Vad du behöver veta om utförandeentreprenad avtal

En utförandeentreprenad är en entreprenadform där entreprenören ansvarar för att utföra en byggnads- eller anläggningsentreprenad enligt bestämmelserna i entreprenadavtalet.

Läs vidare för att lära dig mer om vad det innebär och hur det skiljer sig från andra entreprenadformer.

Definition

Utförandeentreprenad innebär att entreprenören utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten enligt beställarens instruktioner och ritningar. Beställaren ansvarar för projektets planering och utformning medan entreprenören står för själva genomförandet.

I dessa avtal specificeras ofta detaljerade tekniska specifikationer och funktionskrav som entreprenaden ska uppfylla.

Avtalsparten, vanligtvis byggentreprenören, åtar sig att färdigställa arbetet enligt de anvisningar och tidsramar som angivits i entreprenadavtalet. Entreprenader av detta slag kräver tydlig kommunikation mellan alla inblandade parter för att klarlägga ansvarsområden och undvika missförstånd.

Noggrann uppföljning av avtalade villkor säkerställer att arbetet utförs korrekt och minskar risken för fel i entreprenaden.

Ansvarsfördelning

I ett utförandeentreprenad avtal är det tydligt specificerat vilka arbeten entreprenören är ansvarig för. Entreprenören tar hand om allt praktiskt arbete, såsom byggnadsentreprenad och installationsentreprenad, enligt de riktlinjer och specifikationer som beställaren har angivit.

Detta innebär att entreprenören behöver ha kompetensen att utföra uppdraget korrekt och i enlighet med avtalet för att undvika framtida ansvarsfrågor.

Beställaren å sin sida ansvarar vanligtvis för att tillhandahålla den information och de material som krävs för att jobbet ska kunna utföras. De står även ofta för att säkerställa att alla tillstånd och regelverk är uppfyllda, såsom bygglovsprocessen.

Om något går fel, eller om det uppstår tvister om kvalitet och tidsramar, regleras detta vanligtvis i det standardavtal som bägge parter har undertecknat. Samarbetet mellan avtalspart och entreprenörer är avgörande för ett framgångsrikt byggprojekt.

Skillnad från andra entreprenadformer

Vid utförandeentreprenad är entreprenören ansvarig för byggnadsarbetet och tillhandahåller material, arbetskraft och maskiner enligt överenskomna krav. Till skillnad från totalentreprenad, där entreprenören tar över ansvaret för hela projektet, har beställaren mer kontroll över processen och kostnaderna inom utförandeentreprenad.

Det innebär att beställaren kan ta mer aktivt del i projektets utveckling och planering.

Det finns också en distinkt skillnad gentemot renoveringsentreprenad, där fokus ligger på att förbättra eller förnya befintliga strukturer. Skillnaden mellan utförandeentreprenad och byggentreprenadskontrakt ligger i vem som bär risken för eventuella kostnadsöverskridanden och tidsförseningar.

Fördelar och nackdelar med utförandeentreprenad

Fördelarna med utförandeentreprenad inkluderar tydligt fastställda ansvarsområden och flexibilitet för ändringar under byggprocessen. Nackdelarna kan vara ökade kostnader för entreprenören vid förändringar och risk för konflikter kring avtalsvillkor.

Fördelar

Utförandeentreprenadavtal kan erbjuda många fördelar för både entreprenören och beställaren. Här är några fördelar att överväga:

 1. Möjlighet till ändringar under byggprocessen för att anpassa sig till förändrade behov och omständigheter.
 2. Entreprenören tar större risk vilket kan leda till effektivare kostnadshantering för beställaren.
 3. Tydligare specificerade krav i avtalet vilket minskar risken för tvister och missförstånd.
 4. Flexibilitet för entreprenören att välja material – och arbetsmetoder som bäst passar projektets behov.
 5. Möjlighet att snabbt komma igång med arbetet tack vare mindre detaljerade planeringsfaser.

