Hur man skapar en effektiv teknisk underhållsplan för fastigheter

Att bibehålla och förbättra fastigheter är en omfattande uppgift som ställer höga krav på planering. En välskött underhållsplan kan öka fastighetens värde och minska framtida reparationer.

I den här bloggen kommer vi att gå igenom stegen för att skapa en effektiv teknisk underhållsplan som säkerställer din fastighets långsiktiga hälsa. Läs vidare för att ta reda på hur du skyddar din investering!

Lagkrav för underhållsplan

En effektiv teknisk underhållsplan för fastigheter måste uppfylla lagkraven enligt bostadsrättslagen, lagen om förvaltning av samfälligheter, plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR).

Dessa lagar fastställer kraven för fastighetsägare och förvaltare när det gäller fastighetsskötsel och tekniskt underhåll.

Bostadsrättslagen

Bostadsrättslagen styr hur bostadsrättsföreningar fungerar och vad de är skyldiga att göra. Det innebär att föreningar måste ha en underhållsplan för sina fastigheter enligt lagen.

Denna plan ser till att både byggnaden och den tekniska utrustningen hålls i gott skick. Det är viktigt för att skydda värdet på fastigheten och för de som bor där.

Lagen kräver att underhållsplanen uppdateras regelbundet. Detta hjälper styrelsen i bostadsrättsföreningen att sätta en budget för kommande renoveringar, drift och underhåll.

Genom att följa Bostadsrättslagen kan föreningen undvika oväntade kostnader och säkerställa att fastigheten förvaltas effektivt.

Lagen om förvaltning av samfälligheter

Lagen om förvaltning av samfälligheter reglerar förvaltningen av gemensamma områden och anläggningar inom ett bostadsområde eller en fastighetsförening. Enligt lagen är det obligatoriskt att upprätta en förvaltningsplan för samfälligheten som inkluderar tekniskt underhåll och långsiktig planering.

Planen måste också innefatta budgetering för underhållsbehov och renoveringsplaner. Genom att följa denna lag kan fastighetsförvaltare säkerställa att teknisk utrustning och fastighetens värde bevaras genom effektivt och planerat underhåll.

Plan- och Bygglagen (PBL)

Plan- och Bygglagen (PBL) reglerar byggande och förvaltning av fastigheter i Sverige. Den innehåller bestämmelser som gäller för bland annat planläggning, byggande, rivning och markanvändning.

PBL fastställer även krav på underhåll av fastigheter för att säkerställa en säker och hållbar boendemiljö samt för att främja långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

Genom att följa PBL kan fastighetsförvaltare och ägare säkerställa att deras tekniska underhållsplaner uppfyller de lagliga kraven och bidrar till långsiktig hållbarhet och säkerhet för fastigheten.

Boverkets Byggregler (BBR)

Boverkets Byggregler (BBR) reglerar tekniska krav på byggnader och andra anläggningar. Dessa regler fastställer minimikrav för hälsa, säkerhet, tillgänglighet, energihushållning och miljö.

BBR innehåller bestämmelser för byggande och användning av bostäder och lokaler. Genom att följa BBR säkerställs att fastigheten uppfyller de nödvändiga tekniska kraven för att bibehålla en god standard och säkerhet för de boende eller användarna.

Det är därför viktigt att integrera BBR-kraven i den tekniska underhållsplanen för fastigheten, vilket kommer att bidra till att säkerställa en långsiktig hållbarhet och överensstämmelse med gällande lagar och regler kring fastighetsunderhåll och förvaltning.

Hur man skapar en effektiv teknisk underhållsplan

Genom att genomföra underhållsbesiktningar, uppdatera och informera om fastighetens tekniska status, samt besluta om en plan och budget för framtida underhåll, kan du skapa en effektiv teknisk underhållsplan.

Läs mer för att få veta hur du kan maximera fastighetens värde genom teknisk förvaltning.

Steg 1: Underhållsbesiktning

För att skapa en effektiv teknisk underhållsplan för fastigheter är Steg 1 att genomföra en noggrann underhållsbesiktning. Detta steg innefattar följande viktiga moment och överväganden:

 1. Inspektera byggnaden eller fastigheten noggrant för att identifiera eventuella brister eller problem.
 2. Använd tidigare underhållshistorik och data för att upptäcka möjliga områden med behov av reparation eller ersättning.
 3. Konsultera experter inom fastighetsunderhåll för att säkerställa en grundlig bedömning av nuvarande tillstånd och eventuella framtida behov.
 4. Analysera säkerhetsaspekter, inklusive eventuella risker som kan påverka fastighetens värde och driftskontinuitet.
 5. Utvärdera allmänna förvaltnings – och tekniska krav, samt identifiera områden där specialiserad expertis inom fastighetsunderhåll kan vara nödvändig.

