Undersökningsplikt besiktningsman – Viktig information för fastighetsköpare

Att köpa fastighet är en stor affär och det är lätt att känna sig osäker. Enligt jordabalken har du som köpare en undersökningsplikt för att upptäcka eventuella fel. I den här artikeln får du värdefulla tips för att hantera din besiktningsplikt och göra en grundlig fastighetsbesiktning.

Läs vidare och bli trygg i din roll som fastighetsköpare!

Undersökningsplikt och Besiktning av Fastigheter

Lagen om undersökningsplikt reglerar att köpare har skyldighet att undersöka fastigheten innan köpet. Besiktning innebär en noggrann granskning av fastigheten av en besiktningsman för att identifiera eventuella fel, brister och skador.

Besiktningsmannen har en viktig roll och ansvar för att ge en objektiv och noggrann bedömning av fastighetens skick.

Lagen om undersökningsplikt

Köpare av fastighet har en skyldighet att noggrant undersöka bostaden innan köp. Detta är reglerat i Köplagen, där undersökningsplikten lägger ett stort ansvar på köparen att upptäcka eventuella fel och brister.

Skulle man missa något viktigt kan det bli svårt att göra anspråk på fel i bostaden efter kontraktsskrivning.

För att leva upp till dessa krav behöver en potentiell köpare ofta ta hjälp av en professionell besiktningsman. Besiktningsmannen utför en grundlig Byggnadsbesiktning och tar fram en detaljerad rapport som lyfter fram de delar av huset som kan behöva åtgärdas.

Eftersom det är köparen som har undersökningsplikten, är det också denne som ska betala för besiktningen.

Vad innebär besiktning?

Efter att lagen om undersökningsplikt har fastställts, är nästa steg att förstå vad besiktning innebär. Besiktning av en fastighet innebär en noggrann visuell genomgång av byggnaden för att identifiera eventuella fel eller brister.

Det är en viktig process för köpare eftersom den ger dem insikt i fastighetens skick och eventuella underhållsbehov. Genom att anlita en kvalificerad besiktningsman kan köparna få en klar och opartisk bedömning av fastighetens nuvarande skick, vilket kan vara avgörande för deras beslut att fortsätta med köpet.

Den utförda besiktningen ger också köparna möjlighet att förhandla om eventuella förbättringar eller justeringar innan köpet slutförs.

Besiktningen ger köparna en bättre förståelse för fastighetens skick och behov av eventuella reparationer eller underhållsinsatser, vilket kan påverka deras beslut att gå igenom med köpet.

Besiktningsmannens roll och ansvar

Besiktningsmannens roll är att noggrant undersöka fastigheten för att identifiera eventuella fel, brister och skador. Det är deras ansvar att dokumentera sina observationer i en omfattande besiktningsrapport som tydligt redogör för fastighetens skick och eventuella problemområden.

Besiktningsmannen måste följa branschstandarder och lagen om undersökningsplikt för att säkerställa en noggrann och rättvis bedömning av fastighetens skick.

När besiktningsmannen har utfört sin uppgift, är det upp till fastighetsköparen att noggrant granska besiktningsrapporten och vid behov ställa följdfrågor eller begära ytterligare information.

Vem ska betala för besiktning?

Efter att besiktningsmannen har genomfört undersökningen och lämnat sin rapport är det normalt sett köparen som står för kostnaden för besiktningen. Om säljaren önskar besiktigade och redovisade fel och brister, kan denne välja att bekosta besiktningen själv.

Det kan vara möjligt att komma överens om andra arrangemang beroende på förhandlingar mellan köpare och säljare. Det är dock viktigt att klargöra ansvaret för betalning av besiktning innan undersökningen utförs för att undvika oenigheter i efterhand.

Tips för att Göra en Framgångsrik Besiktning

Välj en pålitlig och erfaren besiktningsman för att säkerställa en noggrann och pålitlig besiktning av fastigheten. Läs mer för att få viktig information om detta ämne!

