Verkställighet av tredskodom: Regler och processer i Sverige

Att få en dom i rätten är bara halva kampen, verkställigheten är nästa steg. I Sverige krävs tydliga regler och processer för att utföra en tredskodom. Denna artikel leder dig genom de nödvändiga stegen för att förvandla en dom till verkliga resultat.

Lär dig att säkra din rättvisa, fortsätt läsa.

Vad är en tredskodom?

En tredskodom är ett beslut som fattas av domstol när en part inte har svarat på stämningen eller inte har deltagit i rättegången. Denna typ av dom kan verkställas genom utmätning eller andra åtgärder för att säkerställa att den förlorande parten uppfyller sina skyldigheter enligt domen.

Definition och syfte

En tredskodom är ett juridiskt beslut som utdöms när någon inte dyker upp i rätten eller inte följer domstolens anvisningar. Syftet med en sådan dom är att säkerställa att rättsprocessen kan fortsätta även om en part inte samarbetar.

Den används för att snabbt och effektivt verkställa ett krav eller beslut utan ytterligare fördröjning.

Domstolen ger borgenären rätt att genomföra utmätning eller andra åtgärder för att få sitt tillgodo. Detta sker genom tjänsten verkställighet och regleras av Utsökningsbalken.

Verkställighet av tredskodom ser till att borgenärens rättigheter skyddas och att lagstiftningen upprätthålls även när någon struntar i att delta i rättsprocessen.

Vilka domar kan verkställas genom tredskodom?

Tredskodom kan verkställas för olika typer av mål, såsom betalningskrav, utmätning, umgänge, och växel eller checkmål. När en part inte instämmer med kravet i tvistemål, kan tingsrätten fatta en tredskodom för att lösa tvisten.

Denna typ av domar tillåter verkställighet vid utebliven inställning till rättegång eller när en part inte yttrat sig under processens gång. Genom tredskodom kan rättsliga beslut om exempelvis utmätning eller betalningskrav verkställas.

Skillnaden mellan manuell och digital ansökan

Vid manuell ansökan måste fysiska dokument lämnas in på rättens kansli, medan digital ansökan sker via internet. För manuell ansökan krävs personlig närvaro vid rättens kansli, medan digital ansökan kan göras var som helst med tillgång till en internetanslutning.

Vid digital ansökan kan dokumenten skickas elektroniskt, medan manuell ansökan kräver fysisk leverans av dokumenten till rättens kansli. Digital ansökan kan vara snabbare och mer bekväm jämfört med manuell ansökan, som kan vara mer tidskrävande och kräva personlig närvaro.

Processen för verkställighet av tredskodom

För att ansöka om verkställighet av en tredskodom måste man fylla i en ansökningsblankett och bifoga nödvändiga dokument. Därefter skickas ansökan till tingsrätten som gör en utredning av verkställigheten.

Ifall motparten invänder sig mot verkställigheten, kan ärendet hamna i ett nytt tvistemål.

Hur ansöker man om verkställighet?

För att ansöka om verkställighet av en tredskodom, följ dessa steg:

 1. Fyll i ansökningsblanketten för verkställighet av tredskodom noggrant och tydligt.
 2. Bifoga en kopia av den aktuella domen som behövs för att verifiera kravet.
 3. Komplettera ansökan med eventuella andra relevanta handlingar som styrker ditt ärende, såsom bevis på kommunikation med motparten.
 4. Skicka in ansökan och bifogade dokument till rätt exekutionsmyndighet för behandling.

Vilka dokument behövs för olika typer av mål?

För att ansöka om verkställighet av tredskodom krävs olika dokument beroende på typen av mål. Här är de vanliga dokumenten som behövs för olika typer av mål:

 1. Betalningskrav:
 • Ansökan om verkställighet
 • Kopia av betalningsordern eller domen
 1. Tvistemål:
 • Ansökan om verkställighet
 • En kopia av den slutliga domen eller beslutet
 1. Utmätning vid tredskodom:
 • Ansökan om verkställighet
 • Exekutionstitel och utmätnings – eller försäkringstitel
 1. Utländsk dom:
 • Ansökan om verkställighe
 • Exekutionstitel samt en översättning av domen till svenska

Vanliga frågor och svar om verkställighet

Vad är fristen för att invända mot verkställighet av en tredskodom? Invändningar måste lämnas in inom tre veckor från det att mottagandet av ansökan om verkställighet bekräftats.

Hur kan jag överklaga en beslutad verkställighet av tredskodom? Överklagande av ett beslut om verkställighet kan göras genom att ansöka om återvinning hos tingsrätten. Nästa steg efter att en tredskodom ifrågasätts är att domstolen kommer att pröva omständigheterna och fatta ett nytt beslut.

Vill du veta mer om verkställighet av tredskodom? Läs vidare för att få svar på fler vanliga frågor.

Hur går man vidare om en tredskodom ifrågasätts?

Efter att ha fått en tredskodom kan det uppstå situationer där den ifrågasätts. I sådana fall finns det specifika steg som kan vidtas för att hantera situationen och säkerställa en rättvis process. Här är några viktiga åtgärder att beakta om en tredskodom ifrågasätts:

 1. Ta reda på skälen bakom invändningen mot tredskodomen.
 2. Samla in relevant dokumentation och bevis som stöder ditt fall.
 3. Kontakta domstolen eller behörig myndighet för vägledning om processen för att överklaga eller ifrågasätta en tredskodom.
 4. Se till att följa de angivna procedurerna och fristerna för att överklaga eller ifrågasätta beslutet.
 5. Vid behov, sök juridisk rådgivning eller representation för att stödja din sak under överklagandeprocessen.

Viktiga länkar och resurser för mer information

För mer information om verkställighet av tredskodom i Sverige kan du besöka Rättsväsendets officiella webbplats. Där hittar du detaljerade anvisningar och blanketter för ansökan om verkställighet av domar, inklusive processen för verkställighet av utländska domar.

Du kan också få information om invändningar mot verkställighet och vanliga frågor och svar om verkställighet av betalningskrav. EU-domstolens webbplats erbjuder också resurser och riktlinjer för verkställighet av rättsliga beslut som gäller tvister inom EU.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär verkställighet av tredskodom i Sverige?

Verkställighet av tredskodom i Sverige är processen där ett rättsligt beslut utförs så att den som vunnit tvisten får sina rättigheter uppfyllda.

2. Kan man verkställa en utländsk dom i Sverige?

Ja, verkställighet av utländsk dom kan ske i Sverige under vissa förutsättningar och i enlighet med regler som EU-domstolen och svensk lagstiftning bestämmer.

3. Vad händer om någon inte följer ett utslag från domstolen?

Om en part inte följer ett utslag kan verkställighet av utslaget genomföras, vilket innebär att myndigheter hjälper till att se till att rättvisan efterlevs.

4. Är tredskodom endast relevant i tvistemål?

Tredskodom är speciellt relevant i tvistemål där en part inte deltar eller motsätter sig processen, vilket leder till att domstolen ger ett utslag utan den partens närvaro.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om verkställighet av tredskodom: regler och processer i sverige

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.