Steg 2: Uppdatera och informera

För att skapa en effektiv teknisk underhållsplan för fastigheter är det viktigt att regelbundet uppdatera och informera. Detta kan göras genom följande åtgärder:

 1. Samla in relevanta data och information om fastighetens nuvarande tillstånd.
 2. Utvärdera den tekniska underhållsplanen och identifiera eventuella behov av uppdateringar.
 3. Informera fastighetsägare, hyresgäster och andra berörda parter om planens status och eventuella förändringar.
 4. Dokumentera eventuella utförda åtgärder och justeringar i underhållsplanen för framtida referens.
 5. Använd de senaste verktygen och teknikerna för att säkerställa att all relevant information är tillgänglig och att kommunikationen är effektiv.

Steg 3: Besluta om plan och budget

Efter att ha uppdaterat och informerat om den tekniska underhållsplanen är nästa steg att fatta beslut angående planen och budgeten. Här är de viktiga stegen för att säkerställa en effektiv process:

 1. Utvärdera fastighetens nuvarande behov för underhåll.
 2. Analysera vilka kommande reparationer och underhållsaktiviteter som behöver utföras.
 3. Samla in kostnadsuppskattningar från olika entreprenörer och leverantörer.
 4. Jämför kostnadsuppskattningarna och bedöm vilka alternativ som passar fastighetens behov bäst.
 5. Fatta beslut om vilken plan som ska genomföras och sätt en realistisk budget för det tekniska underhållet.

Steg 4: Genomföra underhåll

 1. Genomför regelbundna inspektioner av fastigheten för att identifiera underhållsbehov.
 2. Prioritera och planera underhållsaktiviteter baserat på brådskande behov och budget.
 3. Anlita kvalificerade entreprenörer eller tekniker för att genomföra underhållsarbeten.
 4. Se till att allt underhållsarbete utförs enligt gällande standarder och regler.
 5. Kontrollera och följ upp genomförda underhållsaktiviteter för att säkerställa deras effektivitet och kvalitet.
 6. Dokumentera alla genomförda underhållsinsatser för framtida referens och uppföljning.
 • Steg 4: Genomföra underhåll

Steg 5: Använda och följa upp planen.

För att använda och följa upp planen för tekniskt underhåll av fastigheter, utför regelbundna inspektioner och utvärdera resultat. Implementera åtgärder baserat på planen för att säkerställa effektivt underhåll.

 1. Kontrollera fastighetens tillstånd och prestanda regelbundet för att identifiera behov av underhåll eller förbättringar.
 2. Använd de upprättade riktlinjerna och budgeten som referens för att genomföra underhållsaktiviteter i enlighet med planen.
 3. Dokumentera allt genomfört underhåll, inklusive kostnader, tidslinjer och utfall, för att utvärdera om planen följs korrekt.
 4. Utvärdera periodiskt fastighetens värde och status enligt den tekniska underhållsplanen för att se till så att fastigheten bibehåller eller ökar sitt värde.
 5. Anpassa och uppdatera planen vid behov baserat på utfallet av genomfört underhåll och ändrade krav eller lagkrav.

Vanliga Frågor

1. Vad är en teknisk underhållsplan för fastigheter?

En teknisk underhållsplan för fastigheter är en detaljerad plan som skapas för att underhålla och öka värdet på fastigheten genom förebyggande underhåll och effektiv fastighetsförvaltning.

2. Varför är förebyggande underhåll viktigt i fastighetsförvaltning?

Förebyggande underhåll är avgörande för fastighetsförvaltning eftersom det minskar risken för dyra akutreparationer och hjälper till att hålla fastigheten i toppskick, vilket bevarar eller ökar fastighetsvärdet.

3. Hur kan man använda ett tekniskt underhållssystem för att förbättra byggnadsunderhållet?

Genom att använda ett tekniskt underhållssystem kan du planera och spåra underhållsuppgifter, vilket säkerställer att allt byggnadsunderhåll utförs i rätt tid och bidrar till en mer effektiv hantering av fastigheten.

4. Vilka faktorer bör ingå när man skapar en effektiv underhållsplan för sin fastighet?

När du skapar en effektiv underhållsplan bör du överväga byggnadens nuvarande skick, identifiera viktiga områden för fastighetsteknik, planera regelbundna kontroller och upprätta en tidsplan för förebyggande underhåll samt allokera nödvändiga resurser.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om hur man skapar en effektiv teknisk underhållsplan för fastigheter

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.