Vad är tredskodom och hur påverkar den dig?

Har du blivit drabbad av en dom utan att vara där? En tredskodom kan bli verklighet om du missar att svara i en rättegång. I den här artikeln guidar vi dig genom vad en tredskodom innebär och dess konsekvenser.

Lär dig stegen för att hantera situationen och skydda dina rättigheter. Bli informerad nu!

Vad är tredskodom?

Tredskodom innebär att en part i ett tvistemål inte har svarat på stämningsansökan eller inte har deltagit i förhandlingar inför domstol. Det leder till att domstolen kan fatta ett beslut utan den uteblivande partens medverkan.

Efter 2005 infördes lagändringar som gjorde det möjligt för den uteblivande parten att överklaga tredskodom.

Definition av begreppet

Tredskodom är en form av dom som en domstol kan utfärda när en part i en tvist inte följer rättegångsbalkens regler, till exempel genom att inte svara på ett svaromål eller inte dyka upp vid förhandlingen.

Det innebär att domstolen fattar beslut baserat på den information som presenterats av den närvarande parten, utan att ta hänsyn till den uteblivna partens argument eller bevis.

Denna typ av dom blir juridiskt bindande och har samma effekt som en vanlig dom efter en fullständig rättegång.

En person som drabbas av en tredskodom kan stå inför negativa konsekvenser som betalningsanmärkning eller krav från Kronofogden. För att undvika detta är det viktigt att agera snabbt och söka hjälp hos en advokat som kan vägleda genom processen för att eventuellt överklaga eller återvinna domen.

Regelverket kring tredskodom och möjligheterna för återvinning finns specificerade i rättegångsbalken, vilken utgör lagrummet för hur tvistemål hanteras i svenska domstolar.

Bakgrund och historik

Tredskodom är en rättslig åtgärd som används när en part i ett mål inte deltar aktivt eller inte svarar på stämningen. Historiskt sett har tredskodom använts för att säkerställa att rättsprocessen fortskrider även om en part inte deltar.

Innan 2005 var tredskodom ett starkare verktyg för att driva igenom ett mål utan den andra partens samtycke. Efter 2005 förändrades lagstiftningen kring tredskodom, vilket innebär att det nu är viktigt att förstå de nya reglerna och hur de påverkar juridiska processer.

Under 2005 reformerades regelverket kring tredskodom i syfte att balansera parternas rättigheter. Det är viktigt att känna till dessa förändringar för att kunna navigera i rättssystemet med kunskap och säkerhet.

Rättsläget efter 2005

Efter 2005 har rättsläget kring tredskodom förändrats avsevärt. Domstolarna har fått ökade befogenheter att fatta beslut om tvistemål utanför rättssalen. Detta har gett parterna möjlighet att snabbare få en dom i tvistefrågor, vilket har effektiviserat rättsprocessen och minskat bördan på domstolarna.

Parterna ska vara medvetna om de förändringar som skett efter 2005 när det gäller tredskodom. Det är viktigt att söka aktuell information och rådgivning för att förstå hur dessa förändringar kan påverka deras situation.

Hur påverkar tredskodom dig?

En tredskodom kan få konsekvenser för den som förlorar målet, inklusive betalning av rättegångskostnader och skadestånd. Det är möjligt att återvinna en tredskodom och det finns experthjälp tillgänglig för att navigera genom processen.

Konsekvenser för den som förlorar målet

För den som förlorar målet innebär en tredskodom en risk för att behöva betala både egna och motpartens rättegångskostnader. Det kan också medföra att den förlorande parten får betala skadestånd eller andra kostnader relaterade till tvisten.

Dessa konsekvenser kan ha en betydande ekonomisk påverkan och det är viktigt att vara medveten om dessa risker innan man går in i en tvistefråga.

I vissa fall kan den förlorande parten även bli tvungen att återbetala eventuella belopp som mottagits under tvistens gång, vilket ytterligare kan förvärra den ekonomiska situationen.

Återvinning av domen

När en tredskodom har utfärdats, kan den återkallas under vissa förhållanden. Återvinning av domen kan ske om det finns nya omständigheter eller bevis som inte var kända vid tidpunkten för domen.

 1. Om det framkommer nya bevis som kan påverka domens utfall kan en ansökan om återvinning göras.
 2. Återvinning av domen är möjlig om någon av parterna har begått bedrägeri eller vilseledande i samband med målet.
 3. Om det upptäcks att rättegången inte har genomförts korrekt och att detta fel har påverkat utgången, kan en begäran om återvinning övervägas.
 4. Ifall det visar sig att avgörandet grundar sig på en tolkningsfel av lagen eller rättspraxis kan återvinning av domen vara aktuellt.
 5. Domstolen behöver noggrant överväga om de nya omständigheterna verkligen är tillräckliga för att motivera återkallelse av tredskodomen.

Hur man kan få hjälp med en tredskodom

Efter att ha förstått processen för återvinning av domen kan det vara viktigt att veta hur man kan få hjälp med en tredskodom. Här är några sätt du kan få stöd och expertis i denna situation:

 1. Kontakta en sakkunnig inom juridik för råd och vägledning.
 2. Överväg att söka professionell hjälp från en advokat eller juridisk konsult med erfarenhet av tredskodom.
 3. Fördjupa dig i relaterade rättsfall och tidigare skiljedom för att öka din kunskap om processen och potentiella utfall.
 4. Utvärdera förelägganden från tidigare fall för att dra lärdomar och undvika vanliga misstag.

Vanliga Frågor

1. Vad betyder tredskodom?

Tredskodom är en dom som en domstol kan ge om någon inte följer domstolens order eller inte deltar i sitt rättsfall.

2. Hur får man en tredskodom?

Om du inte svarar på en stämning eller inte kommer till din rättegång, kan du få en tredskodom mot dig.

3. På vilket sätt kan tredskodom påverka mig?

En tredskodom kan leda till att du förlorar målet automatiskt, vilket kan påverka din ekonomi och ditt rykte.

4. Kan jag göra något för att undkomma en tredskodom?

Ja, genom att delta aktivt i ditt rättsfall och följa domstolens anvisningar kan du undvika en tredskodom.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad är tredskodom och hur påverkar den dig?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.