Vad innebär styrd totalentreprenad?

Styrd totalentreprenad är en entreprenadform där en beställare anlitar en totalentreprenör för både projektering och utförande av ett byggprojekt. Totalentreprenören tar huvudansvaret för att alla krav och önskemål från beställaren uppfylls.

Detta innebär att de hanterar allt från ritningar och planering till själva byggandet. Beställaren styr dock projektet genom att sätta specifika ramar och mål, vilket ger dem kontroll över slutresultatet utan att behöva hantera varje detalj.

I denna modell är det viktigt med tydlig kommunikation och juridisk rådgivning för att undvika missförstånd i avtal. Entreprenören ansvarar för att följa beställarens direktiv, samtidigt som de garanterar att arbetet följer gällande lagar och regler.

Med styrd totalentreprenad får beställaren ett färdigt slutresultat samtidigt som entreprenören har friheten att välja de bästa lösningarna och metoderna för att nå dit.

Definition av styrd totalentreprenad

Styrd totalentreprenad innebär att entreprenören har ansvar för både design och konstruktion, samtidigt som beställaren specificerar vilka krav och regler som måste följas. Det innebär att entreprenören har ett funktionellt ansvar och är bunden av tydliga regleringar kring projektet.

Funktionella ansvar

I en styrd totalentreprenad tar entreprenören på sig ett omfattande ansvar för både konstruktion och genomförande av projektet. Det innebär att de måste säkerställa att allt arbete utförs enligt gällande bygglovsprocess och uppfyller de funktionella krav som beställaren ställt.

De ser till att rätt material och metoder används för att byggnadsarbetet ska bli hållbart och funktionellt.

Entreprenörens uppgift sträcker sig även till att koordinera alla underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa att tidsplanen hålls. De måste också följa alla juridiska riktlinjer som finns inom byggbranschen, från början av entreprenaden till dess avslut.

Deras roll är avgörande för att entreprenadavtalet ska efterlevas, vilket kräver en djup förståelse för entreprenörskap och styrning av komplexa projekt.

Reglering

Reglering av styrd totalentreprenad innebär att det finns tydliga bestämmelser och krav som styr entreprenadavtalet och dess genomförande. Detta inkluderar specifika krav på arbetsinsatser, material och leveranser enligt de överenskomna specifikationerna.

Regleringen syftar till att säkerställa att båda parter uppfyller sina förpliktelser enligt avtalet och att det finns tydliga riktlinjer för hur eventuella tvister ska hanteras under projektets gång.

Inom regleringen av styrd totalentreprenad är det viktigt att vara medveten om de juridiska aspekterna av avtalet och följa de lokala lagarna och bestämmelserna som styr byggentreprenader.

Entreprenörens ansvar

Entreprenörens ansvar inkluderar att säkerställa att arbetet utförs enligt överenskomna specifikationer och tidsramar. Det innebär också att entreprenören måste se till att arbetet uppfyller alla gällande regler och bestämmelser, samt att han eller hon är ansvarig för att hantera och organisera arbetskraften och leverantörerna på ett effektivt sätt.

Dessutom måste entreprenören se till att byggplatsen är säker för alla arbetare.

Denna tydliga åtskillnad av ansvar under totalentreprenaden ger både beställaren och entreprenören en tydlig struktur för deras respektive roller inom projektet. Genom att förstå detta ansvarsfördelning kan båda parterna arbeta effektivt mot ett framgångsrikt resultat.

Fördelar och nackdelar med totalentreprenad

Fördelarna med styrd totalentreprenad inkluderar tydligt ansvar och kostnadskontroll, medan nackdelarna kan innebära mindre flexibilitet och ökad risk för entreprenören.

Fördelar

Styrd totalentreprenad ger en tydlig ansvarsfördelning och minskar risken för konflikter under byggprocessen. Den ger även möjlighet till förbättrad kostnadskontroll, effektivare projektledning och snabbare genomförande av byggprojekt.

 1. Entreprenören har det övergripande ansvaret vilket minimerar risken för gränssnittsproblem.
 2. Byggherren kan fokusera på sina kärnverksamheter istället för att hantera flera olika entreprenörer.
 3. Tydliga regleringar i kontraktet skapar klarhet vad gäller ansvar och krav, vilket resulterar i minskade tvister.
 4. Möjligheten till ett nära samarbete mellan entreprenörerna leder till ökad effektivitet och bättre kommunikation.
 5. Generalentreprenaden erbjuder oftast en fast prisram vilket ger trygghet för beställaren samt minimerar risken för ekonomiska överraskningar.

Nackdelar

 1. Styrd totalentreprenad kan leda till mindre transparens i kostnader och prissättning, vilket kan göra det svårt för beställaren att bedöma om priset är rimligt eller inte.
 2. Entreprenören kan få en överlägsen position när det gäller val av underentreprenörer och material, vilket kan leda till bristande konkurrens och högre kostnader för beställaren.
 3. Beställaren kan uppleva mindre flexibilitet när det gäller ändringar eller tillägg under projektets gång, vilket kan leda till frustration och eventuella komplikationer i genomförandet.

Vanliga Frågor

1. Vad är styrd totalentreprenad?

Styrd totalentreprenad är en form av byggnadsentreprenad där en entreprenör ansvarar för både konstruktion och utförande av hela byggprojektet, enligt byggkontrakten.

2. Hur skiljer sig styrd totalentreprenad från andra entreprenadformer?

I styrd totalentreprenad tar entreprenören fullt ansvar från bygglovsprocessen till färdigt bygge, vilket ofta ger en smidigare process än vid andra entreprenadformer där ansvarsområdena är mer uppdelade.

3. Vilka fördelar finns med styrd totalentreprenad?

Eftersom allt från planering till byggande sköts av samma entreprenadform, kan kommunikation och koordination vara mer effektiva vilket ofta leder till snabbare projektgenomförande.

4. Måste jag som beställare vara mycket involverad i byggprocessen vid styrd totalentreprenad?

Som beställare kan du välja att vara mindre involverad i detaljerna eftersom entreprenören styr över stora delar av byggprocessen och ser till att allt går rätt till enligt byggkontraktet.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad innebär styrd totalentreprenad?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.