Arv och testamente i Frankrike

Funderar du på att pensionera dig i Frankrike? En viktig aspekt att ha i åtanke är att flytten kan få stora juridiska konsekvenser för dina efterlevande den dag du går bort. För att vara säker på att allt blir som du önskar är det en god idé att skriva ett testamente.

Arv och testamente i Frankrike: 3 vanliga fallgropar

 1. Hela arvet kan omfattas av fransk arvslag
  Många inser inte att all deras egendom, även egendom som finns i Sverige, kan omfattas av fransk arvslag efter en flytt till Frankrike.
 2. Inte skriva testamente om svensk arvslag
  Om man vill vara säker på att svenska regler om arv tillämpas på ens kvarlåtenskap ska man skriva in ett villkor om det i sitt testamente.
 3. Den franska arvsskatten
  Frankrike har, till skillnad från Sverige, arvsskatt. De efterlevande kan därför bli av med delar av sitt arv.

Arv och testamente i FrankrikeGäller svensk eller fransk lag om arv?

Fransk lag gäller oftast
Förr gällde svensk lag om arv för det mesta även för utlandssvenskar som flyttat till ett annat land. Sedan 2015 gäller nya EU-regler som innebär att det istället oftast är arvslagen i det nya hemlandet som tillämpas.

”Hemvisten” avgör
Enligt EU:s arvsförordning är det alltså lagen i det land där den avlidne vid tidpunkten för sin bortgång hade ”hemvist” som tillämpas på arvet. För att avgöra var någon har hemvist görs en helhetsbedömning av bland annat hur länge personen bott på en viss plats, hur långa perioder åt gången han eller hon är där, var personen har sitt sociala liv och var hans eller hennes ekonomiska intressen finns. Det är stor risk att svenskar bor året runt eller större delen av året i Frankrike och har gjort det under några år anses ha hemvist i Frankrike

Fransk lag kan gälla även för egendom som finns i Sverige
Har man hemvist i Frankrike gäller alltså fransk arvslag. Det är viktigt att tänka på att fransk arvslag då gäller för hela arvet, alltså även egendom som finns i Sverige.

Testamentera om svensk lag

I samband med ett arvskifte är det mycket att ordna med samtidigt som arvingarna förstås sörjer den avlidne. För att det ska gå så smidigt som möjligt kan det vara skönt att använda sig av svensk lag istället för fransk. Vetskapen om att en lag som man känner till kommer att tillämpas kan också vara en trygghet för den som planerar för sin bortgång. Det finns därför en möjlighet att skriva in i testamentet att svensk lag ska gälla. Det är bara svenska medborgare som kan använda sig av den möjligheten.

Fransk arvsskatt

Frankrike har arvsskatt. Det har stor betydelse för svenskar i Frankrike eftersom Sverige avskaffade arvsskatten 2004.

Det går tyvärr inte att välja att inte omfattas av den franska arvsskatten – även om det skulle skrivas in i testamentet skulle en sådan klausul inte få någon effekt. Istället är det så att alla som är bosatta i Frankrike omfattas av arvsskatten. Det avgörande är om den avlidne bor i Frankrike, det spelar ingen roll om arvingarna gör det. Personer som har sitt huvudsakliga boende i Frankrike eller spenderar minst halva året (det vill säga sammanlagt 183 dagar per år) i Frankrike brukar räknas som bosatta.

För personer som är bosatta i Frankrike gäller arvsskatten för all egendom, alltså även egendom som finns i Sverige. För personer som till exempel bara har sommarhus i Frankrike och inte räknas som bosatta gäller arvsskatten bara för fastigheten i Frankrike.

Hur mycket måste arvingarna då betala i arvsskatt? Makar är undantagna från arvsskatten och betalar alltså ingenting. (Vuxna) barn slipper betala arvsskatt för arv upp till 100 000 € per barn. På den del av arvet som eventuellt överstiger 100 000 € tillämpas en progressiv arvsskatt på mellan 5 – 45 %. För mer avlägsna arvingar som syskon, syskonbarn eller icke-familjemedlemmar är det skattefria beloppet mindre och den progressiva skatten högre.

Vad händer om det blir en tvist?

Det finns inget krav på att vare sig en svensk eller fransk domstol ska vara inblandad när en svensk som är bosatt i Frankrike går bort. I de flesta fall kan arvingarna själva ordna med arvskiftet. Ibland kan det dock bli komplicerat eller infekterat och då kan det bli nödvändigt att låta en domstol avgöra saken. Om den avlidne hade ”hemvist” i Frankrike är det enligt EU:s arvsförordning franska domstolar som ska ta ställning till arvstvisten. Om alla de inblandade arvingarna är överens kan de avtala om att det istället ska vara en svensk domstol som prövar tvisten, förutsatt att den avlidne har skrivit i testamentet att svensk lag ska gälla.

När behöver jag anlita juridisk hjälp?

Om du planerar att pensionera dig i Frankrike kan det vara en god idé att ta hjälp av en advokat som kan både svensk och fransk juridik för att få hjälp med att skriva ett testamente och skapa trygghet inför framtiden.

Detsamma gäller om du har hamnat i en arvstvist efter att en anhörig som bott i Frankrike gått bort. Se då till att välja en advokat som har kunskap om både det svenska och det franska rättssystemet.

(MR)

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.