Nackdelar

Utförandeentreprenadavtal kan ha vissa nackdelar som klienter bör vara medvetna om:

 1. Kräver noggrann övervakning och kontroll för att säkerställa fullständig efterlevnad av avtalet.
 2. Risken för förseningar och kostnadsökningar om byggprojektet inte hanteras effektivt.
 3. Potentiell osäkerhet kring totalkostnaden, vilket kan göra det svårt att fastställa en exakt budget.
 4. Behov av tydliga kommunikationskanaler och kontraktshantering för att undvika missförstånd eller tvister under projektets gång.

Tips för att undvika vanliga misstag vid utförandeentreprenad avtal

– Förstå skillnaden mellan olika entreprenadformer för att kunna göra informerade beslut.

– Se till att avtalade villkor är tydliga och klara för alla parter involverade.

– Ha medvetenhet om ansvarsfrågor och tvistelösning för en smidig utförandeentreprenad.

Förstå skillnaden mellan entreprenadformerna

Entreprenadformerna skiljer sig åt i ansvarsfördelning och risktagande. Utförandeentreprenad innebär att entreprenören tar större risk och ansvar för utförandet av arbetet, medan totalentreprenad innebär att byggherren bär mer ansvar.

Skillnaden ligger också i hur entreprenadkostnaderna beräknas och fördelas mellan parterna. I utförandeentreprenad är kostnaderna mer variabla och kan svänga beroende på byggprocessen, medan totalentreprenad oftast har en fast kostnad.

Genom att förstå skillnaden mellan entreprenadformerna kan du bättre bedöma vilken som passar bäst för ditt projekt. Att vara medveten om dessa skillnader kan bidra till tydligare avtal och minskade risker för tvister under projektets gång.

Klarhet kring avtalade villkor

Det är viktigt att se till att avtalsvillkoren är tydliga och specificerade för att undvika missförstånd eller tvister i framtiden. Parterna bör noga granska och förstå alla avtalade villkor innan de ingår i ett utförandeentreprenadavtal.

Att vara noggrann med att definiera och tydligt kommunicera vad som förväntas från båda parter kan minska risken för missförstånd och problem längre fram.

Genom att säkerställa klarhet kring avtalade villkor kan man skapa en mer harmonisk arbetsrelation och undvika onödiga konflikter. Detta innebär att både entreprenören och beställaren bör vara involverade i dialogen för att säkerställa att villkoren är ömsesidigt acceptabla och följs genom hela processen.

Medvetenhet om ansvarsfrågor och tvistelösning

När entreprenadsavtalet är på plats är det viktigt att vara medveten om ansvarsfrågor och tvistelösning. Det innebär att båda parter måste förstå sina åtaganden och ansvar enligt avtalet.

Att vara medveten om detta kan hjälpa till att undvika konflikter och missförstånd längs vägen. Om tvister uppstår, är det bäst att ha en tydlig tvistelösningsmekanism i avtalet för att hantera dessa frågor effektivt och utan onödiga förseningar.

Att ha god medvetenhet om ansvarsfrågor och tvistelösning kan underlätta processen vid eventuella problem och säkerställa att entreprenaden fortskrider smidigt. Det kan även bidra till att skapa ett tryggt och förtroendefullt samarbetsklimat mellan parterna.

Vanliga Frågor

1. Vad är ett utförandeentreprenad avtal?

Ett utförandeentreprenad avtal är ett juridiskt dokument som styr hur ett byggprojekt ska utföras, inklusive ansvar och villkor för entreprenören och beställaren.

2. När behöver man ett utförandeentreprenad avtal?

Du behöver ett utförandeentreprenad avtal när du anlitar en entreprenör för att genomföra ett specifikt byggprojekt, för att säkerställa klara överenskommelser om arbete och betalning.

3. Vad ska inkluderas i ett utförandeentreprenad avtal?

Ett utförandeentreprenad avtal bör inkludera detaljer om projektets omfattning, tidplanen för arbetet, kostnadsuppgifter och information om hur eventuella tvister ska lösas.

4. Varför är det viktigt med ett utförandeentreprenad avtal?

Det är viktigt med ett utförandeentreprenad avtal för att skydda både beställarens och entreprenörens intressen och skapa tydliga riktlinjer för projektets genomförande.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad du behöver veta om utförandeentreprenad avtal

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.