Hur fungerar en överbesiktningsnämnd inom entreprenadavtal?

Att förstå funktionen av en överbesiktningsnämnd kan vara avgörande när problem uppstår i byggprojekt. I Sverige regleras denna funktion genom de allmänna bestämmelserna AB 04/ABT 06, som är standard i entreprenadbranschen.

Denna artikel kommer att guida dig genom vad en överbesiktningsnämnd är, hur den tillsätts och dess roll i entreprenadavtal. Läs vidare för att få klarhet i denna viktiga del av byggprocessen.

Överbesiktningsnämnden enligt AB 04/ABT 06

När det uppstår tvist mellan entreprenör och beställare i samband med byggentreprenad enligt AB 04/ABT 06, kan en överbesiktningsnämnd tillsättas för att lösa tvisten. Nämnden består av tre medlemmar som utses av parterna eller byggföretagens branschorganisation.

Vilka som utser överbesiktningsnämnden

I ett entreprenadavtal är det vanligtvis beställaren och entreprenören som gemensamt utser medlemmarna i överbesiktningsnämnden. Om de inte kan komma överens, kan domstol eller den utsedda skiljenämnden tillsätta nämnden.

Denna process säkerställer att nämnden är opartisk och har den expertis som krävs för att göra rättvisa bedömningar.

Medlemmarna i en överbesiktningsnämnd har ofta gedigen erfarenhet från byggbranschen och en djupgående förståelse för entreprenadrätt. Deras roll är att granska tidigare beslut från besiktningsmannen och ge ett utlåtande som båda parter kan lita på.

Med sin expertis bidrar de till att upprätthålla kvalitetskontrollen inom byggprojektet.

Hur överbesiktningsnämnden fungerar

Överbesiktningsnämnden bestämmer om en överbesiktning ska utföras och utser en besiktningsman för att göra detta. Besiktningsmannen granskar det arbete som redan utförts, identifierar eventuella fel och bestämmer vem som bär ansvaret.

När en tvist uppstår, kan parterna ansöka om en överbesiktning. När besiktningsmannen har fattat sitt beslut, kan parterna acceptera det eller begära en överbesiktningsnämnd för att avgöra tvisten.

Beslutet från överbesiktningsnämnden är slutgiltigt och inte föremål för ytterligare överklaganden. Nämnden bildas av två eller tre medlemmar, utsedda av parterna inom en viss tidsram efter begäran om överbesiktning.

När en överbesiktningsnämnd kan tillsättas

Vid tvist mellan parterna inom ett entreprenadavtal kan en överbesiktningsnämnd tillsättas. Om parterna inte kan enas om en besiktningsman eller om denne inte kan utföra sitt uppdrag på grund av jäv eller annan orsak, kan överbesiktningsnämnden tillsättas.

Nämnden kan också tillsättas om besiktningsmännen inte kan komma överens eller om deras gemensamma förslag av någon anledning inte kan godtas.

Överbesiktningsnämnden kan också utses om närstående företag, som är involverade i entreprenaden och dess besiktning, inte kan komma överens om en gemensam besiktningsman. Det är viktigt att notera att nämnden endast ska tillsättas om parterna inte själva kan komma överens om en lösning på tvisten.

Processen för en överbesiktning

Efter en besiktning som inte godkänts kan parterna inom entreprenadavtalet välja att tillsätta en överbesiktningsnämnd. Denna nämnd kan bestå av tre ledamöter och sitt beslut är bindande för parterna.

Vad som händer efter en besiktning som inte godkänts

När besiktningen inte godkänns följer en process för att lösa tvisten.

 • Parterna kan först försöka nå en överenskommelse genom förhandlingar eller mediation.
 • Om en överenskommelse inte kan nås, kan parterna begära att en ny besiktningsman utses för att göra om besiktningen.
 • Om detta inte leder till en lösning, kan parterna begära att en överbesiktningsnämnd tillsätts för att fatta det slutgiltiga beslutet.
 • Beslutet av den nya besiktningsmannen eller överbesiktningsnämnden är bindande och måste följas av båda parter enligt entreprenadavtalet.

Hur en ny besiktningsman eller överbesiktningsnämnd utses

När en ny besiktningsman eller överbesiktningsnämnd ska utses, krävs det att parterna är överens om detta. Det är en viktig process inom överbesiktningsnämndens funktion och kan skapa viss tveksamhet om inte tydliga riktlinjer följs. Här är processen för hur en ny besiktningsman eller överbesiktningsnämnd utses:

 1. Parterna kommer överens om att utse en ny besiktningsman eller överbesiktningsnämnd.
 2. Om parterna inte kan komma överens om valet av besiktningsman eller nämnd, kan behovet rapporteras till ansvarig myndighet.
 3. Ansvarig myndighet tar då steg för att utse den nya besiktningsmannen eller nämnden.
 4. Den utvalda besiktningsmannen eller nämnden meddelas och informeras om sitt uppdrag.

Resultatet av en överbesiktning och dess konsekvenser

Efter en överbesiktning kan resultatet antingen vara att entreprenaden godkänns eller att det konstateras brister. Om entreprenaden godkänns, är det en positiv konsekvens och arbetsprocessen kan fortsätta som planerat.

Om det däremot finns brister, kan det leda till förseningar och kostnader för att åtgärda dem. Dessa konsekvenser kan också påverka den ekonomiska sidan av entreprenadavtalet, då det kan krävas kompensation för förseningar eller brister som upptäckts vid överbesiktningen.

Ett godkännande av entreprenaden efter överbesiktning kan resultera i en smidigare fortsättning av arbetsprocessen medan brister kan medföra förseningar och extra kostnader.

Vanliga Frågor

1. Vad är en överbesiktningsnämnd inom entreprenadavtal?

En överbesiktningsnämnd är en förening som fungerar som en skiljedomstol i entreprenadavtal och löser tvister mellan parterna.

2. När används en överbesiktningsnämnd?

Överbesiktningsnämnden används när det finns en konflikt i ett entreprenadavtal som inte kan lösas genom vanliga förhandlingar, och parterna har avtalat om skiljeförfarande.

3. Vem har bevisbördan i en tvist hos överbesiktningsnämnden?

Den part som framför ett krav eller påstående hos överbesiktningsnämnden måste också tillhandahålla bevis för sin sak.

4. Är beslut från en överbesiktningsnämnd slutgiltiga?

Ja, beslut från en överbesiktningsnämnd är ofta slutgiltiga och kan verkställas likt en dom från en allmän domstol, om inte annat har avtalats.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om hur fungerar en överbesiktningsnämnd inom entreprenadavtal?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.