Kan aktieägaravtalet påverka styrelsens förutsättningar?

Att förstå hur ett aktieägaravtal kan påverka styrelsens förutsättningar kan vara krångligt. Aktieägaravtalet är ett viktigt juridiskt dokument som styr en hel del inom företaget, inklusive styrelsens arbete.

I denna artikel kommer vi att dyka ner i hur avtalet kan påverka arbetsförhållanden, beslut och fördelningar inom företagets styrelse. Låt oss utforska detta tillsammans!

Sammanfattning

 • Aktieägaravtalet är ett hemligt avtal mellan ägarna i ett företag. Det styr många saker, som vem som kan köpa aktier och till vilket pris.
 • Detta avtal skyddar ägare och styr hur styrelsen kan jobba. Det är en viktig del av varje företags framgång.
 • Ett aktieägaravtal säger mycket om styrelsen och VD. Det kan bestämma hur många som sitter i styrelsen och vilka som kan bli VD.
 • Avtalet styr också hur vinstfördelning och bolagsvärdering sker. Den berättar hur mycket vinst varje ägare får och hur mycket företaget är värt.

Vad är ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal är ett juridiskt dokument mellan ägarna i ett aktiebolag där de kommer överens om villkor och regler för bolaget som inte omfattas av bolagsordningen.

Skillnader mellan aktieägaravtal och bolagsordning

Ett aktieägaravtal och en bolagsordning är båda viktiga. Men de är olika. En bolagsordning har regler som alla måste följa. Alla kan se den. Ett aktieägaravtal är hemligt. Bara ägarna ser det.

Det kan ha regler om saker som bolagsordningen inte har. Till exempel, vem kan köpa aktier och till vilket pris. Det kan också säga vad som händer om en ägare vill sälja sina aktier.

Så ett aktieägaravtal kan ge mer styrning än en bolagsordning.

Vilka frågor kan regleras i ett aktieägaravtal?

Aktieägaravtalet är ett viktigt dokument. Det kan sätta regler för olika områden i bolaget. Här är några exempel:

 • Hur ska vinsten delas mellan ägarna?
 • Vad händer om en ägare vill sälja sina aktier?
 • Kan en ägare starta ett konkurrerande företag?
 • Hur väljs styrelsen och VD?
 • Vad ska göras om det blir bråk mellan ägarna?
 • Vilka mål och vision har bolaget?

Vilka parter påverkas av aktieägaravtalet?

Aktieägaravtalet berör flera parter. Den första gruppen är företagets ägare. Varje ägare behöver förstå avtalet helt. Styrelsen är den andra gruppen som påverkas. De behöver veta vad avtalet säger om deras roll och ansvar.

Den tredje gruppen kan vara anställda som är aktieägare. De måste också förstå vad avtalet betyder för dem. Alla dessa parter spelar viktiga roller i företaget. Så varje ändring i avtalet kan få stor inverkan på dem.

Aktieägaravtalets rättsverkningar

Detta avsnitt granskar de rättsliga konsekvenserna av ett aktieägaravtal, inklusive fastställande av vinstfördelning och bolagsvärdering. Det diskuterar även hur avtalet kan innehålla bestämmelser om styrelsen och VD, samt regler för när en delägare vill avsluta eller sälja sina aktier.

Bestämmande av vinstfördelning och bolagsvärdering

Aktieägaravtalet styr hur vinstfördelning och bolagsvärdering sker. Detta avtal visar vilka regler som gäller för vinstdelning mellan ägarna. Den angiven procenten av vinsten som varje ägare får är skriftlig i avtalet.

Bolagsvärdering, å andra sidan, är viktigt när en ägare vill sälja sina aktier. Värderingen av bolaget bestämmer priset på aktierna. Avtalet kan säga hur bolaget ska värderas.

Dessa punkter i avtalet hjälper till att hålla saker rättvisa och tydliga för alla ägare.

Bestämmelser om styrelse och VD

Aktieägaravtalet kan säga mycket om styrelsen och VD. Det kan bestämma hur många som sitter i styrelsen. Det kan också säga vilka som kan bli VD. Men detta måste alltid följa lagen.

Lagen säger att styrelsen ska ta hand om företaget och ta viktiga beslut.

En regel i avtalet kan vara att någon ägare får välja en person i styrelsen. Då har den ägaren mer makt. Men alla ägare behöver vara överens om sådana regler. Om inte alla är överens, kan det bli problem senare.

Så det är bra att prata om dessa saker när avtalet skrivs.

Regelverk för när en delägare vill sluta eller sälja sina aktier

Aktieägaravtal kan ha regler om vad som ska hända när en delägare vill sluta. Det är viktigt att tänka på sådana saker i tid.

