Guide till underhållsplan enligt PBL: Allt du behöver veta om underhållsplan pbl

Att sköta om en fastighet är en stor uppgift som kräver noggrann planering. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) måste fastighetsägare ha en underhållsplan för att säkerställa att byggnaden förblir säker och funktionell.

I den här guiden kommer du att lära dig steg för steg hur du skapar en underhållsplan som möter lagens krav och förebygger framtida problem. Läs vidare för att göra ditt fastighetsunderhåll enklare och mer effektivt.

Lagkrav på underhållsplan enligt PBL

Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) är bostadsrättsföreningar och fastighetsägare lagstadgade att upprätta en underhållsplan för fastigheten. Boverkets Byggregler (BBR) och Bostadsrättslagen innehåller även krav och bestämmelser som måste beaktas vid utarbetandet av en underhållsplan.

Lagtexter att ta hänsyn till för brf

För bostadsrättsföreningar (brf) är det viktigt att känna till och följa de lagtexter som styr underhållsplikten. Flera lagar påverkar hur bostadsrättsföreningens underhållsplan ska se ut.

 • Bostadsrättslagen klargör fastighetsägarens ansvar för att hålla byggnaden i gott skick.
 • Plan – och Bygglagen (PBL) ställer krav på att byggnader måste underhållas så att de inte försämras över tid.
 • Boverkets Byggregler (BBR) specificerar de tekniska krav som gäller för byggande och underhåll.
 • Kulturmiljölagen tar upp skyddet av byggnadsminnen, där särskild vikt läggs vid bevarande och vård av dessa kulturarv.

Vad säger Bostadsrättslagen?

För att förstå hur bostadsrättslagen påverkar underhållsplanen är det viktigt att känna till dess specifika krav och bestämmelser. Enligt bostadsrättslagen har en bostadsrättsförening (brf) ansvar för att upprätta och följa en underhållsplan för fastigheten.

Lagen kräver att en väl genomtänkt underhållsplan ska finnas och att den ska vara baserad på en bedömning av fastighetens behov av underhåll.

Det är avgörande för brf att följa bostadsrättslagen när det gäller underhållsplanen, eftersom den ger vägledning om hur fastigheter bör underhållas för att bibehålla sitt värde och säkerställa beboarnas trivsel.

Plan- och Bygglagen

Plan- och Bygglagen reglerar byggande, rivning och andra markanvändningsfrågor. Den innehåller bestämmelser som styr allt från bygglov och anmälningsplikt till krav på tillgänglighet och energihushållning.

Lagen har även regler om byggnadsnämnd, tekniskt samråd och miljökonsekvensbeskrivning för att säkerställa att byggprojekt genomförs på ett sätt som är säkert för människor och miljön.

Plan- och Bygglagen ger också ramar för fastighetsunderhåll, renoveringar och ombyggnationer. Genom att följa lagen kan fastighetsägare säkerställa att deras underhållsplaner uppfyller de grundläggande kraven för byggande och renovering enligt lagstiftningen.

Boverkets Byggregler (BBR)

Boverkets Byggregler (BBR) innehåller bestämmelser och anvisningar om hur byggnader ska utformas och konstrueras för att uppfylla kraven på säkerhet, hälsa, energihushållning och miljö.

Reglerna i BBR syftar till att säkerställa att byggnader är säkra att vistas i och att de inte utgör någon fara för människors liv eller hälsa. Dessutom specificeras krav på bland annat ventilation, buller, brandskydd och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, vilket är viktigt att beakta vid planering och genomförande av byggprojekt för att överensstämma med lagkraven enligt Plan- och Bygglagen.

BBR:s bestämmelser gäller för nybyggnation, ombyggnation samt ändringar av befintliga byggnader och utgör en viktig del av grundläggande kunskap för fastighetsägare och förvaltare vid utarbetandet av underhållsplaner enligt PBL.

