Vad är totalentreprenad och hur fungerar det?

Totalentreprenad är en entreprenadform där en totalentreprenör tar på sig ansvaret för både projektering och arbetsutförande av ett byggprojekt. Det betyder att när du som beställare anlitar ett byggföretag för en totalentreprenad, ger du dem i uppgift att både designa och bygga ditt projekt.

Du behöver alltså inte hantera olika kontrakt för arkitekter och byggare då allt ansvar ligger hos totalentreprenören.

Detta förenklar processen eftersom det bara finns en avtalspart att kommunicera med. Totalentreprenören jobbar utifrån de krav och önskemål som du som beställare specificerat i anbudsunderlaget.

Entreprenören tar sedan fram den färdiga produkten och säkerställer att alla aspekter av produktionen uppfyller avtalade standarder, inklusive kvalitet, tidsramar och budget. Dessutom har totalentreprenören ofta funktionsansvar vilket innebär ansvar för att byggnadsprojektet fungerar som avsett efter färdigställande.

Fördelar med Totalentreprenad

Genom totalentreprenad får beställaren en enda avtalspart att förhålla sig till, vilket förenklar kommunikationen och ansvarsfördelningen. Dessutom kan beställaren ha möjlighet att bidra med egna lösningar under arbetets gång.

Större ansvar för slutprodukten

I totalentreprenad tar entreprenören fullt ansvar för både design och byggnation av projektet. Det betyder att de ser till att alla aspekter av byggprocessen, från start till mål, hanteras korrekt och lever upp till kundens förväntningar.

Entreprenaden inkluderar allt från att välja rätt byggmaterial till att följa bygglovsprocessen. Entreprenören ansvarar för kvaliteten på arbetet och måste säkerställa att slutprodukten är felfri och håller hög standard.

Denna ansvarsfördelning gör att beställaren kan luta sig tillbaka medan entreprenören sköter detaljerna kring projektledning, upphandling, utförande och slutgiltig leverans. Om något går fel eller inte motsvarar de avtalade kraven, är det entreprenadansvaret som träder i kraft.

Entreprenören måste då rätta till eventuella brister och se till att den färdiga byggnaden är precis så som den var tänkt från början.

En enda avtalspart

Med en totalentreprenad har beställaren fördelen av att ha en enda avtalspart att förhålla sig till under hela byggprocessen. Detta innebär att allt ansvar ligger på den totalentreprenör som har hand om projektet, vilket ger beställaren ökad trygghet och en tydlig kommunikationskanal.

Genom att arbeta med en enda avtalspart minskar risken för missförstånd och komplikationer, vilket i sin tur kan bidra till en smidigare och mer effektiv byggprocess.

Möjlighet till beställaren för egna lösningar

När en beställare väljer totalentreprenad finns möjlighet att komma med egna önskemål och lösningar. Det ger flexibilitet för beställaren att vara involverad i processen och påverka resultatet.

Beställaren kan lägga fram specifika krav och önskemål som kan anpassas efter projektets behov, vilket säkerställer att slutprodukten lever upp till beställarens förväntningar.

Genom att vara delaktig i processen ges beställaren större kontroll över projektet och kan säkerställa att deras vision förverkligas.

Att Tänka På När Du Skriver Avtal med Totalentreprenad

När du skriver avtal med totalentreprenad är det viktigt att vara detaljerad och specificera vad som ingår i avtalet. Det är även bra att ha koll på garantier, försäkringar och hur dessa ingår i totalentreprenaden.

Vikten av ett detaljerat avtal

Ett detaljerat avtal är avgörande när det gäller totalentreprenad. Detta avtal bör tydligt specificera alla bygg- och designspecifikationer, tidsramar, kostnader och förväntningar för att undvika missförstånd och tvister.

Genom att ha ett detaljerat avtal kan båda parter vara på samma sida när det gäller förväntningar och krav, vilket minskar risken för förseningar och kostnadsoverskridanden.

Att ha ett detaljerat avtal är inte bara viktigt för att undvika missförstånd, utan det ger också en trygghet för både beställaren och totalentreprenören. Ett välformulerat avtal kan också innehålla bestämmelser om ersättning vid förseningar eller bristande arbete, vilket ger en extra skyddsnivå för båda parter.

Genom att noggrant överväga och diskutera alla aspekter i avtalet kan bägge parter känna sig säkrare och mer nöjda med affären.

Hur garantier och försäkringar ingår

Garantier och försäkringar ingår vanligtvis i en totalentreprenad för att säkerställa att projektet skyddas mot eventuella skador eller felaktigheter. Genom att inkludera garantier och försäkringar i avtalet ges beställaren trygghet och säkerhet under hela byggprocessen.

Garantierna kan täcka olika delar av projektet, såsom material och arbetskvalitet, medan försäkringar kan skydda mot olyckor, skador och andra oväntade händelser. Det är viktigt att noggrant granska vilka garantier och försäkringar som ingår i totalentreprenaden för att säkerställa att beställaren är väl skyddad och försäkrad under hela byggprocessen.

Genom att ha tydliga garantier och försäkringar på plats i en totalentreprenad skapas en stark grund för samarbetet mellan beställaren och entreprenören. Det ger också möjlighet för bägge parterna att känna sig trygga med att eventuella problem eller skador kommer att hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Vad som ingår i totalentreprenaden.

I totalentreprenaden ingår planering, inköp av material, arbetskraft och samordning av olika underentreprenörer. Det innefattar även garantier för utfört arbete och att försäkringar är på plats för att täcka eventuella skador.

Totalentreprenören har ansvaret för att leverera den färdiga produkten enligt överenskommen specifikation och tidplan, vilket ger beställaren en trygghet genom hela projektet.

Denna form av entreprenad ger beställaren möjligheten att ha en enda avtalspart för hela byggprocessen och minskar därmed den administrativa bördan.

Vanliga Frågor

1. Vad betyder totalentreprenad inom byggbranschen?

Totalentreprenad innebär att ett enda företag ansvarar för både design och byggnation vid byggprojekt eller renoveringar.

2. Hur skiljer sig totalentreprenad från generalentreprenad?

Vid totalentreprenad står entreprenören för hela projektet, medan generalentreprenad ofta innebär att entreprenören anlitar underentreprenörer för vissa delar av arbetet.

3. Hur upphandlas totalentreprenad?

Totalentreprenad upphandlas genom att man väljer en entreprenör som tar fullt ansvar för både planering och utförande av byggprojektet.

4. Kan jag använda totalentreprenad för min renovering?

Ja, du kan anlita en totalentreprenör som tar hand om hela din renovering från start till slut.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad är totalentreprenad och hur fungerar det?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.