 • Avtalet kan säga att de andra ägarna har rätt att köpa ut den som vill sluta.
 • Det kan finnas regler om hur mycket pengar delägaren ska få.
 • Ibland måste delägaren erbjuda sina aktier till de andra ägarna först, innan hen säljer till någon annan.
 • Avtalet kan också bestämma att en delägare inte får starta ett liknande företag direkt efter hen slutat. Det kallas konkurrensklausul.
 • Om flera vill köpa aktierna, kan avtalet ha regler om vem som har första tjing.
 • En del aktieägaravtal har straff för den som bryter mot reglerna.

Varför ska man ha ett aktieägaravtal?

Aktieägaravtalet är centralt för att garantera ägarnas rättigheter, skapa tydlighet och framåtriktning i företaget samt för att säkerställa dess långsiktiga mål och vision.

Läs vidare för att få djupare insikt om varför detta avtal är så värdefullt.

Skydd för enskilda delägare

Ett aktieägaravtal ger skydd till enskilda delägare. Det säger vad som händer om en delägare vill sälja sina aktier. Avtalet kan också ge skydd om en delägare dör. Det hjälper till att lösa konflikter mellan ägare.

Det är bra att ha tydliga regler om vem som kan köpa aktier. Detta kan stoppa personer från att få för mycket makt i företaget.

Samarbete och tydlighet inom företaget

Ett aktieägaravtal hjälper till att skapa klarhet i företaget. Det anger regler och riktlinjer som alla ägare måste följa. Det kan hjälpa till att lösa konflikter och problem på ett effektivt sätt.

Detta gör att alla i företaget vet vad de ska göra och hur de ska göra det.

En annan nyckelroll för aktieägaravtalet är att stödja samarbetet inom företaget. Ett starkt samarbete mellan ägarna är avgörande för företagets framgång. Med tydliga mål och regler, kan alla arbeta tillsammans mot samma riktning.

I slutändan, förbättrar det företagets prestanda och tillväxt.

För att säkerställa bolagets mål och vision

Ett aktieägaravtal hjälper ett företag att hålla sin riktning klar. Det ger alla ägare en tydlig bild av vad företaget ska göra. Om vi ser på ett IT-företag, kan det t.ex.

ha som mål att bli ledande inom sin bransch. Då kan ägarna i sitt aktieägaravtal skriva ner detta mål. Med avtalet vet alla ägare vad de jobbar mot.

Men det handlar inte bara om mål. Aktieägaravtalet kan också hjälpa företaget att behålla sin vision. Visionen är den stora bilden, drömmen om vad företaget vill bli. Om företagets vision är att förbättra livet genom IT, så kan detta skrivas in i avtalet.

På detta sätt säkerställer avtalet att alla jobbar för samma sak.

Vad kostar ett aktieägaravtal?

Kostnaden för ett aktieägaravtal kan variera beroende på komplexiteten i bolagets struktur och de specifika kraven från aktieägarna. Det är möjligt att dra av kostnaden för att upprätta ett sådant avtal som en företagskostnad.

Trots kostnaden kan ett väl utarbetat aktieägaravtal vara det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet på lång sikt, eftersom det kan förhindra framtida konflikter och juridiska tvister.

Avtalet bör jämföras med kostnaden för ett kompanjonsavtal, vilket också kan vara ett alternativ beroende på bolagets specifika behov och situationer.

Avdragsgiltighet för aktieägaravtal

Du kan dra av kostnaden för ett aktieägaravtal i ditt företag. Om en jurist skriver avtalet, kan du dra av kostnaden för juridisk hjälp. Men det är viktigt att räkna med alla kostnader.

Till exempel, om du måste stämma en annan ägare, kommer du att behöva betala mer. Det kan vara dyrt och ta mycket tid. Därför är det bra att ha ett tydligt aktieägaravtal från början.

Det hjälper dig att lösa problem snabbt och billigt.

Aktieägaravtal kontra kompanjonsavtal

Aktieägaravtal och kompanjonsavtal har likheter men används i olika sammanhang och har olika funktioner. Följande tabell jämför de två avtalen:

 AktieägaravtalKompanjonsavtal
AnvändningAnvänds i aktiebolag mellan aktieägarnaAnvänds i handelsbolag eller kommanditbolag mellan delägarna
FunktionReglera rättigheter och skyldigheter mellan aktieägare, bestämma hur företaget ska styras och hur vinst ska fördelasReglera hur företaget ska drivas, vem som ska bidra med vad och hur vinst och förlust ska fördelas
RegleringÄr inte lagreglerade, kan anpassas efter företagets och aktieägarnas behovÄr delvis lagreglerade av lagen om handelsbolag och enkla bolag, men kan också skräddarsys efter företagets och delägarnas behov

Slutsats

Aktieägaravtalet har stor makt att forma företagets framtid. Det skyddar ägare och styr hur styrelsen kan jobba. Det är en viktig del av varje företags framgång.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om kan aktieägaravtalet påverka styrelsens förutsättningar?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.