Att Utarbeta en effektiv underhållsplan

Genom att undersöka fastighetens tillstånd, identifiera behovet av underhåll och förebygga framtida problem kan du utarbeta en effektiv underhållsplan enligt PBL. Läs vidare för att lära dig mer om hur du kan skapa en hållbar underhållsplan för din fastighet.

Undersöka fastighetens tillstånd

För att undersöka fastighetens tillstånd behöver du:

 1. Inspektera byggnadens externa och interna strukturer, inklusive tak, fasader, fönster och dörrar för att identifiera eventuella skador eller slitage.
 2. Utvärdera fastighetens VVS – system såsom avloppsrör, vattenledningar och uppvärmningssystem för att säkerställa deras funktionalitet.
 3. Granska elsystemet och eventuella säkerhetsrisker som kan uppstå till följd av ålderdom eller felaktig installation.
 4. Bedöma eventuella tecken på fukt och mögelproblem inuti fastigheten för att förebygga framtida skador.
 5. Ta hänsyn till markförhållanden såsom dränering och jordbeskaffenhet för att bedöma hur de kan påverka fastighetens stabilitet.

Identifiera behovet av underhåll

För att identifiera behovet av underhåll för en fastighet enligt PBL, följ dessa steg:

 1. Utföra en noggrann inspektion av byggnadsverket för att upptäcka eventuella skador eller problem.
 2. Analysera tidigare underhållsinsatser och resultatet av dessa åtgärder för att bedöma vilka områden som behöver ytterligare arbete.
 3. Utvärdera fastighetens nuvarande prestanda och jämför den med tidigare data för att identifiera potentiella nedbrytningsområden.
 4. Genomför en riskbedömning för att upptäcka eventuella framtida problem och utarbeta lämpliga underhållsstrategier för att förebygga dem.
 5. Samla in feedback från boende eller användare av fastigheten för att få insikt i deras upplevelse av byggnadens skick och funktionalitet.

Förebygga framtida problem

När du har identifierat fastighetens underhållsbehov är det viktigt att fokusera på att förebygga framtida problem. Genom regelbundna inspektioner och adekvat underhåll kan du minimera risken för större skador som kan bli kostsamma i framtiden.

Att ha en proaktiv inställning och genomföra regelbundna åtgärder enligt fastställd underhållsplan kan bidra till att bibehålla fastighetens värde samt skapa en trygg och säker boendemiljö för de boende.

Genom att följa planen och genomföra nödvändiga åtgärder i tid kan du undvika långvariga och dyra reparationer, vilket i sin tur kan resultera i besparingar för bostadsrättsföreningen.

Vanliga Frågor

1. Vad är en underhållsplan enligt PBL?

En underhållsplan enligt Plan och Bygglagen (PBL) är en plan för periodiskt underhåll och renovering av byggnader, som ser till att fastigheten följer byggregler och bidrar till god fastighetsrätt.

2. Varför behöver jag en underhållsplan enligt PBL för min fastighet?

Du behöver en underhållsplan för att ha ett bra beslutsunderlag för fastighetsunderhåll, skydda din investering och se till att din fastighet uppfyller kraven i bygglagen.

3. Hur påverkar Plan och Bygglagen renoveringar av byggnader?

Plan och Bygglagen ställer krav på renoveringar genom att säkerställa att bygganmälan sker och att tekniskt samråd förs så att renoveringen följer gällande bygglovsprocess och byggregler.

4. Måste jag anmäla periodiskt underhåll till byggnadsnämnden?

Ja, allt periodiskt underhåll och ändringar av en byggnad som kan påverka dess utseende eller säkerhet måste ofta anmälas till byggnadsnämnden enligt PBL.

5. Vad innebär tekniskt samråd när man gör en bygglovsansökan enligt PBL?

Tekniskt samråd är ett möte med byggnadsnämnden som sker i början av byggprocessen, där man går igenom planerna och ser till att de stämmer överens med regler enligt PBL och att de inte har negativa miljökonsekvenser.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om guide till underhållsplan enligt pbl: allt du behöver veta om underhållsplan pbl

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

No tags for this post.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.