, det kan endast ge ett dåligt rykte. Om den anställda börjar be om att få tillbaka sitt jobb eller liknande ska du inte heller ge vika eftersom att det är vad som är bäst för företaget.

Tips för hur man hanterar en uppsägning:

Det viktigaste att se till att göra beslutet i god tid innan själva uppsägningen ska hända. Det här är för att väl kunna förbereda sig med vad man ska säga och de olika reaktioner man kan få. Dra heller inte ut på beskedet, var istället rak på sak och tveka inte när du säger det. Börja då istället det personliga samtalet i tid då alla anställda normalt känner oro när de hör att de ska in hos sin chef för ett viktigt samtal. Linda heller inte in informationen utan säg det istället snabbt och gå rakt på sak. Försök heller inte komma med tröstande ord då det enkelt kan ses på fel sätt eller göra den avskedade mer upprörd. Se även till att ta hänsyn till de känslor som yttras under samtalet då det är normalt för den avskedade att uttrycka sig upprört eller liknande. Och se även till att hålla dig lugn och inte reagera på det som sägs. Försök hålla dig så professionell som möjligt. Hantera även känslorna så att de har lagt sig hos den avskedade innan ni avslutar samtalet då det är bäst att avsluta saker på bra termer med varandra. Avsluta även samtalet med en kort summering till vad som har hänt då det kan vara svårt för att ta til sig oväntad information för den avskedade.

Olika skäl till avsked eller uppsägning:

Det kan finnas många olika skäl till varför man måste avskeda en anställd. Här är några av de anledningarna. För att bli avskedad från sin arbetsposition är väldigt allvarligt och innebär att man måste gjort ett stort misstag.

Personliga skäl:

Ibland kan det hända att medarbetaren har misskött sig på jobbet, exempelvis att personen har varit för frånvarande frå jobbet utan tillåtelse. Eller så kan personen ha haft en svår samarbetsförmåga och kanske till och med varit illojal mot företaget.
Det finns några skyldigheter arbetsgivaren måste göra ifall de ska avskeda personal för personliga skäl. De skyldigheter är bland annat invänta eventuell överläggning innan anställningen kan avslutas. Och om den anställda är medlem i ett fackförbund ska man ta hänsyn till medarbetaren och dess fackförbunds rätt till överläggning med arbetsgivaren ifall de begär en vecka från underrättelsen och varslet. Samt ska man varsla det aktuella fackförbundet med två veckor.

Att bli avskedad från ett företag är en allvarlig handling för både medarbetare och anställd då det kan ha konsekvenser. Att bli avskedad innebär att man måste gjort något allvarligt fel som exempelvis stulit sin arbetsgivares bil eller liknande. Man måste alltså ha lagt undan sina plikter till arbetsgivaren rejält och exempelvis varit illojal mot företaget eller andra illegala beteenden. Att bli avskedad innebär även att det sker med omedelbar verkan utan någon uppsägningstid då det är så pass allvarligt.

Arbetsbrist:

I vissa fall kan det hända att man måste avskeda en anställd på grund av arbetsbrist. Alltså kanske man behöver minska antalet anställda på företaget. Vilket kan vara följden av omorganisation eller förändring inom verksamheten. Alltså handlar det då inte om något den anställda gjort personligen.
Om det är så att man måste avskeda någon på grund av arbetsbrist måste man tänka på att det bör göras i tur ordning, alltså sist in först ut principen. Som regel får arbetsgivaren med 10 anställda även ta bort två stycken som har mycket betydelse för företaget från turordningslistan. Vilket betyder att de kan stanna. Ibland kan det även bli så att arbetsgivaren har en skyldighet att omplacera de anställda som måste gå.

Vad har man för skyldigheter som arbetsgivare?

De plikter man har som arbetsgivare ifall man ska avskeda någon är att underrätta medarbetaren en vecka innan det händer. Man bör även varsla medarbetarens eventuella fackförbund en vecka förväg som minst. Sedan ska man avvakta med avskedandet ifall att medarbetaren eller fackförbundet begär en överläggning inom en vecka från underrättelse och varsel. Man borde också överlämna ett skriftligt besked om avskedandet till medarbetaren då överläggningen är avslutad. Och sist borde man se till att skriftligt redovisa skälen för avskedandet om medarbetaren eller hennes/hans fackförbund begär det.

Vad säger lagen angående avskedande?

Enligt lag 18 § angående avskedande av anställd står det att ett avskedande får ske om medarbetaren grovt har åsidosatt sina ålligande till arbetsgivaren. Den säger även att avskedandet ej får grundas enbart på omständigheter som skett två månader innan underrättelse lämnades. Men arbetsgivare får grunda avskedande på omständigheter som han/hon har vetat om i mer än två månader. Det är “om tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen eller avskedandet eller om det finns synnerliga skäl för att omständigheterna får åberopas. Lag (1993:1496).”

Det står även följande i lagen “ Avskedande skall vara skriftligt. I beskedet om avskedande skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att avskedandet är ogiltigt eller yrka skadestånd med anledning av avskedandet.
Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för avskedandet. Uppgiften skall vara skriftlig, om arbetstagaren begär det.
20 § Beskedet om avskedande skall lämnas till arbetstagaren personligen. Är det inte skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress.
Avskedande anses ske när arbetstagaren får del av avskedandet. Om arbetstagaren inte kan anträffas och ett besked om avskedande har sänts i brev enligt första stycket, anses avskedande ha skett tio dagar efter det att brevet lämnades till posten för befordran. Har arbetstagaren semester, anses avskedande ha skett tidigast dagen efter den då semestern upphörde.”

Sammanfattning:

Om du har kommit i konflikt med en anställd kan du göra valet att avskeda dem. Det här är såklart en allvarlig handling och den anställda måste ha brutit sina åligganden mot arbetsgivaren för att det ska gå igenom. När man väl avskedar en anställd ska man se till att vara rak på sak och inte linda in det eller försöka komma med tröstande ord. Det hjälper inget vidare även fast de går in i den avskedades huvud. Se även till att hålla ditt temperament om den avskedade blir upprörd under samtalet, vilket är vanligt i en sådan situation. Se till att vara bestämd i det du säger och tveka inte, bygg därför upp ett bra argument innan samtalet sker som du kan stå fast för.
Som arbetsgivare har man även vissa plikter till den man avskedar. Exempelvis att man måste underrätta medarbetaren en vecka innan det händer samt en del annat också, vad exakt står högre upp i texten. Enligt lag (1993:1496) bör avskedandet vara skriftligt och att det endast får ske om medarbetaren har begått grovt har åsidosatt sina åliggande till arbetsgivaren.
Slutligen kan vi säga att ett avsked är en svår situation för båda parter men måste genomföras om det handlar om företagets framtid. Det finns många steg att ta och regler att följa under den perioden.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om konflikt med anställda: skäl att avskeda en anställd

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.