Vad innebär absolut undersökningsplikt vid fastighetsköp?

Att köpa en fastighet är en stor affär, och det är viktigt att göra rätt från början. I Sverige har köparen en absolut undersökningsplikt, vilket betyder att man måste kontrollera fastighetens skick noggrant.

I den här bloggen kommer vi att gå igenom vad det innebär och hur du kan skydda dig själv som köpare. Fortsätt läs för att bli en smartare fastighetskund!

Vad innebär undersökningsplikt vid fastighetsköp?

Vid fastighetsköp innebär undersökningsplikt att köparen har en absolut skyldighet att undersöka fastigheten innan köpet. Det är köparens ansvar att noggrant undersöka skicket på fastigheten och eventuella fel.

Konsekvenserna av att inte fullgöra undersökningsplikten kan vara allvarliga.

Absolut undersökningsplikt för köparen

Som köpare bär du en tung börd av ansvar vid fastighetsköp. Det handlar om en lagstadgad plikt att noggrant granska såväl in- som utsidan av din blivande egendom. Detta innebär att du måste utföra en omfattande kontroll för att upptäcka eventuella fel och brister.

Ifall du missar något kan du inte hålla säljaren ansvarig senare – det är du som står med den ekonomiska risken.

Du bör därför alltid anlita en professionell besiktningsman för att säkerställa att allt är i ordning. Besiktningsmannen kan upptäcka dolda fel som du själv kanske missar.

Genom detta steg skyddar du dig själv från oväntade kostnader och problem efter köpet. Nu när vi har täckt vikten av köparens roll, låt oss fokusera på nästa del, vilken handlar om de konkreta konsekvenserna av att inte uppfylla undersökningsplikten.

Köparens ansvar att undersöka fastigheten

Köparen har ett ansvar att noggrant undersöka fastigheten innan köpet för att identifiera eventuella fel eller brister. Det innebär att köparen måste aktivt granska fastighetens skick och förhållanden, som inkluderar byggnader, mark, samt andra anläggningar och installationer.

Dessutom är det viktigt att undersöka fastighetsdokumentationen, såsom servitut, lagfart och pantbrev, för att säkerställa att inga juridiska hinder existerar. Genom att aktivt utföra dessa undersökningar kan köparen undvika framtida problem och konflikter samt säkerställa en smidig fastighetsaffär utan oönskade överraskningar.

Eftersom det är köparens skyldighet att undersöka fastigheten rekommenderas det att anlita en besiktningsman för en mer detaljerad genomgång av fastighetens skick. Detta kan bidra till en grundlig bedömning av eventuella dolda fel eller brister som kan vara svåra att upptäcka för en lekman.

Konsekvenser av att inte uppfylla undersökningsplikten

När undersökningsplikten inte fullgörs kan det leda till allvarliga konsekvenser för köparen. Eventuella fel eller brister som upptäcks efter köpet kan innebära kostsamma reparationer eller förluster.

Att inte uppfylla undersökningsplikten kan resultera i att köparen står ensam för att åtgärda eventuella fel och brister. Det är därför av yttersta vikt att noggrant följa undersökningsplikten för att undvika ekonomiska påfrestningar och oönskade överraskningar i samband med fastighetsköp.

Viktiga faktorer att undersöka vid fastighetsköp

Skick och eventuella fel i fastigheten är viktiga faktorer att undersöka vid fastighetsköp. Det finns även en upplysningsplikt för säljaren samt vissa områden som inte faller under köparens undersökningsplikt.

Skick och fel i fastigheten

Vid fastighetsköp är det avgörande att undersöka skicket och eventuella fel i fastigheten. Köparen har ansvaret att noga granska fastigheten för att upptäcka eventuella brister eller fel innan köpet genomförs.

Det är viktigt att vara medveten om den lagstadgade undersökningsplikten och att ta reda på all relevant information om fastighetens skick för att undvika framtida tvister eller ekonomiska förluster.

Säljaren har även en upplysningsplikt gällande känt fel i fastigheten, vilket kan ge köparen en bättre förståelse av fastighetens skick. Att noggrant undersöka skicket och möjliga fel i fastigheten är avgörande för att säkerställa en smidig fastighetsaffär och undvika framtida problem relaterade till fastigheten.

Upplysningsplikt för säljaren

När en säljare genomför en fastighetsförsäljning har de en upplysningsplikt gentemot köparen. Det innebär att säljaren är skyldig att informera köparen om kännedom om eventuella fel eller brister i fastigheten som kan påverka köpbeslutet.

Detta innefattar även att lämna korrekt information om fastighetens skick och eventuella fel som säljaren känner till. Denna skyldighet sträcker sig till att vara ärlig och transparent om alla relevanta detaljer för att underlätta köparens beslutsprocess och säkerställa en rättvis och öppen fastighetsaffär.

Säljaren bör vara noga med att lämna ut detaljerad och korrekt information om fastigheten, inklusive eventuella fel eller brister, för att undvika framtida tvister eller osämja med köparen.