Välj en pålitlig och erfaren besiktningsman

För att säkerställa en framgångsrik fastighetsbesiktning är det viktigt att välja en pålitlig och erfaren besiktningsman.

 1. Kontrollera att besiktningsmannen är auktoriserad och har relevant erfarenhet inom området.
 2. Be om referenser och tidigare kunders feedback för att bedöma kvaliteten på deras tidigare arbete.
 3. Se till att besiktningsmannen är försäkrad för att skydda dig själv mot eventuella fel i rapporten eller undersökningen.
 4. Diskutera tydligt kostnader, omfattning av tjänster och tidsramar med besiktningsmannen innan du anlitar dem.
 5. Försäkra dig om att besiktningsmannen använder sig av modern teknik och verktyg för noggranna resultat.

Var noga med att gå igenom besiktningsrapporten

Efter besiktningen är det viktigt att noggrant granska besiktningsrapporten. Se till att förstå alla inspekterade områden och notera eventuella fel eller brister som besiktningsmannen har identifierat.

Kontrollera också vilka åtgärder som föreslås för att åtgärda problemen. Ta dig tid att diskutera rapporten med besiktningsmannen för att få klarhet kring alla frågetecken du kan ha.

Försäkra dig om att du är helt medveten om fastighetens skick innan du går vidare med köp eller eventuella reparationer. Besiktningsrapporten kommer att vara en ovärderlig resurs i beslutsprocessen.

Följ upp eventuella fel och brister

Vid fastighetsbesiktning är det viktigt att följa upp eventuella fel och brister så att du kan agera på dem i god tid. Här är några steg du kan ta för att säkerställa en noggrann uppföljning av besiktningsresultatet:

 1. Notera specifika problemområden som identifierats under besiktningen, inklusive skador, brister eller potentiella riskfaktorer.
 2. Kontakta besiktningsmannen för att få ytterligare förklaringar eller rekommendationer angående de upptäckta fel och brister.
 3. Utvärdera kostnaderna för att åtgärda de hittade problemen och överväg hur det kan påverka priset på fastigheten.
 4. Konsultera med relevanta experter eller entreprenörer för bedömning av reparationernas omfattning och kostnader.
 5. Förhandla med säljaren om eventuella reparationskrav eller justeringar av köpeskillingen baserat på de observerade felen och bristerna.

Att överväga förvärv av bostadsrätt eller villa?

Efter att ha följt upp eventuella fel och brister är det avgörande att överväga förvärv av bostadsrätt eller villa noggrant. Först och främst är det viktigt att fastställa vilken typ av boende som bäst passar dina behov och livsstil.

Utöver detta är det också klokt att ta hänsyn till de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna samt underhållsansvaret för fastigheten. En noggrann utvärdering av dessa faktorer kommer att underlätta beslutsprocessen och säkerställa att du gör en välinformerad investering för framtiden.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär undersökningsplikt för en besiktningsman?

Undersökningsplikten innebär att en besiktningsman ansvarar för att genomföra en grundlig husbesiktning och byggnadsinspektion för att upptäcka eventuella fel på fastigheten innan köp.

2. Varför är det viktigt för köpare att anlita fastighetstjänster för en inspektion?

Att anlita fastighetstjänster för en detaljerad fastighetsundersökning ger köparen viktig information om skick och eventuella brister, vilket hjälper dem att undvika oväntade kostnader efter köpet.

3. Vad täcker en besiktningsmans garanti vid fastighetsköp?

En besiktningsmans garanti kan skydda köparen genom att säkerställa att fastighetskontroll och fastighetsutredning är korrekt utförda, men det är viktigt att noggrant granska vad garantin täcker.

4. Kan säljaren hållas ansvarig om fel upptäcks efter en inspektion av fastigheter?

Säljarens ansvar vid fastighetsköp kan begränsas om en grundlig fastighetsinspektion har gjorts och köparen har informerats om fastighetens skick, därför är det viktigt med ordentlig fastighetskontroll innan avtal sluts.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om undersökningsplikt besiktningsman – viktig information för fastighetsköpare

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.