Vad gäller i svenska lagar när det kommer till tredskodom och preskription?

Att hantera obetalda skulder är en situation många kan ställas inför. I Sverige regleras sådana fall delvis av lagar om tredskodom och preskription. Den här artikeln förklarar vad dessa termer innebär och hur de påverkar möjligheten att kräva betalning av skulder.

Läs vidare för att klargöra dina rättigheter och skyldigheter!

Tredskodom och preskription i kravmål

I svenska domstolar kan en tredskodom utfärdas när en part inte uppfyller sin skyldighet att svara på en stämning eller att infinna sig vid en rättegång. Det innebär att domstolen kan döma i målet utan personens närvaro.

Ifall gäldenären inte gör något för att bemöta ett krav, kan fordringsägaren få rätt genom tredskodom. Det skapar en rättslig grund för att driva in skulden.

Preskription avser den tid efter vilken en fordran inte längre kan drivas in genom domstol. För de flesta fordringar i Sverige är preskriptionstiden tre år, men det kan variera beroende på fordrans natur.

Ett preskriptionsavbrott, exempelvis ett erkännande av skulden eller en delbetalning, startar om klockan och preskriptionstiden börjar löpa på nytt. Det är viktigt för båda parter i ett kravmål att ha koll på dessa tidsfrister för att säkerställa sina rättigheter.

Lagar och regler kring preskriptionstid för skulder i Sverige

Preskriptionstiden för skulder varierar beroende på typ av skuld och om det finns eventuella avbrott i preskriptionstiden. Skulder till staten, som skattefordringar, har längre preskriptionstid än enskilda skulder.

Det är viktigt att vara medveten om konsekvenserna av preskriberade skulder och hur de kan påverka ens ekonomi och rättsliga situation.

När preskriberas en skuld?

En skuld preskriberas när det har gått en viss tid utan att fordringsägaren har tagit rättsliga åtgärder för att driva in skulden. Preskriptionstiden beror på typen av skuld och varierar beroende på situationen. Här är några exempel:

 • För hyresskulder gäller en preskriptionstid på tre år.
 • Konsumentkrediter preskriberas efter fem år om det inte har funnits någon kontakt eller erkännande av skulden.
 • Skattefordringar preskriberas normalt efter tio år.
 • Preskriptionstiden för underhållsstöd är normalt tio år efter att den sista betalningen borde ha gjorts.

Undantag för skulder till staten

När det gäller preskription av skulder finns det undantag för skulder till staten enligt svenska lagar. Det innebär att vissa skulder som uppkommit gentemot staten inte omfattas av preskriptionstider enligt vanliga regler.

Det är viktigt att vara medveten om dessa undantag när det handlar om skulder till staten, eftersom de kan påverka gällande tidsfrister och juridiska konsekvenser.

Preskriptionstid för enskilda skulder

 • Preskriptionstiden för enskilda skulder varierar beroende på typen av skuld och uppkomsten av anspråket.
 • Lagligt sett preskriberas ofta en civil fordran inom tio år från det att fordringen uppkommit.
 • För vissa specifika typer av fordringar, som exempelvis skuldebrev, kan preskriptionstiden vara längre eller kortare.
 • Ett preskriptionsavbrott kan ske genom att gäldenären erkänner skulden eller genom att borgenären väcker talan i domstol.
 • Om en skuld har preskriberats kan gäldenären inte längre krävas på betalning och den rättsliga rätten tillfordran är förlorad.

Vad är ett preskriptionsavbrott?

Ett preskriptionsavbrott inträffar när borgenären vidtar åtgärder för att kräva in en skuld, vilket innebär att preskriptionstiden avbryts eller avslutas. Det kan inkludera att skicka en betalningspåminnelse, påbörja en rättslig process eller erkänna skulden skriftligt.

När ett preskriptionsavbrott inträffar startar preskriptionstiden om från början, vilket innebär att borgenären får en ny tidsfrist för att driva in skulden.

Ett preskriptionsavbrott kan också uppstå vid partiella betalningar eller om det finns andra tydliga tecken på att gäldenären inte har för avsikt att dra ut på betalningen. Det är viktigt att vara medveten om de olika sätten som preskriptionstiden kan avbrytas för att säkerställa att eventuella fordringar kan fortfarande krävas inom lagens gränser.

Konsekvenser av preskriberade skulder

Ett preskriptionsavbrott kan göra en skuld giltig igen om en ny skriftlig erkännande eller betalning görs, vilket återställer preskriptionstiden. Konsekvenserna av preskriberade skulder kan vara att gäldenären inte längre är skyldig att betala tillbaka skulden.

Om en skuld preskriberas innebär det att borgenären inte längre har rätt att kräva betalning av skulden. Processen med preskription av en skuld kan leda till att gäldenären befrias från sitt betalningsansvar.

Om en skuld preskriberas, innebär det att borgenären förlorar möjligheten att driva in skulden genom domstol. Det kan dock finnas vissa undantag beroende på typen av skuld och andra faktorer som kan påverka preskriptionstiden.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär en tredskodom i svenska lagar?

En tredskodom är ett beslut som tingsrätten kan ge ut när någon inte deltar i en rättegång, vilket innebär att personen förlorar målet eftersom de inte försvarar sig.

2. Hur påverkar preskription brottmål i Sverige?

Preskription betyder att efter en viss tid kan man inte längre åtalas eller dömas för ett brott, eftersom lagen sätter en gräns för hur länge man kan vänta med att starta återvinning av brottet.

3. Gäller tredskodom bara inom straffrätt eller även civilrätt?

Tredskodom kan förekomma både inom straffrätt och civilrätt i det svenska rättsväsendet, och de påverkar utfallet av mål om någon inte uppfyller sina skyldigheter att svara på stämning eller komma till domstolen.

4. Kan rättsväsendets beslut om preskription överklagas?

När det gäller preskription är det oftast så att tiden för att åtala någon enligt lagen inte kan ändras, men det kan finnas undantag där beslutet kan ifrågasättas beroende på omständigheterna i brottmålet.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad gäller i svenska lagar när det kommer till tredskodom och preskription?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.