Vad som inte faller under undersökningsplikt

Det finns vissa faktorer som inte omfattas av undersökningsplikten vid fastighetsköp. Till exempel om säljaren lämnar oriktiga uppgifter som köparen inte rimligen kunde misstänka var felaktiga, eller om felet beror på en händelse som skett efter köpet.

Även sådana egenskaper som normalt kan förväntas finnas i en fastighet, såsom åldrande och normalt slitage, ingår inte i undersökningsplikten. Det är också viktigt att notera att säljarens ansvar avseende upplysningar inte kan avskäras genom avtal, så det är alltid säljarens ansvar att lämna korrekta och fullständiga upplysningar om fastigheten.

Undersökningsplikten omfattar inte heller ovisshet om framtida förhållanden, saker som kräver specialkunskaper eller kunskaper utanför köparens räckvidd. Det är därför viktigt för köparen att vara medveten om vad som faktiskt faller utanför undersökningsplikten vid ett fastighetsköp för att undvika eventuella missförstånd och tvister längre fram.

Tips för att uppfylla undersökningsplikten

Anlita en besiktningsman för att noggrant undersöka fastigheten och identifiera eventuella fel eller brister. Läs vidare för att få veta mer om hur du kan säkerställa att du uppfyller din undersökningsplikt vid fastighetsköp.

Anlita en besiktningsman

För att säkerställa en noggrann undersökning av fastigheten är det viktigt att anlita en besiktningsman. Besiktningsmannen kan identifiera eventuella dolda fel och brister i fastigheten, vilket ger köparen en överblick över dess skick.

Genom att anlita en besiktningsman kan man också få rådgivning om vilka åtgärder som kan behövas för att åtgärda eventuella problem, vilket kan vara avgörande för köpbeslutet.

En besiktningsman kan också bidra till att minska risken för framtida kostsamma reparationer eller underhållsbehov genom att upptäcka potentiella problem i tid.

Att anlita en besiktningsman kan ge köparen ytterligare trygghet och försäkra om att man har gjort en grundlig undersökning av fastigheten, vilket är särskilt viktigt vid fastighetsköp.

Kontrollera lagfart och pantbrev

Det är viktigt att kontrollera lagfart och pantbrev innan du slutför ett fastighetsköp. Lagfarten är ett bevis på ägandeskap som registreras hos Lantmäteriet, medan pantbrevet är en säkerhet för eventuella lån med fastigheten som säkerhet.

Att kontrollera lagfartens ägande och eventuella pantbrev ger dig information om eventuella utestående skulder eller inteckningar på fastigheten. Detta kan hjälpa till att undvika framtida problem och säkerställa en smidig övergång av ägandeskapet.

Undersöka eventuella dolda fel

För att uppfylla undersökningsplikten vid fastighetsköp är det viktigt att undersöka eventuella dolda fel noggrant. Det kan innebära att granska byggnadens konstruktion och skick, inklusive tak, väggar, fuktproblem och andra potentiella problemområden.

Att även kontrollera el- och VVS-system samt att vara medveten om eventuella miljö- eller markproblem är avgörande för att undvika framtida överraskningar. En grundlig undersökning av fastigheten kan bidra till att undvika ekonomiska och rättsliga komplikationer i framtiden.

Vid fastighetsköp är det nödvändigt att noggrant undersöka alla aspekter av fastigheten för att säkerställa att inga dolda fel riskerar att påverka köpet. Att ta hänsyn till alla möjliga fel och brister innan köp kan innebära en mer problemfri ägartid och undvika kostsamma överraskningar senare.

Conclusion

När du köper en fastighet är det viktigt att förstå den absoluta undersökningsplikten. Köparen har ansvaret att noga granska fastigheten och dess skick. Att inte uppfylla denna plikt kan leda till allvarliga konsekvenser.

Anlita en besiktningsman och se till att granska alla viktiga dokument noggrant för att undvika problem i framtiden.

Vanliga Frågor

1. Vad är absolut undersökningsplikt när jag köper en fastighet?

Absolut undersökningsplikt är en lagstadgad skyldighet där du som köpare måste kontrollera skicket på fastigheten noggrant innan du slutför ditt bostadsköp.

2. Vilket ansvar har jag som köpare vid undersökningsplikten?

Som köpare har du juridiskt ansvar att själv upptäcka eventuella faktiska fel i fastigheten, och detta ansvar kan inte avtalas bort i köpekontraktet.

3. Är undersökningsplikten densamma vid köp av bostadsrätt?

Ja, även vid köp av bostadsrätt gäller en liknande undersökningsplikt där du måste granska bostadens skick för att undvika framtida juridiska förpliktelser eller ekonomiskt ansvar.

4. Vad händer om jag inte uppfyller min undersökningsplikt?

Om du inte utför din undersökningsplikt ordentligt kan du bli ekonomiskt ansvarig för de fel som fanns i egendomen vid tiden för fastighetsförvärvet.

5. Kan fastighetsmäklaren hjälpa mig med undersökningsplikten?

Fastighetsmäklaren kan informera dig om regler och krav men det är fortfarande ditt ansvar som köpare att fullfölja den lagstadgade undersökningsplikten vid egendomsköp.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad innebär absolut undersökningsplikt vid fastighetsköp?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.